Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Lista Parteneri Runda a 2-a 173

oct. 9, 2014 | Parteneri selectați

ANEXA 1

LISTĂ PARTENERI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001, CONDIŢII SPECIFICE, CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1.

 

Nr. Crt.

Nr. înreg. DGASMB

Denumire

Date de contact

Nume/ prenume reprezentant legal

Scrisoarea de intenție

Fișa partenerului

Documente justificative privind înființarea/ funcționarea potențialului partener

Selectat da/ nu

3867/08.10.2014

Asociația Societatea Culturală Despârtâmantul Nasăud – Astra

Jud. Bistrița – Năsăud

Ioan Seni

Președinte

da

da

da

da

3868/08.10.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Slatina, str. Drăgănești nr. 29, jud. Olt, tel 0372.713.562/3/4/5, 0349.40.81.82, fax 0249.412.692, CIF 9746625

Piroșca Rădița director general

da

da

da

da

3869/08.10.2014

Asociația Centrul de Resurse Apollo

Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr. 33, bl. L3, et. 4, ap. 16, tel./fax 0244.52.08.22, CIF 23443686

Găman Lucian

Președinte

da

da

da

da

3870/08.10.2014

Redis Consult

Jud. Brașov, oraș Râșnov, str. Izvor nr. 61, tel/ fax 0268/231.108, CIF RO15204629

Secărea Tudorel

da

da

da

da

3871/08.10.2014

Asociația Inițiative Sociale

Constanța, strada Ioan Ursu nr.42, 07444.08.654

Tănase Robert Sorin

Președinte

da

da

da

da

3872/08.10.2014

Institutul pentru Politici Publice

București, Str. Stolnicului nr. 6-10, et 3, ap 11, sect. 1

Alexandru Victoria Violeta

director

da

da

da

da

3873/08.10.2014

Asociatia Cluster Economie si

Asistenta Sociala – Food Bank

Adresa postala: comuna Berceni, Str.

Primaverii nr. 21 Tarla 22, Parcela53/1, Lot 2, parter, camera 3,

Matică Mădălin, președinte

da

da

da

da

3875/08.10.2014

Asociația Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale

Slatina, bd Alex. Ioan Cuza, bl. Cam. 3, sc. B, et. 1, ap. 5

Florescu George Cristian

Președinte

da

da

da

da

3876/08.10.2014

Asociația Tineret pentru Dezvoltare Durabilă

Mun. Tîrgu Jiu, Aleea Castanilor, bl. 5, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud. Gorj

Drumen Dragoș

Președinte

da

da

da

da

3877/08.10.2014

Fundația ”Alături de Voi” România

Sediul juridic în Iași, str. Vovideniei, nr. 10 și sediul de implementare activități în sat Uricani, com Miroslava, str. Bazinelor, nr. 5, cod poștal 70731, cod fiscal 14545164, tel/fax 0232 275568, 0745-609209, e-mail: office@alaturidevoi.ro

Angela ACHIȚEI, Președinte

da

da

da

da

3878/08.10.2014

Asociația D.G.T.

d.g.t.ngo@gmail.com

phone: +40 724 36 44 55

Daicer Andrei

Reprezentant

legal

da

da

da

da

 

Președinte – Carmen Roșu, șef serviciu, serviciul Strategie, Programe cu Finanțare Externă

Membru – Claudia Alexandrescu, inspector specialitate, Biroul Registratură

Membru – Elena Andrei, șef serviciu, Serviciul SSM-GSU

Articole Similare

Sari la conținut