Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 -Disponibil 24/24

Victimele Violenței Domestice

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 - 24/24

Victimele Violenței Domestice

Parteneri selectati „România start up”

nov. 11, 2014 | Parteneri selectați

ANEXA 1

LISTĂ PARTENERI SELECTAȚI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

CONDIŢII SPECIFICE

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGICNR. 176

„România start up”

AXA PRIORITARĂ 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Nr. Crt.

Nr. înreg. DGASMB

Denumire

Date de contact

Nume/ prenume reprezentant legal

Scrisoarea de intenție

Fișa partenerului

Documente justificative

Selectat da/ nu

S.C.E-Invest Marketing S.R.L.

Strada Lămăiței, nr.9, sector 4,telefon, fax:021.311.88.89

Eliza Matica, administrator

da

da

da

da

Asociația Cluster Economieși Asistență Socială-Food Bank

Strada Primăverii, nr.21, Tarla 22, Parcela 53/1,lot 2, parter, camera 3, comuna Berceni, județul Ilfov

Matica Madalin, președinte

da

da

da

da

Președinte – Carmen Roșu, șef serviciu, serviciul Strategie, Programe cu Finanțare Externă

Membru – Claudia Popescu, director economic si administrativ

Membru – Vlad Vasiliu, șef birou aprovizionare

Articole Similare

Rezultate selectie inlocuire parteneri runda a doua – Nr. ref. (CCI): 2007RO051PO001

Rezultate selectie inlocuire parteneri runda a doua – Nr. ref. (CCI): 2007RO051PO001

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 168 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1„Dezvoltarea economiei sociale”

Sari la conținut