Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ: DGASMB organizează concurs în data de 01.06.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante

mai 10, 2016 | Anunțuri, Carieră

Nr. 1441/ 04.05.2016

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs în data de 01.06.2016, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.736/03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 2880/1/01.04.2016 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 927/15.04.2015, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

 

Nr. crt. Funcţia Serviciul/ Compart Poz stat funcţ Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii Data si ora proba scrisă
arhivar Biroul Registratură 9 cursuri de specializare in domeniu, min 6 luni vechime în muncă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 01.06.2016

ora 14.00

2. referent tr prof IA Biroul Juridic, Legislaţie 16 vechime minim 6 ani si 6 luni studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 01.06.2016

ora 14.00

3. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Securitatea si Sanatatea in Munca, Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă 35 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, socio-uman, etc 01.06.2016

ora 14.00

4. referent tr prof IA Serviciul Securitatea si Sanatatea in Munca 39 vechime minim 6 ani si 6 luni studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 01.06.2016

ora 14.00

5. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 42 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

6. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 43 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

7. inspector specialitate gr prof I Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 44 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

8. inspector specialitate gr prof I Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 45 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

9. inspector specialitate gr prof I Serviciul Financiar Contabilitate si CFP 46 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

10. inspector specialitate gr prof I Serviciul Buget Planificare Resurse, Investitii 60 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

11. inspector specialitate gr prof I Serviciul Buget Planificare Resurse, Investitii 64 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic 01.06.2016

ora 14.00

12. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Achizitii publice 67 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic, tehnic 01.06.2016

ora 14.00

13. inspector specialitate gr prof I Serviciul Achizitii publice 68 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic, tehnic 01.06.2016

ora 14.00

14. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Achizitii publice 70 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic, tehnic 01.06.2016

ora 14.00

15. inspector specialitate gr prof I Serviciul Achizitii publice 71 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic, tehnic 01.06.2016

ora 14.00

16. magaziner Serviciul Administrativ 78 cursuri de specializare in domeniu, min 6 luni vechime în muncă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 01.06.2016

ora 14.00

17. inspector specialitate gr prof IA Biroul Aprovizionare 84 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, juridic, tehnic, etc 01.06.2016

ora 14.00

18. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Relatia cu Societatea Civila 117 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

19. inspector specialitate gr prof IA Serviciul Protecţia Copilului 126 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

20. inspector specialitate gr prof II Serviciul Protecţia Copilului 129 vechime specialitate minim 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

21.

asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Alex” 174 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie, min 6 luni experienţă de lucru cu copiii studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

22. asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 232 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie, min 6 luni experienţă de lucru cu copiii studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

23. pedagog recuperare Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 267 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

24. pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 268 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

25. pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 269 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

26. asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 271 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie, min 6 luni experienţă de lucru cu copiii studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

27.

pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 298 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

28. pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 300 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

29. asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 309 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie, min 6 luni experienţă de lucru cu copiii studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

30. pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 326 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

31. pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 331 cursuri de perfecţionare/ specializare în domeniu

min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru cu copiii, constituie avantaj

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil socio uman 01.06.2016

ora 14.00

32. asistent medical S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 336 aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie, min 6 luni experienţă de lucru cu copiii 01.06.2016

ora 10.00

33. îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu strumfi” 344 min 6 luni vechime în muncă/ experienţă de lucru în colectivităţi de copii/ cu copii 0 – 3 ani, constituie avantaj învăţământ general obligatoriu 01.06.2016

ora 14.00

34. inspector specialitate gr prof II Compartimentul pentru Copii cu Autism sau Tulburări de Spectru Autist 363 vechime specialitate minim 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

35. asistent social S Principal Serviciul Anchete Sociale 371 aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, min 1 an vechime în profesie studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială 01.06.2016

ora 14.00

36. asistent social S Principal Serviciul Anchete Sociale 372 aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, min 1 an vechime în profesie studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială 01.06.2016

ora 14.00

37. referent M tr prof I Serviciul Anchete Sociale 376 vechime minim 3 ani si 6 luni studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat 01.06.2016

ora 14.00

38. inspector specialitate gr prof I Compartimentul “Centrul de Asistenţă Destinat Agresorilor Familiali – O Nouă Şansă” 390 vechime specialitate minim 3 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

39. inspector specialitate gr prof IA Compartimentul “Centrul de Asistenţă Destinat Agresorilor Familiali – O Nouă Şansă” 392 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

40. inspector specialitate gr prof IA Compartimentul “Centrul de Asistenţă pentru Mamă şi Copil” 393 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

41. inspector specialitate gr prof IA Adăpost pentru Femei “Berceni” 399 vechime specialitate minim 6 ani si 6 luni studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul socio-uman, asistenta sociala 01.06.2016

ora 14.00

42. infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 403 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

43. infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 404 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

44. infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 405 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

45. infirmieră G Adăpost pentru Femei “Berceni” 406 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 14.00

46. asistent medical PL Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 416 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

47. infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 423 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

48. infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 424 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

49. infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 425 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

50. infirmieră G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 426 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

51. ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 427 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu 01.06.2016

ora 10.00

52. ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 428 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu 01.06.2016

ora 10.00

53. ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 429 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu 01.06.2016

ora 10.00

54. ingrijitoare G Serviciul Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 430 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu 01.06.2016

ora 10.00

55. asistent social S Principal Compartiment Asistenţă Psihosocială 470 aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, min 1 an vechime în profesie studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială 01.06.2016

ora 14.00

56. asistent medical S Biroul Asistenţă medicală 523 aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licenţă 01.06.2016

ora 10.00

57. Asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 499 aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR, documente care atestă obţinerea gradului principal, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

58. Asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală 518 aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR, documente care atestă obţinerea gradului principal, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

59. Asistent medical PL Biroul Asistenţă medicală 526 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

60. Asistent medical PL Biroul Asistenţă medicală 527 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

61. Asistent medical PL Biroul Asistenţă medicală 528 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

62. Asistent medical PL Biroul Asistenţă medicală 529 aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 1 an vechime în profesie studii postliceale sanitare/ echivalent, absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire 01.06.2016

ora 10.00

63. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 588 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

64. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 590 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

65. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 591 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

66. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 592 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

67. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 602 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

68. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 608 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

69. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 611 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

70. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 621 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

71. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 622 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

72. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 623 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

73. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 624 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

74. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 625 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

75. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 626 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

76. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 627 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

77. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 628 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

78. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 629 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

79. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 630 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

80. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 631 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

81. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 632 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

82. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 633 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

83. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 634 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

84. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 635 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

85. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 636 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

86. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 637 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

87. infirmieră G Biroul Asistenţă medicală 638 nu se solicită vechime în muncă învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a cursului de infirmiere* 01.06.2016

ora 10.00

* În cazul în care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa postul de infirmieră sunt obligate să urmeze pe cont propriu acest curs în termen de 6 luni de la data angajării

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. ) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. ) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. ) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. ) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. ) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. ) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. ) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 24.05.2016 inclusiv), între orele 8:30- 16:30.

 

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. ) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. ) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie, după caz;
 3. ) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. ) carnetul de muncă si/ sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. ) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. ) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, pentru a lucra in program de noapte, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. ) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 01.06.2016 ora 10.00, ora 14.00 şi va avea următoarele etape:

I. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 25.05.2016 ora 16.30.

II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 01.06.2016 ora 10.00, ora 14.00 (conform tabelului de mai sus) şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate

– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 02.06.2016, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

III. Interviul va fi înregistrat audio, se va desfăşura în data de 07.06.2016 ora 09.30 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe. Data exactă şi ora susţinerii interviului va fi afişată obligatoriu împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportament în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 10.05.2016, într-un ziar larga răspândire – Jurnalul naţional, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

 

BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ, ATRIBUŢII

 

 1. Arhivar

 

 1. BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de arhivar poz 9 în Statul de funcţii din cadrul Biroului Registratura
 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 16/ 1996, republicată, Legea Arhivelor Naţionale
 7. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996,
 8. Ordin 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 10. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 11. Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile publice;
 12. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

 1. TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de arhivar poz 9 în Statul de funcţii din cadrul Biroului Registratura
 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – Obligaţiile lucrătorilor
 5. – Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
 6. – Depunerea documentelor la Arhivele Nationale
 7. – Accesul la informatiile de interes public
 8. – Solutionarea petitiilor
 9. – Atributiile Biroului Registratură

 

Atribuţii principale

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic
 • Gestionarea fondului documentar: Preia documentele de la compartimente, Aşează documentele în depozit
 • Prelucrarea documentelor: Planifică operaţiunile de prelucrare a documentelor, Ordonează documentele, Inventariază documentele, Selecţionează documentele, Actualizează instrumentele de evidenţă, Administrează bazele de date privind fondurile documentare
 • Utilizarea informaţilor din documente: Înregistrează solicitările, Depistează documente referitoare la informaţiile solicitate, Întocmeşte/eliberează acte specific
 • Gestionarea activităţii de conservare a arhivei în deposit: Monitorizează parametrii de mediu din deposit, Respectă planurile de prevenire a riscurilor de degradare/distrugere a arhivei, Asigură respectarea condiţiilor de întreţinere a depozitelor de arhivă

 

2. Referent tr. prof. IA

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Referent tr. prof. IA în cadrul Biroului Juridic, Legislaţie

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. – H.G. nr.123/ 2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 5. – Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. – O.G. nr. 27 /2002 actualizata – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. – Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. – Legea nr. 208/ 1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. – Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. – Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. – Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 13. – HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 14. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Referent tr. prof. IA în cadrul Biroului Juridic, Legislaţie

 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Obligaţiile lucrătorilor
 4. – Cantinele de ajutor social
 5. – Protecţia copilului
 6. – Accesul la informatiile de interes public
 7. – Solutionarea petitiilor
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Transparenţa decizională în administraţia public
 10. – Venitul minim garantat
 11. – Atributiile DGASMB

 

Atribuţii principale

 • ţine evidenţa actelor normative de nivel superior (legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului), Hotărârilor C.G.M.B., Dispoziţiilor Primarului General şi a altor lucrări de documentare juridică;
 • ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • organizează arhiva Biroului Juridic, Legislaţie;
 • urmăreşte, selectează şi informează conducerea instituţiei şi structurile interesate în legătură cu actele normative ce conţin prevederi cu caracter normativ legate de obiectul de activitate al instituţiei;
 • participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice;
 • exercită şi alte atribuţii din domeniul său de activitate care sunt dispuse de conducerea instituţiei sau care decurg din actele normative în vigoare privind activitatea Biroului Juridic, Legislaţie;

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Referent tr prof IA

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Referent tr prof IA în cadrul Serviciului Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă

 1. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 2. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 3. – Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
 5. – Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată în 2008
 6. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 7. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Referent tr prof IA în cadrul Serviciului Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă

 1. – Obligaţiile SSM și GSU ale angajatorului.
 2. – Obligaţiile SSM și GSU ale angajaților;
 3. – Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă;
 4. – Instruirea SSM și GSU a lucrătorilor – faze şi modalităţi de efectuare;
 5. – Definiţie şi tipuri de accidente de muncă;
 6. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 7. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Obligaţiile lucrătorilor
 10. – Atribuţiile Serviciului Securitatea şi Sănătatea în Muncă

 

Atribuţii principale ale Inspector specialitate gr prof IA în cadrul Serviciului Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă

 1. – Asigură aplicarea prevederilor legale privind prevenirea accidentelor de muncă
 2. – Informează și instruiește angajații
 3. – Întocmește Planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor
 4. – Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând cont de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă
 5. – Ia măsuri pentru pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme, etc., cu privire la securitatea și sănătatea în muncă
 6. – Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare
 7. – Asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor
 8. – Asigură echipamente de protecție a muncii pentru angajați
 9. – Elaborează procedurile de lucru specifice

 

Atribuţii principale ale Referentului tr prof IA în cadrul Serviciului Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă

 1. – Asigură prevenirea accidentelor de muncă
 2. – Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând cont de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă
 3. – Ia măsuri pentru pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme, etc., cu privire la securitatea și sănătatea în muncă
 4. – Asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor
 5. – Asigură echipamente de protecție a muncii pentru angajați

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității, republicată şi actualizată;
 5. – Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, actualizată;
 6. – Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, normele metodologice de aplicare;
 7. – Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 8. – OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP 2021/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea contabilității instituțiilor publice aprobate prin OMFP nr.1917/2005;
 9. – OMFP nr.1792/2002 actualizat,privind actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. – OMFP nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. – OMFP nr 2634/ 2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. – OMFP nr.3471/ 2008 Norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 13. – HG 1860/ 2006 actualizat privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interes de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. – OMFP nr.923/2014 Republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 15. – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlului financiar preventiv, republicată, cu modificările și completărle ulterioare
 16. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 17. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 18. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP

 1. – Contabilitatea: noţiuni generale şi contabilitatea nstituţiilor publice
 2. – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
 3. – NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
 4. – Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile
 5. – Reguli privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 6. – Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării,
 7. – Exercitarea controlului financiar preventiv
 8. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 9. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 10. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 11. – Obligaţiile lucrătorilor
 12. – Principii, reguli şi responsabilităţi bugetare
 13. – Contribuţii sociale obligatorii
 14. – Venituri din salarii şi asimilate salariilor
 15. – Atribuţiile Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP

 

Atribuţii principale Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 • – înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atât pentru necesităţile proprii cât şi în relaţiile cu clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice;
 • – controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
 • – respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă, a normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 • – ţine evidenţa contabilă pentru toate unităţile din subordinea D.G.A.S.M.B.;
 • – înregistrează plaţile şi cheltuielile din alocaţia bugetară în fişele de evidenţă pentru operaţiunile bugetare pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare;
 • – întocmeşte şi înregistrează în evidenţa sintetică notele contabile;
 • – întocmeşte şi analizează balanţa de verificare lunară, urmărind toate corelaţiile prevăzute în Legea Contabilitaţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • – asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu departamentele de specialitate din Primăria Municipiului Bucureşti, Trezoreria sectorului 3;
 • – organizează efectuarea şi valorificarea inventarierii generale şi anuale;
 • – participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi urmareşte realizarea acestuia pe capitole;
 • – urmăreşte şi răspunde de modul de desfăşurare a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii;
 • – urmareşte şi răspunde de recuperarea pagubelor aduse instituţiei;
 • – asigură plata la termen către buget a sumelor datorate;
 • – întocmeşte până la data de 15 ale lunii următoare balanţa de verificare;
 • – ţine evidenţa calculului datoriei la bugetul statului conform legislaţiei în vigoare;
 • – întocmeşte notele contabile şi dările de seamă contabile asupra executării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
 • – asigură gestionarea patrimoniului instiuţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • – efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi către persoane fizice şi juridice în numerar, cu respectarea reglementărilor cuprinse în actele normative în vigoare;
 • – asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului şi a plăţii salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de personal;
 • – operează reţineri salariale conform legislaţiei în vigoare;
 • – reţine şi ţine evidenţa garanţiilor gestionare materiale;
 • – întocmeşte fişele fiscale ale salariaţilor;
 • – întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor, pe baza propunerilor compartimentelor din D.G.A.S.M.B. aprobate de către directorul general şi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • – întocmeşte documentaţia pentru acordarea altor drepturi salariale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • – completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale;
 • – ţine evidenţa concediilor medicale ale salariaţilor;
 • – ţine evidenţa şi efectuează plata/ compensarea orelor suplimentare, cu timp liber corespunzător, efectuate de catre salariaţii D.G.A.S.M.B., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • – calculează diferenţele salariale şi reţine/plăteşte diferenţele rezultate;
 • – întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal către Primăria Municipiului Bucureşti;
 • – răspunde de încasarea de la persoane fizice şi juridice a numerarului şi depunerea acestuia în bancă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
 • – urmăreşte şi răspunde de întocmirea notelor contabile pentru documentele de bancă şi casieria D.G.A.S.M.B., precum şi depunerea acestora în termenele stabilite;
 • – asigură întocmirea ordinelor de plată către structurile bancare, urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi încadrarea corectă pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a cheltuielilor;
 • – întocmeşte decontul de TVA şi tot ce decurge din această activitate;
 • – elaborează procedurile de lucru specifice;
 • – îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii;

 

 1. Inspector specialitate gr prof I

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Buget Planificare Resurse şi Investiţii

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității, republicată şi actualizată;
 5. – Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice, actualizată;
 6. – Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, normele metodologice de aplicare;
 7. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 8. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 9. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Buget Planificare Resurse şi Investiţii

 1. – Procesul bugetar
 2. – Finanţarea instituţiilor publice
 3. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 4. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 5. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 6. – Obligaţiile lucrătorilor
 7. – Principii, reguli şi responsabilităţi bugetare
 8. – Contribuţii sociale obligatorii
 9. – Atribuţiile Serviciului Buget Planificare Resurse şi Investiţii

 

Atribuţii principale Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 • – elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul D.G.A.S.M.B.; planifică investiţiile, precum şi modul de rambursare a creditelor angajate de D.G.A.S.M.B. conform datelor furnizate de Serviciul Financiar-Contabilitate şi CFP;
 • – urmăreşte eficienţa folosirii fondurilor alocate de la Buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;
 • – urmăreşte cheltuielile şi, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.A.S.M.B. şi previne angajarea acestuia în lucrări fără acoperire financiară;
 • – analizează nivelurile cheltuielilor, ţinând cont de priorităţile de investiţii, dotări şi achiziţii ale D.G.A.S.M.B.;
 • – centralizează resursele financiare, interne şi asociate ale serviciului în vederea propunerilor de finanţare a activităţilor de asistenţă socială;
 • – propune repartizarea resurselor financiare pe tipuri de activităţi de asistenţă socială, precum şi alocarea acestor resurse;
 • – colaborează cu celelalte servicii în vederea identificării nevoilor acestora şi întocmirii propunerilor de alocare a fondurilor;
 • – contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;
 • – vizează lunar lista de cheltuieli, întocmită de Serviciul Financiar-Contabilitate şi CFP;
 • – întocmeşte lucrări de raportare periodică, cu privire la situaţia financiar – contabilă a D.G.A.S.M.B.;
 • – întocmeste lista de studii de prefezabilitate şi fezabilitate, lista de dotari independente, cu respectarea prevederilor legale ;
 • – întocmeşte programelor de investiţii publice anuale în vederea cuprinderii în proiectele de buget pentru D.G.A.S.M.B.
 • – întocmeşte listele obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget, inclusiv eşalonarea pe trimestre în urma aprobării bugetului D.G.A.S.M.B.
 • – întocmeşte cererile de admitere la finanţare ale obiectivelor de investiţii cuprinse în lista de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget a D.G.A.S.M.B.
 • – transmite lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget aprobată tuturor celor interesaţi: Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Serviciului Financiar – contabilitate şi C.F.P. etc.
 • – întocmeşte notele de fundamentare, rapoartele de specialitate, referatele pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget;
 • – întocmeşte documentaţia necesară proiectelor de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a documentaţiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investiţii noi, indiferent de sursa de finanţare pentru D.G.A.S.M.B.
 • – urmăreşte realizarea investiţiilor cuprinse în listele obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget pentru D.G.A.S.M.B întocmind de câte ori este cazul situaţii privind realizarea lor;
 • – elaborează anual programul de investiţii publice pe clasificaţie funcţională cât şi programele pentru următorii 3 ani, respectiv 5 ani, pe baza propunerilor primite de la compartimentele de specialitate ale D.G.A.S.M.B.;
 • – întocmeşte rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiţii în urma solicitării conducerii Primăriei şi a Consiliului General al Municipilui Bucureşti;
 • – solicită directorului general aprobarea externalizării serviciilor de elaborare a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiţii a căror proiectare urmează a se licita;
 • – intocmeşte referatele de necesitate în vederea organizării procedurii de achiziţie publică a serviciului de proiectare;
 • – participă în comisiile de licitaţie atunci când sunt numiţi prin decizia directorului general;
 • – verifică şi urmăreşte realizarea proiectării documentaţiilor tehnico – economice pentru toate fazele de proiectare acceptându-le la plată numai dacă corespund condiţiilor tehnice şi de calitate şi dacă se încadrează în stasuri, normative şi legislaţie;
 • – asigură si răspunde de organizarea procedurilor legale şi participă în comisiile de recepţie a documentaţiilor tehnico-economice elaborate pentru modernizare, reabilitare, amenajare ale constructiilor aparţinând D.G.A.S.M.B., executate din fonduri locale, de stat, structurale sau alte fonduri legal constituite;
 • – asigură secretariatul şi punerea la dispoziţia comisiei de recepţie a documentaţiilor de proiectare, în vederea verificării şi recepţionării acestora, dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare, realitatea de pe teren, normative, STAS-uri, reglementări etc.;
 • – monitorizează lucrările de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obţinerii avizelor/ acordurilor, contract, valoare acte adiţionale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăţi, alte evenimente ale proiectării;
 • – asigură obţinerea unde este cazul, a acordurilor/ avizelor necesare, obţinerea certificatelor de urbanism/ autorizaţiilor de construire prin depunerea documentaţiilor necesare obţinerii certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/ avizelor necesare, precum şi a autorizaţiilor de construire (AC), asigură urmărirea procedurilor de obtinere a acestor acte;
 • – asigură predarea AC către structurile Directiei Tehnice în a căror domeniu de competenţă se află investiţia , în vederea demarării lucrărilor de execuţie;
 • – întocmeşte adrese de înaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate în certificatele de urbanism;
 • – elaborarează rapoartele de specialitate, proiectele de HCGMB, notele de fundamentare aferente obiectivelor de investiţii propuse a se realiza prin bugetul de lucrări, pentru aprobarea, (avizarea) acestora în şedinţele Consliliului General al Municipiului Bucureşti;
 • – asigură verificarea de către verificator atestat a documentaţiilor tehnico-economice, dacă este nevoie;
 • – înaintează către PMB rapoartele de specialitate, proiectele de hotărâri, notele de fundamentare privind investiţiile care necesită aprobarea CGMB;
 • – asigură predarea documentaţiei pentru licitare în vederea contractării execuţiei lucrărilor, întocmirea referatelor de necesitate în vederea demarării procedurilor de achiziţie, punerea la dispoziţia Serviciului Achiziţii Publice a documentaţiei necesare în format scris şi electronic, pentru postarea lor pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziţii Publice);
 • – participare la predarea amplasamentului către constructor, împreună cu deţinătorii de reţele, care au eliberat avize – apa canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;
 • – asigură verificarea modului de derulare a lucrărilor şi urmăreşte finalizarea lucrărilor la termenele specificate în avizele şi autorizaţiile de construcţii;
 • – pentru lucrările de investiţii întocmeşte: fişa obiectivului şi procese verbale de receptie a lucrărilor;
 • – urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii decontarea făcându-se pe baza stadiilor fizice de execuţie, asigură recepţia lucrărilor conform actelor normative în vigoare;
 • – Verifică documentaţiile de execuţie a lucrărilor;
 • – Respectă legislaţia de promovare şi execuţie a proiectelor de investiţii;
 • – elaborează procedurile de lucru specifice;
 • – colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor rezultate din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare;
 • – îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii;

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Achiziţii publice

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. – Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 6. – Ordinul nr. 302/2011 A.N.R.M.A.P privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 7. – Ordinul nr. 314/2010 A.N.R.M.A.P privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu oferta independentă;
 8. – HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; –
 9. – Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecţie.
 10. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 11. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 12. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Achiziţii publice

 1. – Reguli commune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
 2. – Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
 3. – Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
 4. – Proceduri de atribuire
 5. – Sistemul de achiziţie dinamic
 6. – Licitatia electronica
 7. – Atribuirea contractului de achiziţie public
 8. -Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 9. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 10. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 11. – Obligaţiile lucrătorilor
 12. – Formularea criteriilor de calificare şi selecţie
 13. – Dosarul achiziţiei publice
 14. – Atribuţiile Serviciului Achiziţii publice

 

Atribuţii principale Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 • – să proceseze documentele primite referitoare la declanşarea activităţilor specifice achiziţiilor privind achiziţiile de produse, lucrări, servicii în conformitate cu documentele de susţinere elaborate în fiecare perioadă şi furnizate de persoanele cu responsabilităţi şi/sau departamentele funcţionale;
 • – să verifice încadrarea pe coduri CPV a solicitărilor primite privind achiziţiile de produse, lucrări, servicii corespunzător documentelor de susţinere elaborate în fiecare perioadă şi furnizate de persoanele cu responsabilităţi şi/sau departamentele funcţionale şi/sau colaboratori;
 • – să întocmească documentele de justificare a alegerii procedurii/modalităţii de achiziţie publică:
 • – să întocmească şi să proceseze documentaţia de atribuire (notele justificative privind valoarea estimată, criteriul de atribuire, criterii de calificare, fişa de date a achiziţiei) în conformitate cu reglementările legale în vigoare a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică în cazul cererii de ofertă sau licitaţie deschisă;
 • – să întocmească şi să proceseze documentaţia prevăzută în legislaţia specifică, ce se întocmeşte după deschiderea ofertelor (procesul verbal de deschidere a ofertelor, procesele verbale de evaluare intermediară, solicitări de clarificări, raportul procedurii, comunicarea rezultatului procedurii);
 • – să întocmească contractul privind achiziţia de lucrări, servicii, produse şi dosarul achiziţiei;
 • – să publice anunţ/ invitaţia de participare în SEAP;
 • – să efectueze modificările necesare ori de câte ori ANRMAP respinge anunţul/invitaţia de participare şi-l retransmite;
 • – să participe în calitate de membru al comisiilor de evaluare şi/sau de recepţie corespunzător necesităţilor;
 • – să realizeze studiul pieţii pentru lucrările, serviciile şi produsele ce fac obiectul achiziţiilor;
 • – să analizeze ofertele primite şi să selecteze oferta cea mai avantajoasă pentru lucrările, serviciile sau produsele ce fac obiectul achiziţiilor;
 • – să urmărească derularea contractelor de achiziţii repartizate şi/sau procesate;
 • – să genereze și să opereze în sistemul informatic SAP toate procedurile aferente achiziţiilor de lucrări, servicii, produse în conformitate cu competenţele dobândite, legislaţia specifică de reglementare şi distribuţia sarcinilor de către şeful ierarhic;
 • – să redacteze procesele verbale ale comisiei de evaluare şi raportul procedurii achiziţiei pe baza documentelor prezentate şi înregistrate de ofertanţi, a concluziilor formulate de către membrii comisiilor, precum şi a deciziilor adoptate de către aceştia;
 • – să redacteze procedurile şi să proceseze documentele corespunzător cerinţelor legale;
 • – să participle la predarea documentelor procesate la arhiva;
 • – să studieze legislaţia de reglementare în conformitate cu sarcinile de serviciu repartizate;
 • – să participe la programele de perfecţionare profesională organizate de către angajator;
 • – să colaboreze cu persoanele desemnate din cadrul departamentelor instituţiei în vederea derulării activităţilor specifice achiziţiilor de lucrări, servicii şi produse;
 • – să participe la elaborarea şi propunerea spre aprobare a planului anual de achiziţii corespunzător propunerilor primite de la toate structurile instituţiei;
 • – să participe la elaborarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunuri, servicii şi lucrări;
 • – să participe la organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru bunurile, serviciile şi lucrările aprobate;
 • – să participle la întocmirea tuturor documentelor aferente corespondenţei repartizate în cadrul Serviciului Achiziții Publice;
 • – să asigure păstrarea şi gestionarea documentelor referitoare la achiziţiile derulate conform aprobărilor conducerii/ procedurilor;
 • – să asigure cunoaşterea legislaţiei de reglementare privind organizarea şi derularea achiziţiilor publice; – să proceseze corespondenţa repartizată şi documentarea/informarea/soluţionarea în conformitate cu cerinţele şi rezoluţiile aplicate.

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Biroului Aprovizionare

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor , cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. – ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005, Republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
 6. – OMFP nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. – OMFP nr 2634/ 2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. – OMFP nr. 3471/ 2008 Norme metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 9. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 10. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 11. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Biroului Aprovizionare

 1. – Angajarea gestionarilor
 2. – Garanţii
 3. – NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
 4. – Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile
 5. – Reguli privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 6. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 7. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Obligaţiile lucrătorilor
 10. – Atribuţiile Serviciului Financiar, Contabilitate şi CFP

 

Atribuţii principale Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 • – participă la stabilirea necesarului de produse şi materiale de întreţinere şi curăţenie, mobilier şi altele, potrivit cerinţelor activităţii instituţiei, în vederea întocmirii programului de aprovizionare;
 • – urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare instituţiei;
 • – urmăreşte executarea contractelor de furnizare la termenele şi în condiţiile stabilite;
 • – participă la repartizarea pe unităţi subordonate a produsele contractate ;
 • – verifică modul de depozitare şi păstrare a produselor în magazii;
 • – centralizează necesarul de produse şi materiale;
 • – întocmeşte şi transmite comenzile furnizorilor;
 • – verifică exactitatea operaţiunilor efectuate;
 • – verifică legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în factură prin verificarea concordanţei facturii cu contractul încheiat cu furnizorul şi comenzile de aprovizionare;
 • – urmăreşte modul de distribuire a produselor contractate pe fiecare centru;
 • – întocmeşte pe calculator balanţa stocurilor (cantitativ-valoric) şi o predă serviciului contabilitate;
 • – asigură aprovizionarea tuturor departamentelor, în raport de stocurile existente şi de consumurile normate;
 • – asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepţia, autorecepţia, expediţia şi transportul bunurilor materiale;
 • – asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea şi eliberarea bunurilor;
 • – asigură locurile de primire, păstrare şi eliberare a valorilor materiale cu aparate de măsură şi control, precum şi respectarea măsurilor legale referitoare la utilizarea, funcţionarea şi verificarea aparatelor respective;
 • – rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările şi reclamaţiile în domeniul aprovizionării;
 • – verifică realitatea perisabilităţilor, deprecierilor, degradărilor şi propune măsuri pentru prevenirea şi diminuarea lor;
 • – verifică concordanţa preţurilor înscrise pe facturile sosite de la furnizor cu cele din contractele încheiate şi întocmeşte refuzurile la plată acolo unde este cazul;

 

 1. Magaziner

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de magaziner in cadrul Serviciului Administrativ

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative..
 4. Lege nr. 22 din 18/11/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.
 5. H.G. nr. 2230 din 8 februarie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice.
 6. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de magaziner in cadrul Serviciului Administrativ

 1. Modificarea contractului individual de munca si Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Atributiile Serviciului Administrativ
 4. Conditii privind angajarea gestionarilor; Raspunderi ale gestionarilor in legatura cu gestionarea bunurilor ce-i sunt incredintate
 5. Gestionarea bunurilor materiale
 6. Participarea, implicarea şi răspunderile gestionarului pentru efectuarea inventarului

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • – recepţionează din punct de vedere cantitativ şi calitativ mărfurile primite de la furnizori ;
 • – întocmeşte proces verbal de constatare în cazul de neconcordanţă cantitativă şi calitativă a mărfurilor cu actele de însoţire ;
 • – participă la inventarierea bunurilor aflate în gestiunea proprie cu respectarea legislaţiei în vigoare ;
 • – ţine evidenţa tehnico-operativă corectă şi la timp a intrărilor şi ieşirilor din gestiune ;
 • – întocmeşte notele de recepţie pentru mărfurile intrate în gestiune ;
 • – eliberează marfa din gestiune doar în baza bonurilor de consum prevăzute cu toate semnăturile necesare ;
 • – previne sustragerea bunurilor din gestiune ;
 • – păstrează în siguranţă actele de însoţire a mărfurilor (avize, facturi, certificate de conformitate, bonurile de consum, etc ;
 • – verifică existenţa tuturor semnăturilor necesare pe LZA-uri şi pe bonurile de consum ;
 • – confruntă lunar şi ori de câte ori e nevoie evidenţa operativă a gestiunii cu stocurile existente în contabilitate ;
 • – gestionarul răspunde integral faţă de unitate pentru pagubele create din propria neglijenţă sau omisiune ;
 • – întocmeşte orice situaţie solicitată de şeful serviciului sau conducerea DGASMB privind intrările şi ieşirile din gestiune ;
 • – asigură mărfurilor primite în gestiune spaţii corespunzatoare de păstrare ţinând seama de natura lor, de condiţiile de păstrare indicate pe produs şi de normele igienico-sanitare reglementate legal ;
 • – efectuează zilnic o operaţiune de curăţenie în spaţiile deţinute ;
 • – informează şefului ierarhic superior dacă spaţiile de depozitare nu mai corespund condiţiilor de păstrare a mărfurilor ;
 • – foloseşte resursele (materiale de curăţenie, iluminatul, energia electrică) în mod responsabil, prevenind risipa ;
 • – Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, în cadrul Serviciului Relaţia cu Societatea Civilă

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 5. – O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 6. – Legeanr. 233/2002 – pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 7. – O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. – O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
 9. – O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexate actului medical, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. – Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare
 11. – Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare
 12. – Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare
 13. – Legea nr. 341/ 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare
 14. – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009
 15. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 16. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 17. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, în cadrul Serviciului Relaţia cu Societatea Civilă

 

 1. – Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, înregistrarea şi alte dispoziţii referitoare la cabinetul de practică
 2. – Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
 3. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 4. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 5. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 6. – Obligaţiile lucrătorilor
 7. – Soluţionarea petiţiilor
 8. – Liberul acces la informaţiile de interes public
 9. – Acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 10. – Atribuţiile Serviciului Relaţia cu Societatea Civilă
 11. – Societatea civila
 12. – Atributiile institutiilor publice in relatia cu asociatiile si fundatiile
 13. – Drepturile conferite de Legea 341/2004 persoanelor care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, altele decat indemnizatiile lunare reparatorii.
 14. – Drepturile partidelor politice
 15. – Categorii de beneficiari de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
 16. – Acreditarea furnizorilor de servicii sociale.

