Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

COMUNICAT DE PRESĂ – Primăria Municipiului București finanțează proiecte pentru categorii sociale vulnerabile

iun. 25, 2021 | Anunțuri

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului București finanțează proiecte pentru categorii sociale vulnerabile

 

Primăria Capitalei, prin DGASMB, invită organizațiile și asociațiile care acționează în domeniul social să participe la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

Fondurile sunt destinate activităților nonprofit de interes local, pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

Suma totală alocată acestor proiecte pentru anul 2021 este de 1.000.000 lei, iar valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de maxim 200.000 lei.

Aplicanții pot depune cererile de finanțare începând cu data de 30 iunie 2021 la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1. 

Data limită pentru depunerea proiectelor este 30 iulie 2021, ora 16:30.

Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul DGASMB și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.dgas.ro/finantarea-proiectelor-in-baza-legii-nr-3502005-si-a-hcgmb-nr-27417-05-2018/

Proiectele pentru care se acordă finanţare nerambursabilă și sumele maxime pe care DGASMB le poate deconta unei organizații nonguvernamentale pentru un beneficiar al unuia dintre serviciile sociale sunt următoarele:

  • Protecția victimelor traficului de persoane – servicii rezidențiale – 5.720 lei/beneficiar/lună
  • Protecția victimelor traficului de persoane – centru de zi – 2.781 lei/beneficiar/lună
  • Protecția victimelor violenței în familie – servicii rezidențiale – 5.720 lei/beneficiar/lună
  • Testarea voluntară  HIV-SIDA  a persoanelor adulte fără adăpost – 132 lei/testare/beneficiar
  • Sprijin pentru eliberarea actelor de identitate pentru  persoanele adulte fără adăpost – 132 lei/beneficiar
  • Programe de transport al persoanelor cu handicap – 60 lei/cursă 

Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor şi cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă, modalitatea de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, afişat pe site-ul oficial al autorităţii finanţatoare, www.dgas.ro.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.dgas.ro/wp-content/uploads/2019/08/anuntul-de-participare-2021.doc

 

Articole Similare

Sari la conținut