ANUNȚ IMPORTANT

Stimați beneficiari ai

STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU COPII CU HANDICAP
STIMULENTULUI PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
și 
AJUTORULUI SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ


În vederea punerii în aplicare a prevederilor H.C.G.M.B. 330/2017, H.C.G.M.B. nr. 825/2018, H.C.G.M.B. nr. 492/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 516/2018 și H.C.G.M.B. 297/2018, instituția noastră va face cea de-a doua verificare la termen privind datoriile către bugetul local la Direcțiile de Impozite și Taxe Locale (D.I.T.L.) de la nivelul sectoarelor municipiului București.

În acest sens vă recomandăm ca până în data de 30 septembrie 2019 să vă verificați situația fiscală la instituțiile mai sus-menționate.

Vă reamintim faptul că stimulentele financiare se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local”.

+4 021 314.23.15|registratura@dgas.ro
­

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
Adresa: Strada Constantin Mille nr 10 , sector 1, Bucureşti | Telefon: 021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16 | E-mail: registratura@dgas.ro

Conform O.G 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor – “Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului,
in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.”

Noutăți D.G.A.S.M.B

Centrele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Servicii pentru copii

Servicii pentru persoanele dependente

Servicii Medicale

Cantine Sociale

Servicii pentru adulţi

Vârstnici

Spălătorii Sociale

Structuri de Economie Socială