Anunț contestații

 

Rezultate selectia cererilor de finantare 2019

 

Selectia publica de proiecte cu finantare nerambursabila – 2019

 

Raport – Fise Proiect

 

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2018

 

Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005

 

ERATĂ la anunțul publicat în data de 6 septembrie 2018 privind anunțul de participare la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități

 

GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018