Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii IULIU MANIU

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Iuliu Maniu nr. 111,bl. F, parter.

Șef Birou:

Lucia Iancu
Telefon: 021.314.23.15 tasta #4

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Program de lucru:

Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Locație

Iuliu Maniu 111

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Servicii Acordate

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii are ca scop principal acordarea unei alternative de învățământ prin dezvoltarea unei unități cu preponderență socială, având ca activitate programe de supraveghere, îngrijire, activități creative și recreative, activități de consiliere psihologică, activități pentru dezvoltarea unei vieți independente, cursuri și activități culturale pentru copiii cu domiciliul pe raza municipiului București, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Iuliu Maniu” sunt:
– cuplul părinte/părinți – copii, copiii fiind în situație de risc de separare de părinți, respectiv părinții acestora se află într-o situație de dificultate socială și/sau economică sau în risc de excluziune socială;
– cuplul părinte/părinți – copil/copii cu domiciliul sau reședința în Municipiul București aflați temporar într-o situație de vulnerabilitate din cauza unor evenimente neprevăzute;
– copiii cetățenilor străini, respectiv părinții acestora, care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și nici cetățenia Confederației Elvețiene. În cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și nici cetățenia Confederației Elvețiene, pentru a beneficia de serviciile acordate, trebuie să dețină un permis de ședere obținut în condițiile legii.
Situația de dificultate este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viață, din cauze socio-economice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare socială.

– Criterii de eligibilitate:
a) părintele/reprezentantul legal să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului București de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reședință în Municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;
b) părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică sau în risc de excluziune socială și/sau acesta traversează o situație de criză temporară cauzată de un eveniment neprevăzut;
c) copiii pentru care se solicită admiterea în centru se încadrează în categoriile descrise la categoria „Beneficiari”.
– Criterii de prioritate:
a) frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care beneficiază deja de serviciul social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un alt copil.

Acte Necesare

  • Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ;
  • certificat de naștere al copilului pentru care se solicită admiterea în centru – copie;
  • acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal (certificat de naștere, carte de identitate, permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces) – copie;
  • acte de identitate (certificate de naștere / carte de identitate) ale celorlalți copii dacă este cazul – copie;
  • fișă medicală copil (cu link pentru a putea fi descărcat documentul) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie – original;
  • adeverințe medicale părinți (de la medicul de familie) – original;
  • adeverințe de salariat ale părinților/reprezentanților legali (*în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de muncă, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeverință eliberată de Agenția Națională pentru
  • Ocuparea Forței de Muncă) – original;
  • nota de informare beneficiar – GDPR (cu link pentru a putea fi descărcat documentul)
  • alte documente după caz.

Cererea pentru admiterea copilului în centru, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, însoțită de documentele justificative anexate în completarea cererii, se depune prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: serviciul.protectiacopilului@dgasmb.ro

În situația în care documentația transmisă este incompletă sau incorect completată veți fi înștiințați pe e-mail referitor la documentele lipsă sau, după caz, incorect completate.

Dacă optați să depuneți documentele în format fizic, la registratura instituției, din str. Constantin Mile nr. 10, sector 1, Bucuresti sau la sediul centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, vă informăm că pentru documentele justificative menționate în copie se asigură fotocopierea acestora.

Legislație în domeniu

– Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;
– Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
– Hotărârea nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut