Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Cantina socială OMINIS

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Strada Turnu Măgurele nr. 17 A

Telefon:

Tel. 0787 764 109 \ 0374 973 602

Adrese E-mail:

Program:

Program cu publicul: 8.30-16.30
Program servire hrana: 11.00 – 15.00

Locație

Strada Turnu Măgurele 17A, București 041706, Romania

Mijloace de Transport

Autobuz
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Cantină Socială OMINIS este unitate de preparare, pregătire şi distribuire hrană caldă şi rece.

Servicii Acordate

Serviciile sociale acordate:
a) prepararea și distribuirea a două mese /zi, conform art.3, lit. „a” din Legea 208/1997,
b) evaluarea inițială și monitorizarea socio-economică a situației beneficiarului/beneficiarilor,
c) transportul hranei la domiciliu în cazul persoanei nedeplasabile sau greu deplasabile, în baza unei cereri din partea beneficiarului.

Descrierea serviciilor sociale acordate:
prepararea și distribuirea zilnică a hranei calde, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00, constând în prânz (felul I, felul II și desert sau fruct) și cină (felul II). În ziua de vineri va fi pregătită și distribuită și hrana pentru sâmbătă și duminică.

Distribuirea de produse alimentare provenite din donatii, conform Normelor de aplicare a Legii 217/2016. Beneficiarii sunt selectaţi prin evaluare iniţială (în funcţie de gravitatea situaţiei socio-economice).

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea lor, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
d) pensionarii;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii şi bolnavii cronici;
g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.
Persoanele prevăzute la lit. g) beneficiază de serviciile cantinei sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Se prestează gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea venitului minim garantat, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.
Serviciile cantinei de ajutor social, se acordă pe baza unei anchete sociale.

Acte Necesare

Pentru a beneficia de serviciile cantinelor sociale solicitanții vor depune următoarele documente, în funcție de categoria de persoane:

A. Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pentru o persoană aflată în intreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social:

Cerere tip – anexa 1;
 • CI;(in copie)
 • Certificat de naștere sau CI pentru copii cu vârsta de peste 14 ani;(in copie)
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru elevii care beneficiază de bursă;
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
B. Tinerii (vârsta 18-26 ani) care urmează cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, până la terminarea acestora, dar fara a depasi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani și care se afla în situatia prevazută la lit. a):
Cerere tip – anexa 1;
 • CI;(in copie)
 • Certificat de naștere sau CI pentru copii cu vârsta de peste 14 ani;(in copie)
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ pentru elevii care beneficiază de bursă;
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
C. Persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
 • Adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea dea se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea cursurilor de calificare.
D. Pensionarii:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
E. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon indemnizație handicap/venit minim garantat;
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
F. Invalizii și bolnavii cronici:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Talon pensie/adeverință salariat/certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice.
 • Decizie incapacitate de muncă/scrisoare medicală care atestă diagnosticul de boală cronică.(in copie)
Declarație pe propria răspundere – anexa 2
G. Orice persoană care, temporar, nu realizează venituri:
Cerere tip – anexa 1;
 • CI(in copie)
 • Certificat venit impozabil eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
 • Adeverință AMOFMB că nu au refuzat oferta sau recomandarea dea se prezenta la un angajator sau după caz, frecventarea cursurilor de calificare.
Declarație pe propria răspundere – anexa 2

Cererea pentru accesarea serviciilor de cantina semnată olograf sau cu semnătură electronică
calificată, însoțită de documentele justificative anexate în completarea cererii, se depune prin
mijloace electronice, la adresa de e-mail: complex.ominis@dgasmb.ro

În situația în care documentația transmisă este incompletă sau incorect completată veți fi
înștiințați pe e-mail referitor la documentele lipsă sau, după caz, incorect completate.
Dacă optați să depuneți documentele în format fizic, la biroul Evaluare/reevaluare beneficiari din cadrul Complexului de Servicii Sociale OMINIS, din str. Turnu Magurele nr. 17, sector 4, Bucuresti, vă informăm că pentru documentele justificative menționate în copie se asigură fotocopierea acestora.

Legislație în domeniu

 • Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 • Legea 2017/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Sari la conținut