Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Proces verbal privind selectie dosare concurs crese – iunie 2015

iun. 18, 2015 | Anunțuri

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro

Nr. 1.836/18.06.2015

ANEXA NR. 2.1 LA REGULAMENT

PROCES-VERBAL

privind selecţie dosare

Încheiat astăzi 18.06.2015, privind selecţia dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 25.06.2015 pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

Membrii Comisiei de concurs, numiţi prin Decizia nr. 258/ 15.05.2015, s-au întrunit în vederea selectării dosarelor înscrise la acest concurs şi au stabilit următoarele:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care candidează

Compartimentul

Admis / Respins

Obs/

motiv respin

1. Seevald Bălăşoiu Dănuţ

animator socio educativ M

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Pîrvulescu Andrada

Admis

Sogor Ana Maria

Admis

Fircă Andreea Maria

Admis

2. Mincu Cristina educator M

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis
3. Pirincă Decebal Adrian mediator M tr prof I

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Doldor Doina

Admis

4. Radu Mimi pedagog M tr prof IA

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Petre Adriana

Admis

5. Buzamăt Andreea pedagog recuperare M

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Andrei Elena Magdalena

Admis

Cristea M Elena Maria

Admis

6.

Budescu Ruxandra Victoria

pedagog S gr prof IA

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Negoiu Hălmăgean Claudia

Admis

Buligescu Gabriela Sofia

Admis

Haj Adam Andra Cristina

Admis

Petruş Angela

Admis

Florea Nicoleta

Admis

7. Tunaru Rodica educator S

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Boată Maria Georgiana

Admis

Niculae Mari

Admis

Adjudeanu Andra Nicoleta

Admis

8. Vasilachi Constantina îngrijitoare copii G

Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Admis

Marin Cristina

Admis

Păduraru Teodora

Admis

Tănase Mariana

Admis

Militaru Gabriela

Admis

Stănescu Marijana Ecaterina

Admis

9.

Haureş Mihai

şofer I Compartiment transport

Admis

Stoica Adrian Constantin

Admis

Sandu Adrian Alexandru Admis

 

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 25.06.2015 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

I.Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.

În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 19.06.2015 ora 16.30.

II. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 25.06.2015 ora 10.00 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate,

– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 26.06.2015, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

Secretarul comisiei de concurs va afişa rezultatele selecţiei dosarelor şi rezultatele la contestaţiile depuse la aceasta, după caz, la sediu şi pe pagina de internet a instituţiei.

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte: Semnătura:

Ghiţă Iuliana Loredana – Director Coordonare Asistenţă Sociala

Membri:
Ilie Ana Maria – Şef Birou Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Petre Mioara – Şef Birou Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

Secretar:

Ropotică Zenovia – Şef Serviciu Resurse Umane

Articole Similare

Sari la conținut