Nr. Funcția Serviciul/ Compart. Poz stat 

fcț-ii

Nume și prenume Punctaj interviu Admis/ Respins 
1. Asistent Medical PL

Principal

Compartimentul Asistență Medicală – Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” Poz.

880, 

882

Perju Olivia Elena 95.00 Admis
Dobre Ileana Roxana Absent Respins
2. Infirmieră Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” Poz.

898

Staicu Ana 90.00 Admis
3. Muncitor calificat tr.I

(electrician)

Biroul Asistență și Suport pentru Activități Instrumentale Poz.

943

Găbreanu Sergiu 95.00 Admis

 

Contestaţiile cu privire la rezultatul obţinut la proba interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 23.06.2021, ora 16.00.  

 

Candidații declarați admiși vor fi contactați de Serviciul Resurse Umane pentru a semna contractul.

 

Afișat, 

astăzi, 22.06.2021