Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Cantina socială FERENTARI

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Calea Ferentari, nr. 91, sector 5.

Relații cu publicul:

Șef Serviciu:
Stoian Marilena

Telefon:

Telefon: 0800.821.218

Adrese E-mail:

Program:

Program cu Publicul: Luni – Vineri: 9:00 – 16:00

Program Servire Hrană: Luni – Vineri: 11:00 – 15:00

Locație

Calea Ferentari, nr. 91

Mijloace de Transport

Autobuz
Tramvai
Metrou

Social Media

Cantină Socială este unitate de preparare, pregătire şi distribuire hrană caldă şi rece.

Servicii Acordate

 • Cantina Socială acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite.
 • pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.
 • transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu
 • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);
 • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  pensionarii;
 • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii și bolnavii cronici;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
 • Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
 • Serviciile cantinei de ajutor social, se acordă pe baza unei anchete sociale.

Acte Necesare

ACTE NECESARE ACCESĂRII SERVICIILOR ACORDATE DE CANTINELE SOCIALE POTRIVIT LEGII NR. 9/04.01.2023

Solicitanții au posibilitatea să depună următoarele documente, în funcție de categoria de beneficiari, în format electronic la adresa de e-mail: registratură@dgas.ro sau la unul dintre următoarele sedii:

 • Cantina Socială Ferentari cu sediul în Calea Ferentari nr. 91, sector 5,
 • Cantina Socială Grivița cu sediul în Calea Griviței nr. 216, sector 1,
Documentul aprobat privind Actele necesare
Dosarul,varianta simplificată, va conține următoarele documente, în funcție de categoria de beneficiari:

A. Copii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat (ajutor social)

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale însoțită de certificat de căsătorie/deces/divorț (după caz )

3. Certificate de naștere sau carte de identitate pentru copiii cu vârsta peste 14 ani, în format electronic sau fotocopii realizate la sediul cantinei sociale precum și hotărâre încredințare minori, dacă este cazul.

4. Adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru copiii școlarizați

5. Declarație pe propria răspundere a părintelui, susținătorului legal sau tutorelui – Anexa II

B. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la finalizarea acestora, fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmează studii superioare cu durata mai mare de 5 ani.

1. Cerere tip – anexa 1;

 

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale însoțită de certificat de căsătorie/deces/divorț (după caz )

3. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei, în format electronic sau fotocopii realizate la sediul cantinei sociale precum și hotărâre încredințare minori, dacă este cazul.

4. Adeverință emisă de unitatea de învățământ

5. Declarație pe propria răspundere – anexa II

 

C. Persoanele beneficiare de ajutor social , conform Legii 416/2001, lege privind venitul minim garantat, sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat.

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale

3. Talon de venit minim garantat

4. Adeverință că nu au refuzat oferta sau recomandarea de a se prezenta la un angajator sau după caz frecventarea unor cursuri de calificare, emisă de Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă.

5. Declarație pe propria răspundere – se poate descarca de pe site sau se poate completa la cantina;

D. Pensionarii:

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale

3. Decizie de pensionare/talon de pensie

4. Declarație pe propria răspundere – anexa 2

E. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale

3. Adeverință emisă de Casa de Pensii din care să reiasă că nu figurează în evidență ca pensionar.

4. Declarație pe propria răspundere – anexa 2

F. Invalizii și bolnavii cronici:

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale

3. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

4. Decizie medicală de pensionare respectiv certificate medical emis de medicul specialist cu mențiunea perioadei de incapacitate temporară de muncă,

5. Talon indemnizație lunară

6. Talon de pensie

7. Adeverință de salariat(după caz)

8. Declarație pe propria răspundere – anexa 2

G. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri:

1. Cerere tip – anexa 1;

2. Carte de identitate în format electronic sau fotocopie realizată la sediul cantinei sociale

3. Adeverință că nu au refuzat oferta sau recomandarea de a se prezenta la un angajator sau după caz frecventarea unor cursuri de calificare, emisă de Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă

4. Declarație pe propria răspundere – anexa 2

Mențiuni

1. Având în vedere contextul pandemic și perioada virozelor, beneficiarii au obligația de a prezenta, periodic, adeverință emisă de medicul de familie din care să rezulte că nu au boli contagioase;

2. Potrivit art. 6 din Legea 9/4.01.2023, timpul mediu estimat pentru colectarea și completarea datelor este de 30 de minute, durată în care se obțin informații necesare încadrării corecte în prevederile Legii 208/1997, lege privind cantinele de ajutor social. Durata poate varia având în vedere că beneficiarii sunt persoane fără pregătire școlară, cu dizabilități sau vârstnici care necesită sprijin și consiliere din partea personalului instituției iar comunicarea cu aceștia se realizează cu dificultate.

3. Conform art. 8 din Legea 9/4.01.2023, folosirea cu precădere a mijloacelor electronice este dificilă și uneori imposibilă deoarece beneficiarii serviciilor de cantină socială nu au abilități în a utiliza tehnologia informatică și nici nu dețin aparatura necesară.

Legislație în domeniu

Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut