Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Biroul

Sprijin Financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Contact:

Șef Birou: Constantina Adelina
Telefon: 0756153439

Adrese E-mail:

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

IMPORTANT!

 • Dosarele privind decontarea Sprijinului Financiar pentru anul școlar 2024-2025 se vor depune începând cu data de 02 septembrie 2024 până la data de 30 iunie 2025.
 • Dosarele pentru acordarea Sprijinului Financiar se trimit doar prin poștă/curier la adresa: Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 București, cu mențiunea ”Pentru rechizite școlare”.
 • Se decontează dovada plății (factura și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat) care provine de la furnizori autorizați ale căror documente sunt întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2024.
 • Documentele prezentate pentru decontare vor conține doar produse care fac obiectul prezentului sprijin financiar (rechizite școlare).
 • Sprijinul financiar se acordă doar prin virament bancar.

Dosarele se depun doar prin poștă/curier, la adresa: Str Constantin Mille nr. 10, sector 1 București, cu mențiunea ”Pentru rechizite școlare”.

 • Acordă persoanei aflate în nevoie asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei;
 • Realizează activități și servicii de consiliere și informare pentru beneficiarii Sprijinului Financiar.
 • Acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru depunerea dosarului de acordare a Sprijinului Financiar.
 • Furnizează informații adecvate nevoilor beneficiarilor și îi indrumă, unde este cazul către alte servicii de specialitate de care pot beneficia;

Servicii Acordate

Se acordă un sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în cuantum de 450 lei/copil o singură dată pe an școlar.

Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București sunt părinții/părintele/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii.

 • Se acordă o dată pe an (an școlar, septembrie – iunie), pentru fiecare copil în parte, un sprijin financiar în cuantum de 450 lei, sub formă de decont
 • Venitul pe membru de familie să fie sub 1900 lei
 • Se acordă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, care frecventează o formă de învățământ publică sau privată
 • Ambii părinți să aibă CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședință de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii
 • S-a transmis dosar cu toate actele doveditoare menționate anterior
 • Se acordă sub rezerva achitării obligațiilor de plată față de bugetul local a ambilor părinți/reprezentanți legali
 • Se acordă doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii, conform anexei de pe site-ul D.G.A.S.M.B
 • Sprijinul financiar nu se acordă pentru copiii aflați în plasament la asistentul maternal profesionist
 • Părintele/reprezentantul legal trebuie să transmita dovada plății în original ( factură și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat); dovada plății trebuie să provină de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Ambii părinți să dețină cetățenie română

Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

 • Nu au CI cu domiciliul stabil în București de cel puțin șase luni sau viză de reședință emisă de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti, la data depunerii cererii
 • Unitatea de învățământ publică sau privată frecventată de copil nu se află în raza administrativ-teritoriala a Municipiului București
 • Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile și/sau nu sunt lizibile
 • Dovada plății ( factura și dovada achitării pentru factură, bon fiscal ștampilat) nu provine de la furnizori autorizați ale căror documente să fie întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal
 • Înregistrează datorii față de bugetul local
 • Venitul pe membru de familie este mai mare de 1900 lei

Produsele care pot fi achiziționate:

 • Cărți care ajută la creșterea și dezvoltarea corespunzătoare a copiilor, cărți care fac parte din lectura obligatorie impusă de școală, manuale școlare, culegeri, cărți de colorat, cărți cu povești, cărți audio, știință și viață, educație medicală, educație civică și etică.
 • Rechizite și papetărie pentru copii: instrumente de scris și corectură, articole din hârtie, caiete și coperți, adezivi, obiecte pentru desen și pictură, produse pentru depozitare obiecte școlare (penare, ghiozdane), etc

Acte Necesare

Cerere tip
Notă informare beneficiari
 • Certificatul de naştere al copilului/copiilor cu vârsta de până în 14 ani – în copie;
 • Cartea de identitate a copilului/copiilor (emisă pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti) care au împlinit vârsta de 14 ani – în copie;
 • Actele de identitate ale ambilor părinți, din care să reiasă domiciliul/reşedinţa de cel puțin 6 luni pe raza Municipiului Bucureşti la data depunerii cererii – în copie;
  *în cazul în care actul de identitate este eliberat de mai puțin de 6 luni, dovada domiciliului/reședinței pe raza administrativ teritorială a Municipiului București de cel puțin 6 luni cu continuitate se face prin anexarea unei fotocopii după Cartea de Identitate anterior deținută sau prin adeverință privind istoricul de domiciliu, eliberată de Direcția de Evidență a Persoanelor (în original)
 • În cazul părinților divorțați, se depune Hotărâre de divorț, din care să reiasă părintele căruia îi este încredințat minorul/minorii – în copie;
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ din care să reiasă încadrarea într-o formă de învățământ publică sau privată de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti și în care să se menționeze dacă elevul beneficiază/nu beneficiază de bursă școlară – în original (valabilă 30 de zile);
 • Decizie tutore și act de identitate tutore, unde e cazul – în copie;
 • Certificat fiscal emis de către Direcția de Taxe și Impozite Locale de sector, prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local, pentru ambii părinți – în original cu semnăturile și ștampila unității emitente sau printat în cazul în care este eliberat digital, cu semnătura electronică a unității emitente;
  *Doar beneficiarii cu domiciliul sau reședința în sectorul 1, sectorul 3, sectorul 5 și sectorul 6 depun documentele fără certificat fiscal, eliberat de către DITL. În baza protocolului dintre DGASMB și DITL sector 1, sector 3, sector 5 și sector 6, interogarea se efectuează de către personalul Biroului Voucher Materna și Sprijin Financiar;
 • Adeverință de venit/adeverință de venit impozabil (adeverință salariat, act de stare materială/financiară de la Circa/Administraţia Financiară etc.), după caz, din partea ambilor părinți, din care să reiasă veniturile lunare nete pe luna anterioară depunerii dosarului – în original (valabilă 30 de zile).
  *În calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile ambilor părinți cât și cele ale copiilor (alocații/burse/indemnizații/stimulente etc, cu documente justificative – în copie).
 • Dovada plății (factură și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat), într-un format care permite citirea conținutului și care să ateste achiziționarea de rechizite: cărți, papetărie și rechizite pentru copii. Dovada plății trebuie sa conțină: denumire produs, cantitate pentru fiecare produs, valoare – în original;
  *Se decontează dovada plății (factura și dovada achitării pentru factură sau bon fiscal ștampilat) care provine de la furnizori autorizați ale căror documente sunt întocmite în conformitate cu prevederile din codul fiscal.
 • Extras de cont pe numele solicitantului (extrasul de cont se obține de la banca unde este deschis contul, eliberându-se pe loc).

Legislație în domeniu

 • H.C.G.M.B. nr. 482/23.08.2018, privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București;
 • H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut