DECLARAȚIE DE ADERARE LA S.N.A. 2021-2025

 

Anexa 1 Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020

 

Anexa 2 Plan de integritate al DGASMB pentru anii 2017-2020

 

Anexa 3 Inventarul măsurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei al DGASMB, precum si indicatorii de evaluare, pentru anii 2017-2020

 

Anexa 4 Publicarea informațiilor de interes public pe pagina web a DGASMB

 

Decizia 408 din 14.03.2018 privind constituirea Grupului de lucru responsabil pt implementarea Planului de integritate, in contextul SNA 2016-2020

 

Decizia 409 din 14.03.2018 Consilier de integritate al DGASMB titular_supleant

 

Decizia 730 din 22.06.2018 implem SNA si plan integritate DGASMB

 

Decizia 731 din 06.12.2016, prin care se aproba Anexele 1,2,3,4

 

CODUL ETIC ȘI DE INTEGRITATE

 

DECIZIE 42 DIN 13.01.2020 CONSILIER ETIC ȘI DE INTEGRITATE AL DGASMB