Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice FEMINA

nov. 1, 2023

Info & Contact

Adresă:

Str. Constantin Mille 10, Sector 1, Bucureşti – 010142

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Locație

Strada Constantin Mille 10

Mijloace de Transport

Autobuz
Troleibuz
Tramvai
Metrou

Galerie Foto

Social Media

Date de contact: 0219524

Ulterior apelării acestui număr de telefon, o echipă mobilă din cadrul Serviciului Urgențe Sociale se deplasează la locația indicată de victimă în vederea preluării acesteia.

Atribuții: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice FEMINA este înființat ca centru aflat în structura D.G.A.S.M.B. fără personalitate juridică proprie și oferă servicii sociale victimelor violenței domestice aflate pe raza administrativ- teritorială a municipiului București.

Servicii Acordate

 • Centrul asigură primirea şi găzduirea temporară, consilierea psihologică precum şi consilierea socială a victimelor violenței domestice.
 • Serviciile de primire şi găzduire temporară constau în asigurarea găzduirii pe perioadă determinată cuprinsă între 5 şi 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii şi asigurarea activităţilor de îngrijire (hrană, îmbrăcăminte, igienă corporală, supraveghere).
 • Serviciile de consiliere psihologică au ca scop dezvoltarea unor abilităţi în vederea integrării /reintegrării sociale a persoanelor marginalizate social. Centrul asigură asistenţă familială atât beneficiarului, cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea acestuia. Consilierea psihologică poate fi oferită sub mai multe forme, şi anume consiliere individuală, consiliere familială, consiliere de grup şi sesiuni de educație parentală.
 • Consilierea socială include următoarele tipuri de demersuri: reintegrare profesională (direcționare către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării); reintegrare școlară (transfer școlar, identificare grădiniță/after-school pentru copii, includere în cursuri de alfabetizare pentru adulți), reintegrare locativă (identificarea unei noi locuințe); orientare către alte servicii sociale (cum ar fi: pentru copiii cu dizabilități); orientare către servicii medicale s.a.
 • Beneficiarii Centrului FEMINA sunt victimele violenţei domestice: adulţi victime ale violenţei domestice și cupluri părinte/reprezentant legal – copii.
 • Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori.
Admiterea nu este condiţionată de prezenţa unui act de identitate

Legislație în domeniu

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
 • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;
 • H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Ordinul nr. 20840 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice
 • Ordinul nr. 20841 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistenţă destinate agresorilor, publicate în M.O. Partea I, nr. 973/06.10.2022
 • Lege nr. 146/2021 privind moitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale (pentru monitorizare agresori)
 • Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut