Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Policlinica socială

nov. 1, 2023

Brand Name

Info & Contact

Adresă:

Str. Dristorului nr. 81-88, Parter, Sector 3, Bucureşti – 031534

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Gabriel PROSSI

Telefon:

021 322 30 20

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 09:00 – 17:00

Locație

Str. Dristorului nr. 81-88

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Înfiinţată în parteneriat cu Fundaţia Regina Maria, Policlinica Socială face parte din strategia Primăriei Municipiului Bucureşti – prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială – de a oferi o gamă cât mai largă de servicii medicale, asistenţă socială şi psihologică cetăţenilor aflaţi temporar în dificultate financiară.

Servicii Acordate

Servicii medicale (medicină internă, cardiologie, ecografie, laborator, ORL, stomatologie, dermatologie, oftalmologie);

Servicii psihologice (consiliere şi terapie suportivă, consiliere în situaţii de criză, consiliere familială, consiliere specifică obiectivelor medicale, consiliere şi terapie în cazul adicţiilor);

Servicii sociale (informare, igiena personală, haine de schimb, pregătire pentru viaţa independentă, îndrumare vocaţională, formare, orientare, asistenţă pentru relaţii cu diferite instituţii).

Persoanele fără adăpost – persoanele fără locuinţă şi care trăiesc în stradă, parcuri, pieţe, scări de bloc, canalizări sau în locuinţe improvizate din carton, clădiri dezafectate, sau aflaţi în unităţi sanitare (spitale) şi care se află în situaţie de nevoie socială. În această categorie de populaţie sunt incluse: persoanele adulte fără adăpost, dependente de stradă, deprofesionalizate, fără şanse de reinserţie socio-profesională; persoanele care nu au adăpost de un timp relativ îndelungat;

Persoanele care nu beneficiază de asigurare medicală.

Solicitanții se prezintă la biroul de informații din cadrul Policlinicii Sociale, unde personalul de specialitate va verifica în baza de date dacă aceștia nu beneficiază de asigurare medicală. Pentru a putea verifica îndeplinirea acestei condiții este necesar ca solicitantul să prezinte cartea de identitate în original.
Dacă, în urma verificării, se constată că acesta figurează ca asigurat medical solicitantul este îndrumat către Policlinica Socială Sala Palatului la nivelul căreia sunt oferite servicii medicale integrate persoanelor cu venituri mici, din București.

Persoanele care nu beneficiază de asigurare medicală sunt luate în evidență în cadrul Policlinicii Sociale Baba Novac, întocmindu-se raport de evaluare socială.

În funcție de nevoile identificate solicitanții sunt redirecţionaţi către medici, pentru întocmirea fișei medicale și efectuarea intervențiilor.

După fiecare intervenție medicală, medicul de specialitate va completa fișa de consultații medicale cu intervenția realizată.

Acte Necesare

Cerere Tip

  • Copie act de identitate;
  • Adeverinţă de venit (după caz);
  • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro.

Legislație în domeniu

  • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut