Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Centrul de zi pentru copii STELUȚE ZÂMBITOARE

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Turnu Măgurele 17, București 041706, Romania

Șef Birou:

Cristina Popa

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 08:30 – 16:30

Locație

Strada Turnu Măgurele 17A, București 041706, Romania

Mijloace de Transport

Autobuz
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Servicii Acordate

Asigură pe timpul zilei activități de supraveghere, îngrijire, activități creative si recreative, activități de consiliere psihologică, activități pentru dezvoltarea unei vieți independente, cursuri și activități culturale pentru copii.

  • copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, respectiv părinții acestora se află într-o situație de dificultate, socială și/sau economică, sau în risc de excluziune socială;
  • copiii cetățenilor români cu domiciliu sau reședința în Municipiul București, aflați temporar într-o situație de vulnerabilitate din cauza unor evenimente neprevăzute.
  • copiii cetațenilor străini, care nu au cetățenie română, respectiv cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene.

În cazul străinilor care nu au cetățenie română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, și nici cetățenia Confederației Elvețiene, ca să beneficieze de serviciile acordate, trebuie să dețină un permis de ședere obținut în condițiile legii.

a) părintele/reprezentantul legal să figureze cu domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii sau viza de reşedinţă în Municipiul București este de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii;
b) părintele/reprezentantul legal se află în dificultate socio-economică sau în risc de excluziune socială.

Criterii de prioritate:
a) frați sau surori care frecventează centrul, cu condiția ca părintele care benficiază deja de serviciu social acordat în centru să anunțe intenția depunerii cererii de admitere pentru un al copil;

Acte Necesare

a) Cerere din partea unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal ( format tip);

b) Certificatul de naştere al copilui pentru care se solicită admiterea în Centru; (în copie)
c) Actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (certificat de naştere, buletin de
identitate/carte de identitate/permis de ședere obținut în condițiile legii, certificat de căsătorie,hotărâre de divorţ, certificat de deces etc.);(în copie)
d) Actele de identitate (certificate de naştere) ale celorlalţi copii (dacă este cazul);(în copie)

f) Fişă medicală copil (format tip) completată și parafată de către medicul pediatru/de familie;

g) Adeverinţe medicale părinţi (de la medicul de familie);(în original)
h) Adeverinţe de salariat ale părinţilor/ reprezentanţilor legali (în original)
* în cazul părinților/reprezentanților legali care sunt în șomaj/în căutarea unui loc de munca, aceștia vor face dovada situației în care se află, printr-o adeveriță eliberată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

i)Nota de informare beneficiar – GDPR (formular GDPR )
i) Alte documente, după caz.

Cererea pentru admiterea copilului în centru, semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată, însoțită de documentele justificative anexate în completarea cererii, se depune prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: serviciul.protectiacopilului@dgasmb.ro
În situația în care documentația transmisă este incompletă sau incorect completată veți fi înștiințați pe e-mail referitor la documentele lipsă sau, după caz, incorect completate.
Dacă optați să depuneți documentele în format fizic, la registratura instituției, din str. Constantin Mile nr. 10, sector 1, Bucuresti, vă informăm că pentru documentele justificative menționate în copie se asigură fotocopierea acestora.

Legislație în domeniu

  • Legea 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare;
  • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
  • Hotărârea nr. 601/31.10.2022 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut