Anexa nr 2.3 la Regulament

Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare organizat în data de 12.02.2016 la DGASMB

Descarca .pdf: „Centralizator cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare organizat în data de 12.02.2016 la DGASMB”

Contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, respectiv până la data de 15.02.2016 ora 16.30.

Afișat astăzi 12.02.2016, ora 16.30