Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului Bucureşti s-a înființat și organizat ca serviciu public de asistență socială, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului General al municipiului București din anul 2003.

La nivelul municipiului București serviciile de asistență socială sunt asigurate de către Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, de serviciile specializate la nivelul sectoarelor și de societatea civilă prin intervenții destinate categoriilor de persoane aflate în nevoie, de pe raza capitalei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti are ca obiect de activitate asigurarea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială şi realizarea, la nivelul Municipiului Bucureşti, a măsurilor de protecţie socială şi asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori şi tineri cu risc de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială şi stare precară de sănătate, familii având în componenţă persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).