 

Atribuţii principale

 • – asigură relaţionarea cu Societatea Civilă (ONG-uri, culte religioase, sindicate, partide politice etc.) şi cu alţi actori sociali (furnizori de servicii sociale, instituţii publice, alte persoane juridice);
 • – analizează şi evaluează posibilităţile şi oportunităţile de colaborare dintre C.G.M.B./ D.G.A.S.M.B. şi O.N.G-uri, culte religioase şi orice alte organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile;
 • – propune proiecte de parteneriat între administraţia locală şi ONG-uri, culte religioase şi orice alte organisme ori instituţii aparţinând Societăţii Civile;
 • – împreună cu personalul angajat al serviciilor de specialitate din cadrul instituţiei, la solicitarea superiorilor ierarhici, urmăreşte respectarea convenţiilor încheiate de Serviciul pentru Relaţia cu Societatea Civilă şi alţi Actori Sociali;
 • – evaluează activităţile desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale în cadrul programelor şi proiectelor finanţate în baza parteneriatelor cu PMB sau cu DGASMB, la solicitarea superiorilor ierarhici;
 • – identifică, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.M.B., finanţatori ai serviciilor de asistenţă socială desfăşurate de O.N.G.-uri şi alţi furnizori de servicii sociale ai societăţii civile în parteneriat cu administraţia publică locală;
 • – dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele defavorizate din municipiul Bucureşti;
 • – întocmeste, prin colaborare cu ONG-urile şi alţi furnizori de servicii sociale, programe de diversificare a măsurilor serviciilor de protecţie socială, pentru a răspunde, după caz, mai multor nevoi sociale;
 • – dezvoltă şi diversifică, putând propune în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi furnizori de servicii sociale aparţinând societăţii civile, serviciile acordate de către instituţiile de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate;
 • – primeşte, analizează şi centralizează cererile pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale partidelor, cabinetelor parlamentare, sindicatelor, ONG-urilor, cabinetelor medicale sau conexe actului medical, instituţiilor publice cărora legislaţia în vigoare le conferă acest drept şi ale altor categorii prevăzute de lege, inclusiv ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004, făcând propuneri de soluţionare şi, după caz, înaintând dosarele complete ale acestora către Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie constituită la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, care decide cu privire la oportunitatea acordării acestora, în funcţie de criteriile de prioritate, de spaţiile existente şi de nevoile reale ale municipiului Bucureşti.

Îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de superiorii ierarhici, în limita competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Protecţia Copilului

 1. – Legea nr. 215/ 2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. – Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. – Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 5. – Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 6. – Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. – Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 8. – Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. – Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 10. – HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 11. – H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I în cadrul Serviciului Protecţia Copilului

 1. – Drepturile copilului;
 2. – Protecţia copilului
 3. – Asistenţa socială a copilului şi a familiei;
 4. – Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială;
 5. – Soluţionarea petiţiilor
 6. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 7. – Primarul şi viceprimarul – atribuţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Obligaţiile lucrătorilor
 10. – Atribuţiile Serviciului Protecţia Copilului

 

Atribuţii principale

 • – monitorizează şi analizează respectarea drepturilor copiilor în vederea elaborării strategiei de dezvoltare şi planului de acţiune în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru municipiul Bucureşti;
 • – colaborează în derularea de programe în domeniul protecţiei copilului în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale în mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti;
 • – colaborează cu organisme internaţionale în vederea implementării de programe şi/ sau proiecte destinate copiilor de pe raza Municipiului Bucureşti;
 • – asigură centralizarea informaţiilor solicitate de la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza municipiului Bucureşti;
 • furnizează date şi informaţii solicitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, tuturor solicitanţilor;
 • – identifică şi evaluează nevoile sociale, categoriile de beneficiari şi tipurile de servicii sociale dezvoltate la nivelul municipiului Bucureşti, în domeniul protecţiei copilului;
 • – asigură beneficiarilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate de către aceştia;
 • – furnizează informaţii adecvate nevoilor beneficiarilor şi îi îndrumă, unde este cazul, către alte servicii de specialitate în domeniul protecţiei copilului;
 • – identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar beneficiarilor aflaţi în situaţie de criză;
 • – iniţiază, elaborează şi implementează programe şi proiecte în domeniul protecţiei drepturilor copilului la nivelul municipiului Bucureşti;
 • – monitorizează şi evaluează implementarea programelor şi proiectelor finanţate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în domeniul protecţiei drepturilor copilului la nivelul municipiului Bucureşti;
 • – promovează respectarea drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor pe raza Municipiului Bucureşti;
 • – contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea măsurilor de protecţie a copilului;
 • – participă la pregătirea documentaţiei necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;
 • – participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice;
 • – îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii;

 

 1. Asistent medical PL/S

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Codul de conduită și deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 1.668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. Anexa 1.II. Atribuțiile asistentei medicale
 4. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 7. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 8. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 10. HG nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
 11. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiective generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Atribuțiile asistentei medicale în centrul de îngrijire și educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.
 12. Organizarea examinării stării de sănătate a prescolarilor si elevilor din unitătile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate de către cadrele medicale
 13. Atribuţiile Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 

Atributiile asistentului medical

 • – Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii
 • – Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si conditiile în care se realizează aceasta.
 • – Îndrumă personalul în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, miscare) a organismului copiilor.
 • – Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.
 • – Controlează igiena individuală a copiilor, colaborând cu personalul pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.
 • – Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anuntă urgent conducerea, familia sau reprezentantul legal.
 • – Întocmeste zilnic în centre evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie conditionată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depăsesc 3 zile.
 • – Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din centre (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, curte etc.) si spatiile de alimentatie (bucătării si anexele acestora, săli de mese – consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute si aducând operativ la cunostintă medicului si, după caz, conducerii unitătii deficientele constatate.
 • – Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică
 • – Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.
 • – Participă la întocmirea meniurilor săptămânale si la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentatia copiilor.
 • – Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu interdictia de a presta activităti în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunostintă conducerii aceste constatări.
 • – Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din centre în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.
 • – Urmăreste si consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
 • – Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anuntă, după caz, medicul colectivitătii, serviciul de ambulantă, conducerea instituţiei, precum si familiile/reprezentantul legal al copiilor.
 • – Triaj epidemiologie
 • – Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din centre.
 • – Efectuează triajul epidemiologie după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.
 • – Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând conducerea despre aceasta.
 • – Execută actiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.
 • – Evaluarea stării de sănătate
 • – Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice
 • – Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor, apelează Serviciul unic de urgentă – 112 si supraveghează transportul copiilor la unitătile sanitare.
 • – Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos
 • – Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la prescolari.
 • – Colaborează cu personalul în sustinerea prezentărilor privind educatia pentru sănătate, cu demonstratii practice.
 • – Desfăsoară actiuni de educatie pentru sănătate în rândul personalului, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

 

12.Pedagog recuperare M

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

 

Atribuţii principale

 • -Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilitaților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ
 • -Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații in relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate
 • -Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalitaților de soluționare a acestora.
 • -Participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;
 • -Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial si fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză
 • -Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume
 • -Alături de echipa pluridisciplinară stabileste: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare si recuperare; alocă resursele necesare desfăsurarii acestor activități;
 • -Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfăsurarii activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;
 • -Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
 • -Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
 • -Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;
 • -Respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;
 • -Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

 

 1. Îngrijitoare copii G

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1955 din 18/101995 privind Normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 4. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 5. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Norme generale de conduită a personalului contractual
 2. Drepturile copilului
 3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
 4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
 5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

 

