Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Serviciul Urgențe Sociale

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Mitropolit Filaret, 41-41A, Sector 4, 040503 București

Șef Serviciu: Iacoboaia Mihăiță
Telefon: +4 0757.047.151

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

24/24 ore la număr unic 021/9524

Locație

Mitropolit Filaret, 41-41A

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

 • Identificarea, evaluarea inițială și monitorizarea persoanelor/familiilor aflate în situații de dificultate, prin intermediul echipelor mobile care se deplasează pe teren fiind disponibile 24 ore /zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale;
 • Primirea sesizărilor și autosesizarea în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de dificultate sau de risc privind marginalizarea socială, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;
 • Informare și consilierea socială privind rețeaua socială și medicală de la nivelul Municipiului București în vederea depășirii stării de dificultate;
 • Asigurarea măsurilor necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structură proprie a unor centre specializate;
 • Acompanierea persoanelor fără adăpost la centre şi apelarea numărului unic de urgenţă 112, dacă este cazul, în vederea internării la unităţi sanitare cu paturi/ambulatorii;

Servicii Acordate

 • Informarea și consilierea socială privind rețeaua socială de la nivelul Municipiului București;
 • Transportul persoanelor fără adăpost la centre rezidenţiale şi apelarea numărului unic de urgenţa 112, dacă este cazul, în vederea internării la unităţi sanitare cu paturi/ambulatorii;
 • Acordarea unor măsuri punctuale de sprijin (distribuire articole vestimentare, ceaiuri calde în perioada iernii, apă potabilă în perioadele cu temperaturi ridicate).
 • Persoane adulte fără adăpost;
 • Persoane adulte fără adăpost cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe halucinogene;
 • Persoane adulte fără adăpost cu afecţiuni psihice;
 • Persoane din comunităţi izolate.
Accesarea serviciilor oferite de Serviciul Urgențe Sociale nu este condiționată de deținerea vreunui document. În cazul în care persoana aflată în dificultate deține un document de identitate, îl prezintă pentru completarea instrumentelor de lucru necesare acordării serviciilor, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate. În cazul în care persoana aflată în dificultate nu deține un document de identitate, reprezentanții serviciului solicită sprijinul Poliției Locale sau Poliției Naţionale cu competenţe în zona în care a fost găsită persoana pentru identificarea acesteia, în vederea stabilirii serviciilor de care ar putea beneficia și care răspund nevoilor acesteia.

Legislație în domeniu

 • Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/ 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut