Lista cu rezultatele admiterii copiilor în Centrele de îngrijire
și educație timpurie pentru copii 0-3 ani ”ANTANTE”
anul școlar 2021-2022

Nr. crt.
Număr înregistrare
Rezultat

Tot Anuntul