Atribuţii principale

 • – Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);
 • – Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;
 • – Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;
 • -Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;
 • – Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;
 • – Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;
 • -Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;
 • – Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;
 • −Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.
 • −Supraveghează în dormitor somnul copiilor;
 • −Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare ,curte interioară, alte dependințe) ;
 • −Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;
 • −Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;
 • −Sprijină ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare;
 • −Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;
 • -Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

 

14.Infirmieră

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Infirmieră

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata
 4. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.
 5. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 6. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 7. Legea 46/2003 Drepturile pacientilor
 8. Curs pentru infirmiere, Editat de Ordinul asistentelor medicale si moaselor din Romania,

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de infirmieră G

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Serviciile comunitare asigurate persoanelor varstnice in camine
 4. Statutul infirmierei
 5. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare. Gestionarea deseurilor medicale.
 6. Alimentatia rationala a omului bolnav si sanatos
 7. Notiuni teoretice si practice de tehnica ingrijirii si igiena beneficiarilor
 8. Rolul infirmierei in viata persoanei asistate
 9. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap
 10. Demnitatea umana si drepturile fundamentale
 11. Codul etic al infirmierei

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • – Efectueaza zilnic igiena corporala si vestimentara a beneficiarilor din centru, preiau beneficiarii la internare si asigura igiena personala, preluarea hainelor si chiar deparazitarea daca este necesara
 • – Ajuta beneficiarii sa se alimenteze conform indicatiilor date de medic
 • – Hidrateaza beneficiarii care nu pot sa bea si asigura recipiente cu apa la dispozitia celor care pot sa bea singuri. Pe perioada caniculei reaminteste beneficiarilor obligativitatea de a consuma lichide
 • – Ajuta asistenta medicala la manevre medicale cand este solicitata
 • – Inlocuieste si transporta rufele murdare ale beneficiarilor in conditiile stabilite de normele igienico-sanitare. Preda si preia rufele de la spalatorie in baza de proces verbal
 • – Asigura igiena paturilor si a mobilierului din camera. Schimba lenjeria ori de cate ori este nevoie. O data pe luna asigura o curatenie generala
 • – Se ingrijeste de spalarea si dezinfectarea plostilor, a urinarelor si a altor obiecte sanitare
 • – Efectueaza baile zilnice si le consemneaza in caietul de bai conform graficului de bai
 • – Asigura transportul resturilor menajere si a deseurilor medicale la locul de depozitare, conform normelor sanitare in vigoare
 • – Colecteaza materialele sanitare de unica folosinta utilizate, in recipient speciale si asigura transportul lor in spatii special amenajate in vederea colectarii
 • – Asigura transportul alimentelor preluate de la oficiu si asigura distribuirea meselor in conditii igienice corespunzatoare conform normelor sanitare in vigoare
 • – Sesizeaza asistenta in cazul deteriorarii starii unui beneficiar
 • – Supravegheaza persoanele cu incontinenta urinara si fecale, si le fac toaleta ori de cate ori este nevoie. – Efectueaza clisme in caz de recomandare medicala
 • – Supravegheaza si mobilizeaza periodic beneficiarii cu escare conform planului de ingrijire medicala stabilit de medicul curant
 • – Supravegheaza si monitorizeaza beneficiarii si ziua si noaptea. Anunta asistenta de tura de orice eveniment iesit din comun, defectiune tehnica sau posibila problema sesizata
 • – Supravegheaza si indruma activitatea ingrijitoarelor
 • – Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive
 • – Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei
 • – Respecta drepturile beneficiarilor
 • – Cunoaste, respecta si este capabil sa indeplineasca oricare dintre atributiile si competentele din fisa postului
 • – Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara (ROI)
 • – Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

 

15.Ingrijitoare

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Ingrijitoare

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative..
 4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor ;
 5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 6. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare G

 1. Răspunderea disciplinară
 2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 3. Reguli si norme de igiena si dezinfectie in unitatile sanitare.
 4. Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.
 5. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie

 

 • Atribuţiile principale ale postului de ingrijitoare
 • – Efectueaza zilnic curatenia in sectorul repartizat (spalat coridoare, holuri, scari, geamuri, pardoseala, mobilier, etc) ori de cate ori este nevoie
 • – Curata cel putin o data pe zi scarile de acces, si spatiile de intrare comune cu spitalul
 • – Curata si dezinfecteaza toaletele, holurile si camerele cu solutiile special antibacteriene
 • – Efectueaza aerisirea periodica a holului si a camerelor
 • – Transporta gunoiul si reziduurile alimentare in conditii corespunzatoare la locurile de depozitare. Curata si dezinfecteaza recipientele de transport ale gunoiului
 • – Ajuta infirmiera in actiuni specific de mobilizare a beneficiarului, sub supravegherea infirmierei (de ex. baie, mobilizare, etc)
 • – Sesizeaza infirmierei si asistentei orice defectiune tehnica sau orice posibila problema
 • – Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive
 • – Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei
 • – Respecta drepturile beneficiarilor
 • – Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului
 • – Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

16.Asistent medical PL/Ppl/S

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/Ppl/S

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 3. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acteadministrative..
 4. Ordinul nr 976/16.12.1998 + anexa pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor
 5. OMS nr 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
 6. Legea 46/2003 privind drepturile pacientilor
 7. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentul medical – editura Lucretia Titirca
 8. Ordonanta de urgenta nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist
 9. Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical si al moasei din Romania
 10. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent medical PL/Ppl/S

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență socială în domeniul ingrijirii varstnicilor
 5. Recoltarea produselor biologice si patologice
 6. Punctii, sondaje, spalaturi, clisme
 7. Administrarea medicamentelor
 8. Pregatirea bolnavilor pentru explorari radiologice
 9. Drepturile pacientului
 10. Exercitarea profesiei de asistent medical generalist
 11. Comunicarea cu pacientul varstnic, cu handicap

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • – Trebuie sa posede autorizatie de libera practica la zi, conform legislatiei in vigoare
 • – Administreaza tratamentul medical beneficiarilor din complex, conform prescriptiilor medicului
 • – Completeaza medicatia, ori de cate ori este nevoie, conform prescriptiilor medicului sau prescriptiilor din fisa
 • – Respecta orele de administrare a medicamentelor si calea de administrare a acestora, conform prescriptiei medicului
 • – Noteaza in raportul de garda toate actiunile medicale, tratamentele efectuate sau orice actiune neobisnuita care s-a intamplat pe parcursul turei lor
 • – Monitorizeaza zilnic, sau ori de cate ori este nevoie, anumiti parametri functionali ai beneficiarilor (ex TA, puls, glicemie, respiratie, temperatura, etc)
 • – In cazul unei urgente medicale anunta ambulanta si acorda primul ajutor pana la venirea acesteia. In caz ca este necesar insoteste beneficiarul in alta unitate medicala, pentru a da relatii despre beneficiar si pentru a se asigura ca acesta este in siguranta
 • – Informeaza medicul curant cat se poate de rapid de agravarea starii unui pacient, de plecarea acestuia cu ambulanta in alta unitate medicala sau in cazul unui deces
 • – Urmareste ca personalul auxiliar (infirmiere si ingrijitoare) sa isi indeplineasca atributiile de serviciu, referitor la starea igienico-sanitara a beneficiarilor, instruieste personalul auxiliar in caz de necunoastere a activitatilor ce trebuie efectuate
 • – Monitorizeaza curatenia pe etaj (curatenia pardoselii, curatenia in camera, in oficii, in toalete si in sala de mese), deschiderea periodica a geamurilor, schimbatul pampersilor si mirosul de pe etaj
 • – Verifica zilnic efectuarea bailor conform graficului de bai si semneaza in caietul de bai
 • – Urmareste distribuirea hranei catre toti beneficiarii, hranirea celor inconstienti, ridicarea in decubit dorsal si hranirea celor imobilizati. Gusta mancarea si consemneaza in raport daca exista deficiente in gust, cantitate sau calitatea alimentelor
 • – Raspunde de aparatura medicala si medicamentele din gestiune pe parcursul turei
 • – Supravegheaza personalul auxiliar in indeplinirea sarcinilor vitale cum ar fi hidratarea pacientilor, efectuarea mobilizarilor anti-escare, hranire, igiena corporala, igiena eliminarilor si informeaza medicul curant si asistentul coordinator de orice abatere sesizata
 • – Aplaneaza conflictele intre beneficiari si informeaza conducerea de orice conflict sau manifestari agresive
 • – Respecta confidentialitatea tuturor datelor si aspectelor legate de locul sau de munca. Nu ofera date despre beneficiari nimanui din afara institutiei
 • – Respecta drepturile beneficiarilor
 • – Foloseste cu eficienta si in totalitate timpul de lucru zilnic, executand activitatile specific fisei postului

