Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Serviciul Incluziune Socială

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Mitropolitul Filaret Nr. 41-41 A, Sector 4 București 040503

Șef Serviciu:

Roxana – Andreea Marin
Telefon: +4 0751.519.865

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Locație

Str. Mitropolitul Filaret Nr. 41-41A

Mijloace de Transport

Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

 • asigură activități de informare și consiliere socială cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaţilor serviciului;
 • identifică situaţiile de risc, nevoile sociale ale persoanelor evaluate şi stabileşte măsurile de prevenţie sau de reinserţie socială în cadrul referatelor de anchetă socială;
 • efectuează anchete sociale asupra situației socio-economice și/sau medicale a persoanelor aflate în situații de risc social, cetățeni ai municipiului București;
 • propune şi formulează măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi combaterea excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială şi le comunică serviciilor specializate/ instituţiilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului București (dacă este cazul);

Servicii Acordate

Evaluarea situației socio-economice și identificarea nevoilor individuale sau familiale prin realizarea anchetelor sociale;

Identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi reinserţie socială în concluziile raportului de anchetă socială;

Consilierea socială, îndrumarea și informarea cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical către instituţiile de asistenţă socială specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă;

 1. Persoane singure sau familii care solicită acordarea unei locuinţe sociale, conform Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 2. Persoane singure sau familii aflate într-o situație de risc social, ca urmare a sesizărilor primite din partea celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;
 3. Persoane care necesită evaluare socială pentru completarea dosarului privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, ca urmare a solicitărilor transmise de angajați ai Complexului Integrat de Servicii Sociale „Sf. Ioanˮ;
 4. Familii monoparentale care solicită acordarea ajutorului social comunitar;
 5. Persoane singure sau familii care solicită acordarea sprijinului necesar privind acoperirea parțială sau totală a cheltuielilor realizate pentru branșarea/racordarea imobilului la rețeaua publică de apă potabilă și canalizare;
În completarea dosarelor pentru acordarea diferitelor tipuri de prestații/stimulente sau servicii sociale oferite la nivel local, compartimentele și serviciile aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială, cât și direcțiile și serviciile subordonate Primăriei Municipiului București, solicită din partea Serviciului Incluziune Socială clarificarea situației socio-economice în care se regăsesc unii dintre cetățenii municipiului București, prin realizarea referatelor de anchetă socială.

De asemenea, Serviciul Incluziune Socială răspunde sesizărilor primite din partea altor instituții publice sau private care au ca obiect de activitate implementarea măsurilor de asistență socială și care ne solicită sprijin în realizarea unor evaluări sociale care le depășesc raza de competență administrativ- teritorială.

Legislație în domeniu

 • Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune;
 • Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
 • Legea nr. 114/1996 – legea locuinței, actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut