Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti este serviciul public de asistenţă social la nivelul municipiului Bucureşti, cu perosnalitate juridical, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având finanţare din alocaţii bugetare, precum şi venituri extrabugetare în limita competenţelor acordate de lege, cât si de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţii ale Primarului General al Municipiului Bucureşti. Obiectul de activitate îl constituie asigurarea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială şi realizarea la nivelul municipiului Bucureşti, a măsurilor de protecţie social şi asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori şi tineri cu risc de marginalizare social, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială şi stare precară de sănătate, familia având în componenţă persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, D.G.A.S.M.B. desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, al protecţiei persoanelor adulte, cât şi în relaţiile cu instituţiile, unităţile şi alte persoane juridice din domeniul asistenţei sociale.