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I, în cadrul Compartimentului O nouă șansă

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2003;
 11. Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 12. Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I, în cadrul Compartimentului O nouă șansă

 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – Obligaţiile lucrătorilor
 5. – Asistenţa socială a copilului și familiei;
 6. – Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă social
 7. – Soluţionarea petiţiilor
 8. – Institutii cu atributii in prevenirea si combaterea violentei in familie
 9. – Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
 10. – Standarde de cost pentru serviciile sociale
 11. – Atribuţiile Serviciului Protecţia Persoanelor Adulte

 

Atribuţiile principale:

 • – Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
 • – Realizează activităţi şi servicii de consiliere psihologică şi informare pentru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora
 • – Realizează la timp a evaluările psihologice/psihodiagnostic, conform contractelor de servicii psihologice D.G.A.S.M.B. și competențelor specifice psihologului clinician;
 • – Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic, de aplicarea și reinnoirea bateriilor de teste și formelor de interviu realizate;
 • – Răspunde de calitatea și precizia evaluărilor psihologice, de modul de realizare a consilierii/asistenței psihologice precum si pentru dezvoltarea psiho-socială a acestora
 • – Acordă consiliere şi terapie suportivă; consilierea în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali; optimizare şi dezvoltare personală; terapii standard de relaxare şi sugestive; educaţie pentru sănătate; consiliere; managementul conflictului şi negociere, în conformitate cu prevederile contractelor de servicii psihologice încheiate la nivelul DGASMB
 • – Participă la elaborarea şi completarea, în colaborare cu echipa Centrului a fişei individuale și programului de intervenţie personalizat;
 • – Recomandă metode individuale de lucru şi contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor beneficiarului;
 • – Observă comportamentul, atitudinile şi nevoile beneficiarilor şi face sugestii celorlalți membrii ai echipei, sau după caz părinţilor privind asistenţa şi sprijinul necesar
 • – Inițiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte;
 • – Solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în mediul familial al persoanei adulte;
 • – Să cunoască şi să respecte prevederile: Codului de conduită al personalului contractual din instituţiile publice, Codului etic semnat la nivelul D.G.A.S.M.B., Regulamnetului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi ale manualului de proceduri, aprobate.
 • – Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în vederea realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei, în limitele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B., precum şi alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare, cu respectarea pregătirii şi experienţei profesionale.

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I, în cadrul Compartimentul Centrul de asistență pentru mamă și copil

 1. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. 5.HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 95/2003;
 11. Legea nr. 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 12. Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA, Inspector specialitate gr prof I, în cadrul Compartimentul Centrul de asistență pentru mamă și copil

 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – Obligaţiile lucrătorilor
 5. – Asistenţa socială a copilului și familiei;
 6. – Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă social
 7. – Soluţionarea petiţiilor
 8. – Institutii cu atributii in prevenirea si combaterea violentei in familie
 9. – Unitati pentru prevenirea si combaterea violentei in familie; Ordinul de protecție
 10. – Standarde de cost pentru serviciile sociale
 11. 11.- Atribuţiile Serviciului Protecţia Persoanelor Adulte

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • – Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
 • – Depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie,
 • – Realizează activităţi şi servicii de consiliere şi informare pentru persoanele adulte aflate în situații de dificultate sau de risc social sau familiilor acestora
 • – Este responsabil pentru realizarea la timp a evaluărilor psiho-sociale, conform contractelor D.G.A.S.M.B.;
 • -Răspunde de calitatea și precizia evaluărilor psiho-sociale, de modul de realizare a consilierii/asistenței precum si pentru dezvoltarea psiho-socială a acestora
 • – Stabileşte, în colaborare cu echipa multidisciplinară obiective individualizate pentru beneficiari şi recomandă metode şi mijloace adecvate pentru realizarea lor;
 • – Participă la elaborarea şi completarea, în colaborare cu echipa Centrului a fişei individuale și programului de intervenţie personalizat;
 • – Recomandă metode individuale de lucru şi contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a performanţelor beneficiarului;
 • – Inițiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte

 

 1. Inspector specialitate gr prof II

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof II în cadrul Compartimentul Copii cu autism sau tulburări de spectru autist

 1. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. – Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. – HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. – Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. – H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 8. – Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. – Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 10. – Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 11. – Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările şi completările ulterioare

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof II în cadrul Compartimentul Copii cu autism sau tulburări de spectru autist

 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – Obligaţiile lucrătorilor
 5. – Asistenţa socială a copilului și familiei;
 6. – Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă social
 7. – Soluţionarea petiţiilor
 8. – Serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 9. – Atribuţiile Compartimentul Copii cu autism sau tulburări de spectru autist

 

Atribuţiile principale ale postului:

 • – acordarea de servicii sociale primare pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii diagnosticaţi cu autism sau cu tulburări de spectru autist cu vârsta între 14-18 ani;
 • – acordarea de servicii de consiliere pentru familiile copiilor care frecventează centrul având drept scop crearea unei reţele de suport pentru acestea;
 • – promovarea egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi potrivit Regulilor Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Handicap prin care diversele sisteme ale societăţii sunt disponibile tuturor;
 • – favorizarea posibilităţilor de transfer de competenţe între specialişti în problematica autismului prin schimburi de experienţă în cadrul unor ateliere de lucru;
 • – participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice;
 • – îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii;

 

 1. Asistent social S Principal

 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal

 1. – Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 3. – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 4. – Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. – HG nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006;
 6. – Legea nr. 292/ 2011a asistenţei sociale;
 7. – H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;
 8. – Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. – Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 10. – Legea 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 11. – Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 12. – Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 13. – Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidată 2009;
 14. – Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice;
 15. – Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 16. – Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social;
 17. – Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 18. – Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 19. – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007,
 20. – Legea nr. 114/1996 – legea locuinței, actualizată 2011;
 21. – Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006;
 22. – Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;
 23. – Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 24. – Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
 25. – Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 26. – Ordonanța de urgență nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
 27. – Ordinul Ministrului Muncii nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Asistent social S Principal

 1. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 2. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 3. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 4. – Obligaţiile lucrătorilor
 5. – Organizarea și funcționarea sistemului de asistenta sociala.
 6. – Definirea şi clasificarea serviciilor sociale
 7. – Serviciile sociale acordate şi administrate de către autorităţile administraţiei publice locale.
 8. – Detalierea serviciilor sociale organizare și furnizate la nivelul comunității.
 9. – Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale.
 10. Noțiuni specifica domeniului de asistență socială. Familia și reprezentantul legal.
 11. – Beneficiile sociale care se acordă în funcţie de indicatorul social de referinţă şi specificaţi cuantumul acestuia, conform legislaţiei în vigoare.
 12. – Clasificarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de serviile oferite de cantinele de ajutor social
 13. – Statutul şi rolul asistentului social aşa cum este acesta reglementat în Legea nr. 466/2006 privind statutul asistentului social.
 14. – Norme legislative care reglementează accesul liber la informații.
 15. Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap – secţiunea 5, art. 57 – 58 din legea 448/2006 – actualizată.
 16. – Cuantumul indexat al indemnizaţiilor şi bugetelor complementare lunare, acordate persoanei cu handicap, conform H.G. nr. 989/2014 .
 17. – Evaluarea situației economice a beneficiarilor serviciilor oferite de cantinele de ajutor social – standardul 2 (S2.1 și S2.2) din Anexa 9 la Ordinul ministrului 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale.
 18. – Admiterea categoriilor de persoane defavotizate social pentru a beneficia de serviciile oferite prin cantinele de ajutor social – standardul 3 din Anexa 9 la Ordinul ministrului 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale.
 19. – Accesul la o locuință socială, criterii în evaluarea socială

 

Atribuţiile principale ale postului:

A.Activitatea de teren :

 1. asistentul social efectuează anchete sociale în funcţie de cererile primite în cadrul celorlalte compartimente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, care se adresează persoanelor adulte aflate în situaţii socio-economice deosebite sau cu nevoi speciale, pentru evaluarea corectă şi în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, în următoarele situaţii:
  1. ) persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul Cantine Sociale, conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
  2. ) persoane care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Complexul de Servicii Socio-Medicale, conform Legilor nr. 448/2006 republicată 2008, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi nr. 17/2000, lege privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007 şi a Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ancheta socială se efectuează împreună cu un psiholog din cadrul DGASMB;
  3. ) persoane care solicită acordarea unei locuinţe, conform Legii nr.114/1996, Legea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
  4. ) alte solicitări primite de la diferite insituţii.
 2. înainte de a proceda la efectuarea anchetei sociale personalul serviciului anchete sociale trebuie să fie informat asupra tuturor documentelor depuse de către solicitanţii serviciilor sociale în susţinerea situaţiei lor socio-economice şi/sau medicale deficitare.
 3. reevaluează anual cazurile beneficiarilor serviciilor oferite de cantinele de ajutor social, în funcție de timpul disponibil, pentru a observa dacă aceştia sunt în continuare eligibili, conform criteriilor legislative, pentru a primi drepturile sociale obţinute iniţial.
 4. la orice solicitare de suplimentare a serviciilor de cantină socială asistentul social reevaluează situaţia familiei pentru a observa dacă noua cerere este justificată.

