Serviciul Protecţia Persoanelor Adulte

› Informații

Acordare scutire de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familiile cu dificultăţi financiare

Strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
› Informații
› Informații

Centrul de asistență pentru agresori familiali „O nouă șansă”

Strada Turnu Magurele, nr.17, sector 4, București
› Informații
› Informații

Centrul de sprijin pentru familii defavorizate

Strada Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București
› Informații
› Informații

Policlinica Socială

Strada Dristorului nr. 81-88, Parter, Sector 3, Bucureşti
› Informații
› Informații

Spălătoria Socială

1. Str. Armeniș nr. 2, sector 3, Bucureşti
2. Strada Turnu Măgurele nr 17 A, sector 4, Bucureşti
3. Drumul Taberei nr. 24, sector 6, Bucureşti
› Informații