CENTRALIZATOR

cu rezultatul selecţiei dosarelor (09.10.2020) înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală
de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de
alertă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

Tot Centralizatorul