B.Activitatea de birou :

 1. asigură consilierea socială, orientarea şi informarea solicitanţilor care se adresează angajaţilor serviciului;
 2. orientează persoanele aflate într-o situaţie de risc socio-economic sau medical către instituţiile de asistenţă socială / compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă;
 3. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsurile de prevenţie şi de reinserţie socială în cadrul referatelor de anchetă socială;
 4. redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială şi reevaluare socială privind situatia reală, în temeiul cercetarii din teren, conform modelelor, aprobate de către Directorul instituţiei;
 5. propune şi formulează măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi combaterii excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială şi le comunică serviciilor specializate / instituţiilor din subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General (dacă este cazul);
 6. propune celorlalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea la domiciliul acestora, se constată că nu mai corespund normelor legale de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale oferite în cadrul Direcţiei.
 7. evaluează documentele justificative din wdosarele persoanelor singure sau familiilor care solicită acordarea servicilor de cantină socială și înaintează spre aprobare dosarele formate de tehnicienii în asistență socială / referenți, printr-o Notă de serviciu, Comisiei de admitere;
 8. elaborează note de înaintare a referatelor de anchetă socială către Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Spaţiu Locativ şi cu Altă Destinaţie, cu privire la soluţionarea cazurilor referite de această intituţie, serviciului anchete sociale;
 9. răspunde la scrisorile şi sesizările primite, în tremen de 30 de zile de la depunerea acestora la sediul instituţiei;
 10. comunică, săptămânal, şefului ierahic deplasările în teren pentru a fi luate în evidenţa serviciului;

 

 1. Referent tr prof I

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Referent tr prof I în cadrul Serviciului Anchete Sociale

 1. – Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 2. – Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 3. – Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 4. – Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidată 2009;
 5. – Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice;
 6. – Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 7. – Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 8. – Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2007,
 9. – Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 10. – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 11. – Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
 12. – Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 13. – Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006;
 14. – Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;
 15. – Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

 1. – Ordonanţa nr. 27/30.01.2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 2. – Ordinul Ministrului Muncii nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.
 3. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 4. – H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Referent tr prof I în cadrul Serviciului Anchete Sociale

 1. – Clasificarea sistemului de servicii din cadrul sistemului naţional de asistenţă socială.
 2. – Indicatorul Social de referinţă şi modalităţile de calcul pentru stabilirea venitului minim grantat pentru o persoană singură.
 3. – Soluţionarea petiţiilor adresate instituţiilor publice conform prevederilor legislative care reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor.
 4. – Serviciile de cantină socială şi criterii de eligibilitate ale personelor defavorizate socio-economic şi/sau medical, conform Legii nr. 208/1997.
 5. – Standardele minime de calitate pentru cantina socială. Admiterea.
 6. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară.
 7. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora.
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Obligaţiile lucrătorilor
 10. – Noțiuni specifice domeniului de asistență socială. Familia și persoana singură.
 11. – Alocația pentru susținerea famiei și calculul veniturilor la stabilirea beneficiilor de asistență socială.
 12. – Atribuţiile Serviciului Anchete Sociale

 

Atribuţiile principale ale postului

 1. asigură consilierea informală, orientarea şi informarea solicitanţilor care se adresează angajaţilor serviciului;
 2. orientează persoanele aflate într-o situaţie de risc socio-economic sau medical către instituţiile de asistenţă socială / compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia se confruntă;
 3. îndrumă solicitanţii şi beneficiarii serviciilor de cantină socială în completarea dosarului în baza căruia se vor acorda aceste servicii;
 4. evaluează documentele justificative obţinute de la fiecare caz în parte (persoană singură sau familie defavorizată), în funcţie de situaţia socio-economică sau medicală constatată la discuţiile preliminare în cadrul programului cu publicul;
 5. informează solicitanţii şi/sau beneficiarii serviciilor de cantină socială asupra:
  1. modalităţii prin care pot beneficia de acordarea acestor servicii;
  2. datei de la care pot benefia de acordarea serviciilor mai sus menţionate;
  3. şi a costului acestor servicii în funcţie de venitul net lunat/membru de familie, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui caz.
 6. participă la reactualizarea documentelor justificative din dosarele beneficiarilor activi ai serviciilor de cantină socială şi se asigură de reînnoirea acestor acte atunci când ele implică termene de valabilitate;
 7. asigură evidenţa tutror cererilor primite, a suspendărilor şi transferurilor privind serviciile de cantină socială;
 8. asigură evidenţa termenelor de valabilitate ale certificatelor de încadrare într-un grad de handicap pentru beneficiarii care sunt înregistraţi ca persoane cu o dizabilitate;
 9. asigură şi păstrează evidenţa beneficiarilor care se încadrează cu termen limită de maximum 90 de zile / an;
 10. elaborează fişele de calcul pentru fiecare dosar în parte, unde evidenţiează veniturile tutror membrilor din familie, în funcţie de actele colectate;
 11. elaborează în ultima parte a fiecărei luni calendaristice lista cazurilor noi care se încadrează a beneficia de serviciile oferite de cantinele sociale, cu începutul lunii următoare;
 12. înaintează spre verificare şi certificare, dosarele nou formate inspectorului de specialitate /asistentului social, spre a fi supuse aprobării Comisiei de admitere.

 

 1. Inspector specialitate gr prof IA

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA în cadrul Adăpostului pentru Femei Berceni

 1. – Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 2. – Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 3. – Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidată 2009;
 4. – Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 5. – Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată;
 6. – Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 7. – Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
 8. – Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 9. – Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 10. – Ordonanţa nr. 27/30.01.2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 11. – Ordinul Ministrului Muncii nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.
 12. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale (cu modificările si completările ulterioare);
 13. – H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de Inspector specialitate gr prof IA în cadrul Adăpostului pentru Femei Berceni

 1. – Clasificarea sistemului de servicii din cadrul sistemului naţional de asistenţă socială
 2. – Indicatorul Social de referinţă şi modalităţile de calcul pentru stabilirea venitului minim grantat pentru o persoană singură
 3. – Soluţionarea petiţiilor adresate instituţiilor publice conform prevederilor legislative care reglementează activitatea de soluţionare a petiţiilor
 4. – Serviciile de cantină socială şi criterii de eligibilitate ale personelor defavorizate socio-economic şi/sau medical, conform Legii nr. 208/1997
 5. – Garantarea accesului la drepturi elementare si fundamentale
 6. – Executarea contractului individual de munca; Modificarea contractului individual de munca; Răspunderea disciplinară
 7. – Primarul şi viceprimarul – atribiţiile primarului; Administraţia publică a municipiului Bucureşti – atribuţiile Consiliului General al Municipiului Bucureşti; Actele autorităţii administratiei publice locale şi comunicarea acestora
 8. – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
 9. – Obligaţiile lucrătorilor
 10. – Standarde minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
 11. – Masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

 

Atribuţii principale

 • – păstrează confidenţialitatea cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului;
 • – completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în situaţie de dificultate sau de risc social, a nevoilor şi resurselor acesteia;
 • – asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situaţiile de criză;
 • – acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 • – realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor adulte sau a familiilor acestora, aflate în situaţie de dificultate sau de risc social;
 • – iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor adulte;
 • – solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în mediul familial al persoanei adulte;
 • – participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice;
 • – îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii;

 

Întocmit,

 

Şef Serviciu Resurse Umane

Zenovia Ropotică

 

 

 

Articole Similare

Sari la conținut