Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Centrul de asistență pentru agresori familiali O NOUĂ ȘANSĂ

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Turnu Magurele, nr.17, sector 4, București

Șef Serviciu:

Raluca LUPU-STĂNESCU

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Locație

Strada Turnu Măgurele 17A, București 041706, Romania

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură derularea activităţii de consiliere a beneficiarului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură servicii de consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate, în vederea depăşirii situaţiilor de risc;

Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor informează beneficiarii în legătură cu posibilitatea accesului la tratamentele psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau dezintoxicare, după caz;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură şi facilitează accesul la tratamentul psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare al beneficiarului, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu spitalele sau unităţile sanitare;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură reabilitarea şi reinserţia socială a beneficiarilor, măsuri educative, precum şi servicii de consiliere şi mediere familială;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care constată existenţa comiterii actelor de violenţă în familie;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu serviciul de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate de pe lângă tribunalele judeţene/sectoarelor municipiului Bucureşti;

Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de spații, echipamente pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor specifice.

Ești furios? Furia este emoția ce te cuprinde de cele mai multe ori când te confrunți cu situații stresante?

Te impui deseori și prin orice mijloace în relația cu copiii, soția/soțul, familia în general?

Simți că îți pierzi controlul în relația cu soția/soțul, copiii?
Te simți mai bine dacă lovești?Ți se întâmplă des acest lucru?

Problemele vieții te apasă încât deseori simți nevoia să bei un pahar sau să mergi la o sală de jocuri? Sau poate chiar să încerci consumul de droguri?

Dacă ești sau ai fost într-o situație similară, dacă simți că uneori lucrurile par de necontrolat, dacă simți că problemele te apasă și nu găsești soluții, nu dispera, orice problemă are cel puțin o soluție. Centrul O nouă șansă, prin specialiștii săi, îți poate veni în ajutor.

Te așteptăm să găsim împreună soluții optime problemelor tale, să te sprijinim în demersul tău de a depăși situațiile delicate în care te afli și, astfel, să îți faci viața mai frumoasă.

Servicii Acordate

 • Consiliere psihologică: prin aceasta se încearcă scăderea tensiunilor conflictuale, depășirea barierelor emoționale și a problemelor pe care acestea le generează. Terapiile care se adresează agresorului vizează atât familia ca atare, beneficiarul în mediul său familial, cât și relațiile intrafamiliale propriu-zise;
 • Consiliere socială: prin identificarea situației în ansamblu, a familiei persoanei agresive, având ca instrument principal de lucru ancheta socială;
  Consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc: pentru soluționarea conflictelor în cazul disputelor familiale, fiind un mod alternativ de soluționare a conflictelor, pe care fiecare parte, agresor – victimă, trebuie să-l aleagă în mod liber, fără forță coercitivă;
 • Consiliere în domeniul adicțiilor;
 • Consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare: vizează facilitarea accesului la tratamente specializate, după caz, ca urmare a evaluării făcute de către psiholog, urmându-se un program de reabilitare stabilit de comun acord cu agresorul.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă” sunt persoane adulte indiferent de vârstă, sex, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, proveniți din toate mediile sociale, care și-au agresat partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care conviețuiesc, trimiși de instituțiile cu care centrul colaborează, precum și persoane agresive care doresc să-și schimbe comportamentul din proprie inițiativă.

La admiterea în Centru, beneficiarul semnează cu reprezentantul legal al D.G.A.S.M.B. un contract pentru acordarea serviciilor sociale.

Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va întocmi un dosar personal care va cuprinde date personale, date despre familie, studii şi calificare, fişa medicală, după caz, alte acte necesare şi utile pentru fiecare caz în parte, planul de intervenție.

Primirea sau asistarea în centrul de asistenţă destinat agresorilor se face pe baza evaluării cazului de către persoanele desemnate şi numai cu acordul scris al persoanelor asistate. În urma evaluării inițiale se vor stabili numărul de şedinţe de consiliere şi planul de intervenție.

Planul de intervenție se revizuieşte lunar sau ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat la nevoile sociale nou-apărute fiind însoțit de fișa de progres.

Acte Necesare

Cerere din partea solicitantului;
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
Actul de identitate al solicitantului.

Legislație în domeniu

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Ordinul nr. 20840 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice
 • Ordinul nr. 20841 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistenţă destinate agresorilor, publicate în M.O. Partea I, nr. 973/06.10.2022
 • Lege nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (pentru monitorizare agresori)
 • Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut