Anuntul de participare 2023
Programul anual 2023
GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, ANUL 2023
Raportul anual pentru anul 2022 – Legea 350/2015
PROGRAMUL ANUAL
al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005
ANUL 2022
ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
GHIDUL SOLICITANTULUI
de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005
ANUL 2022
Rezultate selecție proiecte Legea 350/2005 – pe anul 2022
RAPORT ANUAL PENTRU ANUL 2021 – LEGEA 350/2005
Corrigendum la ghidul solicitantului de finantari nerambursabile
ANUNŢ ÎN BAZA LEGII NR.350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE
PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2021
GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2021
Anunț contestații
Rezultate selectia cererilor de finantare 2019
Selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila – 2019
Raport – Fise Proiect
Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2018
Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005
ERATĂ la anunțul publicat în data de 6 septembrie 2018 privind anunțul de participare la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități
GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018