Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DGASMB

Spălătoria socială

nov. 1, 2023

Info & Contact

Relații cu publicul:

Coordonator: Simona DOCU

Telefon:

021 314.23.15 | Fax: 021 314.23.16

Adrese E-mail:

Program:

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 09:00 – 16:30

Locație Armeniș

Adresă:

Spălătoria Socială – Str. Armeniș nr. 2, sector 3
Spălătoria Socială – Str. Armeniș nr. 2, sector 3
Autobuz
Tramvai
Metrou

Locație Turnu Măgurele

Adresă:

Spălătoria Socială – Strada Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4
Spălătoria Socială – Strada Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4
Autobuz
Tramvai
Metrou
Troleibuz

Locație Drumul Taberei

Adresă:

Spălătoria Socială – Drumul Taberei nr. 24, sector 6
Spălătoria Socială – Drumul Taberei nr. 24, sector 6
Autobuz
Metrou
Troleibuz

Galerie Foto

Social Media

Spălătoria Socială este un serviciu social, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (D.G.A.S.M.B.), al cărei scop este realizarea măsurilor de asistenţă socială, la nivel local, prin asigurarea serviciilor gratuite de spălare și uscare a hainelor pentru persoanele defavorizate. Beneficiază de serviciile Spălătoriilor Sociale, în mod gratuit, persoanele adulte, cu vârsta peste 18 ani, care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti, cu cetăţenie română, care sunt expuse riscului de sărăcie.

Servicii Acordate

Petenţii vor beneficia de serviciile Spălătoriei Sociale în limita unui serviciu pe săptămână, constând în spălarea a 5 kg. haine şi/sau lenjerie. Este strict interzisă introducerea în cuvele maşinilor de spălat, uscătoarelor a următoarelor obiecte: articole înţepătoare – tăietoare, deşeuri, încălţăminte de orice tip, jucării, covoare, produse din material plastic. Pot fi spălate pături și pilote însă cu respectarea limitei de 5 kg. per serviciu. Serviciile sunt gratuite, detergentul și balsamul de rufe fiind asigurate de către Spălătoriile Sociale.

Persoanele care doresc să beneficieze de serviciile Spălătoriilor Sociale trebuie să se încadreze într-unul din următoarele grupuri vulnerabile:

 • Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați;
 • Tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională;
 • Persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială;
 • Persoane vârstnice;
 • Tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
 • Persoane adulte fără domiciliu;
 • Mame adolescente;
 • Persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil;
 • Adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide, cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe;
 • Persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice;
 • Persoane aflate sub control judiciar;
 • Persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate;
 • Victime ale violenței domestice;
 • Victime ale traficului de ființe umane;
 • Refugiați și imigranți.

Acte Necesare

Pentru accesarea serviciilor, solicitanții întocmesc un dosar care cuprinde următoarele documente:
 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (document tipizat);
 • Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 • Actul de identitate al petentului (fotocopie);
 • Documente justificative în funcție de specificul fiecărui caz pentru a demonstra apartenența la grupul vulnerabil declarat, respectiv:

Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați – document justificativ:

 • certificat de calificare profesională.

Tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de formare profesională– document justificativ:

 • adeverință eliberată de ANOFM din care să rezulte că solicitantul nu urmează cursuri de formare profesională.

Persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din programele de asistență socială – document justificativ:

 • adeverință eliberată de către D.G.A.S.P.C. de pe raza administrativ-teritorială unde solicitantul are ultimul domicliu care atestă că acesta nu beneficiază de niciun tip de serviciu social.

Persoane vârstnice, mai ales cele care locuiesc cu membri ai familiei aflați în întreținere și persoane vârstnice singure – documente justificative:

 • documente justificative care să ateste relațiile de rudenie.

Tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului – documente justificative:

 • adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C. din care să reiasă faptul că solicitantul a beneficiat de măsuri de protecție specială a copilului în cadrul unui centru de plasament/adeverință eliberată de către centrul de plasament unde solicitantul a fost instituționalizat.

Persoane adulte fără domiciliu– document justificativ:

 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are în posesia sa proprietăți, terenuri agricole, locuință proprietate personală sau acordată din fondul locativ de stat.

Mame adolescente– documente justificative:

 • certificatul de naştere al copilului/copiilor.

Persoane vârstnice care locuiesc singure și/sau sunt dependente și/sau care au nevoi complexe de îngrijire – documente justificative:

 • acte medicale care să ateste afecțiunile de care solicitantul este suferind;
  evaluarea complexă realizată de către D.G.A.S.P.C.

Persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil – document justificativ:

 • declarație pe propria răspundere prin intermedul căreia solicitantul precizează că aparține etniei rrome.

Adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe – documente justificative:

 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate/bilete de ieșire din spital, scrisori medicale care să ateste starea de sănătate a solicitantului.

Persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice – documente justificative:

 • acte medicale care să dovedească faptul că petentul este dependent de alcool, droguri, alte substanțe toxice.

Persoane aflate sub control judiciar – document justificativ:

 • hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul se află sub control judiciar.

Persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau sancțiuni neprivative de libertate – documente justificative:

 • documente din care să reiasă că solicitantul se află în evidența serviciilor de probațiune.

Victime ale violenței domestice – documente justificative:

 • declarație pe propria răspundere/adresă eliberată de către D.G.A.S.P.C./adeverință eliberată de către medicul de familie, medicul specialist din care să rezulte că persoana în cauză este înregistrată ca victimă a violenței domestice/certificat medico-legal care să ateste agresarea fizică a solicitantului.

Victime ale traficului de ființe umane – documente justificative:

 • documente eliberate de către autoritățile administrației publice locale care să ateste faptul că solicitantul este înregistrat în evidențe ca fiind victimă a traficului de persoane.

Refugiați și imigranți – documente justificative:

 • permis de ședere pe teritoriul României și/sau certificat de refugiat, documente eliberate de către Serviciul de Evidență a Populației din care să rezulte că solicitantul este înregistrat în evidențele instituției ca imigrant.

Legislație în domeniu

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Servicii Sociale D.G.A.S.M.B.

Sari la conținut