Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț de suspendare a Metodologiei de selecție a partenerilor pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

oct. 7, 2020 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri

Având în vedere legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă în materie de achiziții publice, din Regulamentul de Implementare al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017;

 

Direcția Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Mille nr 10, sector 1 anunţă suspendarea organizării selecţiei partenerilor, până la o dată, care va fi comunicată pe www.dgas.ro.

Motivul suspendării: stabilirea în detaliu a activităților și a grupului țintă, care vor sta la baza formulării unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

Articole Similare

Sari la conținut