Contact

Adresa: Strada Constantin Mille nr. 10, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16 |
Adrese E-mail:
registratura@dgas.ro
voucher.materna@dgas.ro – pentru informații privind Voucher Materna București
adulticuhandicap@dgas.ro – pentru informații privind Stimulentul pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap
copiicuhandicap@dgas.ro – pentru informații privind Stimulentul financiar pentru copiii cu handicap
nounascutisimonoparentale@dgas.ro – pentru informații privind Stimulentul pentru nou născut și ajutorul comunitar pentru familia monoparentală

Persoana de contact în relația cu publicul/mass-media – Ilie Brîndușa

Telefon – 021.314.23.15, tasta 1

Program de funcționare al instituției

Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 8.30 – 16.30

Program cu publicul la ghișeul nr. 3 – Voucher Materna

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 09.00 – 15.00

Program cu publicul la ghișeul nr. 5 – Copii cu Handicap

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 09.00 – 15.00

Program cu publicul la ghișeul nr. 6 – Nou născuți și Ajutor Social comunitar pentru familia monoparentală

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 09.00 – 15.00

Program cu publicul la ghișeul nr. 8 – Persoanele adulte cu handicap

Luni, Marți, Miercuri, Joi: 09.00 – 15.00

Programul înscrierilor în audienţe este următorul:

Luni, marţi, miercuri, joi, vineri: 08.30-16.30

Înscrierile se fac la Biroul Relații cu Publicul, str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, tel. 021/314.23.15.

Numele (obligatoriu)

Numele (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Motiv Solicitare

Anexe

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.
Condiţie de validitate: orice petiţie trebuie să fie semnată şi să conţină datele complete de identificare a petentului. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează.
Petițiile se vor trimite la adresa de e-mail registratura@dgas.ro.