„PROTEJAȚI ÎMPOTRIVA COVID!”

Primăria Municipiului București prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Protejați împotriva COVID!”, ID 138240, proiect cofinanţat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axă Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Tot Anuntul