Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Partener DGASMB

Centrul de asistență comunitară FILARET

mai 28, 2024

Brand Name

Info & Contact

Adresă:

Str. Mitropolit Filaret, Nr. 41 – 41a, Sector 4, București

Relații cu publicul:

Coordonator:
Ana-Maria Bran

Telefon: 0787 725 920

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Deschis 24/7

Locație

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai

Galerie Foto

Social Media

 • Furnizează servicii sociale de interes public/general/local prin asigurarea de servicii de găzduire, igienizare și hrană, de evaluare, integrare/reintegrare socială, consiliere psihologică și monitorizare pentru persoanele fără adăpost, femei, de pe raza Municipiului București care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării;
 • Informează beneficiarii, potențialii beneficiari, autoritățile publice și publicul larg despre domeniul său de activitate;
 • Promovează drepturile beneficiarilor și previne situațiile de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile;
 • Administrează cât mai eficient resursele financiare, materiale și umane.

Servicii Acordate

 • Evaluare, consiliere, monitorizare socială și psihologică;
 • Servicii sociale care urmăresc integrarea/reintegrarea socială în funcție de nevoile beneficiarilor;
 • Asigură hrana beneficiarilor în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Îngrijire personală;
 • Evaluare medicală primară;
 • Activități de socializare și recreere (vizionare programe TV, lectură, atelier de pictură, jocuri de societate-Rummy, table, șah, programe de educație sanitară, etc).

Persoane adulte fără adăpost, femei, de pe raza municipiului București

Nu suferă de afecțiuni psihice care pun în pericol liniștea, sănătatea și integritatea fizică a personalului și a celorlalți beneficiari;

 

În adăpost nu se primesc persoane nedeplasabile, familii cu copii şi persoane cu afecţiuni psihice evidente.

Acte Necesare

Cerere Tipizată

Notă de Informare

Legislație în domeniu

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011;
 • Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale.
 • Înființat prin H.C.G.M.B. nr. 601/31.10.2022 şi funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială București;
 • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut