Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

Partener DGASMB

Cantina socială Ferentari

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Calea Ferentari, nr. 91, sector 5.

Relații cu publicul:

Șef Serviciu: Naciu Cristian Aurelian

Telefon:

Telefon: 0800.821.218

Adrese E-mail:

Program:

Program cu Publicul: Luni – Vineri: 9:00 – 16:00

Program Servire Hrană: Luni – Vineri: 11:00 – 15:00

Locație

Calea Ferentari, nr. 91

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai
Metrou

Social Media

Cantină Socială este unitate de preparare, pregătire şi distribuire hrană caldă şi rece.

Servicii Acordate

 • Cantina Socială acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.
 • pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.
 • transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu
 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  pensionarii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii și bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Serviciile cantinei de ajutor social, se acordă pe baza unei anchete sociale.

Acte Necesare

Documentul aprobat privind Actele necesare
Dosarul,varianta simplificată, va conține următoarele documente, în funcție de categoria de beneficiari:

A. Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pentru o persoană aflată în intreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social:

Cerere tip – anexa 1;
 • CI;(in copie)
 • Certificat de naștere sau CI pentru copii cu vârsta de peste 14 ani;(in copie)
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru elevii care beneficiază de bursă;
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
B. Tinerii (vârsta 18-26 ani) care urmează cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, până la terminarea acestora, dar fara a depasi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani și care se afla în situatia prevazută la lit. a):
Cerere tip – anexa 1;
 • CI;(in copie)
 • Certificat de naștere sau CI pentru copii cu vârsta de peste 14 ani;(in copie)
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru elevii care beneficiază de bursă;
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
C. Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
 • Adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea dea se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea cursurilor de calificare.
declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;
D. Pensionarii:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
E. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
F. Invalizii și bolnavii cronici:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon pensie/adeverință salariat/certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
 • Decizie incapacitate de muncă/scrisoare medicală care atestă diagnosticul de boală cronică.(in copie)
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
G. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
 • Adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea dea se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea cursurilor de calificare.
Declarație pe propria răspundere – anexa 2

Legislație în domeniu

Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Centre Partenere D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut