Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI: PENTRU ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT CONSTRUCTII PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”PROVOACĂ-TE SĂ REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPĂȘEȘTE-TE! – Nr. 30/23.03.2015

mart. 23, 2015 | Achiziții publice, Anunțuri

Nr. 30/23.03.2015

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

PENTRU ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT CONSTRUCTII, PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”PROVOACĂ-TE SĂ REALIZEZI CEVA DIFERIT. DEPĂȘEȘTE-TE!”

 

Achizitor: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în

cadrul proiectului

Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
 1. INFORMATII GENERALE:
  1. Achizitor:

 

Denumire: SC SES DESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:Mihai Tatiana Mirela Telefon: 0724517578
E-mail: sesdesign@yahoo.ro
Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro

1.2. a) Calendarul procedurii

 

 

ETAPA

DATA

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare

23.03.2015

Punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei pentru ofertanţi

23.03.2015

Primirea de clarificari privind documentaţia pentru ofertanţi

28.03.2015

Transmiterea răspunsurilor la clarificari

30.03.2015

Data limita pentru primirea ofertelor

31.03.2015

Deschiderea ofertelor

31.03.2015

Evaluarea ofertelor

31.03.2015

Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii

1.04.2015

b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, etajul 5, www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro, sesdesign@yahoo.ro

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
  2.1. Descriere

 

 

2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:

Titlu: CONTRACT DE ACHIZIŢIE a unui echipament constructii, pentru implementarea proiectului ”Provoacă-te să realizezi ceva diferit. Depășește-te!”

cod CPV: 43320000-2 Echipament de construcţii

CPV: 44510000-8 Scule

CPV: 44480000-8 Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor

2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate

Se va achizitiona un echipament constructii pentru o structură de economie socială SC SESDESIGN AMENAJARI INTERIOARE SRL

Achiziţia se desfăşoară în cadrul proiectului „Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889

Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)” din prezenta documentaţie.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace

corespunzatoare cerintelor

specificate de achizitor

CumparareLeasing

Închiriere

Cumpărare în rate

Categoria serviciului
Principala locatie a lucrării : Principalul loc de livrare: str. Foisorului, nr. 56-58, sector 3, București Principalul loc de prestare:
2.1.4. Durata contractului de achizitieContractul se va derula de la data semnării lui de către părţi, pana la 30.09.2015.

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE

 

Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

 

 

Cerinţele impuse în prezenta documentaţie la pct. 7 – DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE) sunt cerinţe minime.

Oferta care va fi declarată câştigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei ofertă financiară conţine preţul cel mai scăzut.

3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI –50,000.00 lei cu tot cu TVA, respectiv 40,322.58 LEI exclusiv TVA

Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)

4. PREZENTAREA OFERTEI

 

 

4.1. Limba de

redactare a ofertei

Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima

de valabilitate a ofertei

60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
4.4. Modul de

prezentare a ofertei

(tehnic si financiar)

Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată conform – Formularului 3;

Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic – Formular 4.

Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5

Formular de oferta- Formular 6

Centralizator preturi – Formular 7

Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform specificațiilor tehnice.

Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 31.03.2015 ora 12.00.

Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de atribuire în cadrul acestei secţiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.

4.5. Posibilitatea retragerii saumodificarii ofertei

Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.

4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si desolutionare a contestatiei

Eventualele contestaţii se pot depune la Achizitor şi apoi la Instanţa Competentă.

Contestaţiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de lanotificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro

4.7 Clauzele contractualeobligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie

Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.

5. Evaluarea ofertelor

 

5.1. Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplineşte caracteristicile minime va firespinsă.

5.2. Evaluarea ofertei financiare

Ofertele care depăşesc valoarea estimată vor fi respinse.

5.3. Informare ofertanţi

Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro

 

6. ALTE INFORMAŢII

6.1. Procedura de achiziţie: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”

7. Descrierea obiectului contractului
SPECIFICAȚII TEHNICE

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.

Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos

Lotul I Echipament constructii

 

Nr. crt.

PRODUS

Cantitate

Caracteristici tehnice

Schele 1 Schela din otel destinata utilizarii industriale atat pentru interior cat si pentru exterior,cu podina din aluminiu suprafata de 1,12mp,placa tego de 10mm ,antiderapant si inaltime maxima de lucru de 6,7m.Sarcina maxima (kg): 224;
Scari 2 Scara profesionala cu 3 tronsoane cu uz multiplu, cu rezistenta inalta, cu greutate redusa pentru un transport facil, Inaltimea maxima scara (m): 11.20; inaltime max lucru 13 m; Dimensiune trepte (mm): 28; greutate: 41 Kg; Latime tronsoane (mm): 480; Greutate maxima (kg): 150
Betoniera 1 Betoniera profesionala capacitate cuva de 350litri ,usor de utilizat,cu nivel scazut de zgomot; Capacitate cuva (l): 350; Material coroana: Fonta; Grad de protectie: IP55; Capacitate de lucru (l): 300; Putere motor (w): 1500; Greutate (kg): 216
Masina de malaxat si pompat tencuieli 1 Capacitate: 6-85 l/min
Presiunea de transport: max 30bar
Distanta de transport: max 50m
Antrenare: 2 motoare electrice de curent alternativ 400 V, 50 Hz.
Utilizata atat pentru exterior cat si pentru interior; pentru amestecarea si sprituirea de materiale; Motorul pompei: 5,5 kW, 400 rot/min;Motorul rotii de alimentare: 0,75 kW, 28 rot/min;Productivitate compresor: 0,9 kW, max.6 bar;Presiune racord apa: min 2,2 bar;Dimensiuni L/l/H: 1150/650/1520mm;Greutate: 255 kg; Capacitate: 6-85 l/min
Masina de taiat cu disc diamantat 1 Putere nominala (W): 860; Turatie la mersul in gol (rot/min): 12.000; Adancime de taiere la 90° (mm): 34; Adancime de taiere la 45° (mm): 21; Diametru disc (mm): 125; Greutate (kg): 3,0; Adancimea de taiere intre 0 – 34 mm reglabila continuu; Lucrul fara praf, prin alimentare cu apa; Disc diamantat special pentru taierea materialelor ceramice, a marmurei, a granitului etc.; Masa inclinabila cu 45°
Nivela/telemetru 2 Precizie:±1mm/1m;Zona de lucru:9 m; Diode laser: 635 nm;Durata baterii:12 h;Clasa laser: 2M; Greutate: 0.68 kg;Temperatura de lucru:0°C +40°C;Sursa de alimentare:3 x AAA Alkaline;Dimensiuni:137 x 137 x 60 mm; Proprietati: Nivela cu 3 linii laser la 90°; incorporate 2 nivele cu bula pentru aliniere orizontala si verticala
Masina taiat fainata/gresie 1 Cu ajustare automata in functie de grosimea placii de gresie sau faianta; are in dotare rotita widia de 16mm. Garantie: 2 ani; Detine suprafata de sprijin foarte mare din otel si este destinata uzului profesional. Bara de masurare rotativa sprijina placa ceramica si se roteste la 45 gr in ambele directii, pivoteaza in centrul liniei de taiere pentru a permite masurarea reala a placii care urmeaza a fi taiata. Forma speciala a manerului ce permite taierea placii in orice punct si gliseaza pe rulmenti, are protectii din plastic pentru a evita urmele de rupere sub picioarele manerului. Se demonteaza usor pentru a se asigura dimensiuni compacte pentru transport. Sistemul de taiere prin IMPINGERE, are precizie, utilizare practica si greutatea redusa.Confectionata din aliaj de aluminiu de inalta densitate si otel. Forma speciala de prindere ce permite ca placile sa fie taiate in orice moment. Sistem de taiere: prin impingere- dimensiunea maxima a placilor ceramice: 90 cm- dimensiunea maxima a placilor ceramice pentru taiere in diagonala: 63 cm- grosimea maxima a placilor pentru taiere: 20 mm- forta de rupere: 1200 kg- greutate neta: 12.80 kg
Lanterne 2 Baterii: 2 x CR123A(incl.), durata iluminare 17 ore; Fascicul: 230m, focalizabil; cu flexibilitate mare in utilizare datorita microprocesorului incorporat si al butonului cu functii multiple din materiale si cu finisaje premium; cu structura mecanica ultra rezistenta, din cele mai bune materiale de putere luminoasa foarte ridicata si fasciol focalizabil (pentru distanta sau apropiere)
Foarfeca pentru tevi plastic 1 sa taie cu efort minim diametre pana la 75mm, chiar si cu pereti grosi.
Prelungitoare 1 pentru aplicatii tehnice, cu protectie la incalzire; Brand: Hepol;Tip izolatie: PVC; Numar conductoare: 3; Numar de prize: 4; Putere maxima-rulat (W): 1000; Putere maxima-derulat (W): 2500; Material tambur: Plastic; Lungime cablu (m): 50; Sectiune (mmp): 2.50;Protectie termica: DA; Contact de protectie : Da; Tip tambur : deschis
Pistol vopsit 2 Putere nominala (W): 320; Energia de pulverizare (W): 80; Capacitate de pompare (ml/min): 230;Capacitate rezervor (l): 1.30;Greutatea masinii fara cablu (kg): 1.60
Masina amestecat 2 Aparat electric pentru amestecat adeziv si mortar, pentru amestecarea adezivului si a mortarului, cu o forma ergonomica, mixerul de mortar este usor de folosit.Tensiune/Frecventa: 230V~50Hz,Putere motor: 1200W,Turatie de mers in gol: 0-550 /0-700/min,Diametru paleta amestecare: 120 mm,Lungime paleta: 590mm,Clasa protectie: 2
Clește tip “suedez” 1 Dimensiuni favorabile pentru colțuri; Cap subțire cu fălci subțiri, la 90°
Clește tip ”papagal” cu reglare rapidă 1 Capacitate de prindere cu 30% mai mare: clește de lungime de 10 „, capacitate 2” diametru; Prindere în 3 puncte: prindere sigură și potrivire perfectă până la diametrul maxim al ţevii; Forma curbelor : design ergonomic; Mânere late pentru un confort mai mare și o mai bună transmisie; Sistem de blocare sigur: împiedică deschiderea accidentală și permite lucrul mai rapid cu până la 50%; 18 poziţii de lucru reglabile
Fierastrau electric pentru decupat 1 Putere nominala 650 W  Numar de curse de mers în gol 500 – 3.100 min-1 Greutate 2,6kg  Lungimea cablului 2,5 m  Cursa de ridicare 26 mm   Adâncime de taiere în lemn 90 mm  Adâncime de taiere în aluminiu 20 mm Adâncime de taiere în otel nealiat 10 mm
Aparat indoiere tevi 1 util pentru indoirea tevilor din cupru moale si imbracat, si a otelului de precizie, operare fara efort datorita greutatii reduse a dispozitivului, indoire exacta cu indicarea unghiului de indoire, dispozitiv de indoit cu doua maini pana la 180°
Trusa de sudura/set polifuziune 1 Aparatul dotat cu 2 rezistente si intrerupator cu 2 trepte. Continutul setului de polifuziune:Cutia metalica, Aparat de sudura PPr,Bacuri de sudura 20, 25, 32, 40, Dispozitiv de fixare,Nivela, Cleste pentru debitat,Ruleta, Cheie pentru bacuri de sudura
Trusa unelte universal 1 Trusa de scule Universala Profesionala din aluminiu si cu troller 135 piese: Scule Crom Vanadium finisare mata , Cu maner telescopic In carcasa de aluminiu si cu troller , 9 x cheie tubulara 1/4″ : 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 mm , 4 x cheie tubulara lunga 1/4″ : 8 – 9 – 10 – 13 mm , 13 x cheie tubulara 1/2″ : 10 -11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm , 1 x set biti 32 piese 911.2060 , 1 x set imbus L 8 piese: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm , 1 x set imbus Torx 8, piese: T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40 – T45 – T50 , 1 x prelungitor 1/4″: 100 mm , 1 x prelungitor flexibil 1/4″: 150 mm , 1 x maner pentru tubulare 1/4″ , 1 x cheie cardan 1/4″, 1 x cheie cu clichet 1/4″: 145 mm , 2 x prelungitor 1/2″: 125 mm – 250 mm , 1 x cheie cardan 1/2″ , 1 x maner T 1/2″ , 1 x cheie cu clichet 1/2″: 250 mm , 2 x surubelnita lata: 4 – 8 mm , 3 x surubelnita cruce: PH1 – PH2 – PH3, 3 x surubelnita cruce: PZ1 – PZ2 – PZ3 , 11 x cheie fixa combinata: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 mm, 1 x tester tensiune 150 – 250V ,1 x surubelnita lata izolata la 1000V: 2.5 mm , 2 x surubelnita cruce izolata la 1000V: PH1 – PH2 , 1 x prelungitor magnetic: max. 2 KG , 1 x cleste sfic 160 mm , 1 x petent 160 mm , 1 x cleste sertizat 240 mm , 1 x cleste papagal 250 mm ,1 x cleste constructor 250 mm ,1 x foarfeca pt taiat tabla (drept 10″) ,1 x cutit rabatabil electrician ,1 x foarfeca universala 140 mm ,1 x foarfeca 190 mm ,1 x taietor teava 3 – 42 mm ,1 x fierastrau ,1 x pila triunghiulara 250 mm ,1 x pila semi-rotunda 300 mm ,1 x punctator 8 mm ,1 x ciocan lacatus 300 g ,1 x ruleta 5m x 19mm,1 x nivela 400 mm
Taietor teava 2 Foarfeca plastic, usoara si precisa pentru taierea cu o mana a tevilor de polietilena, propilena si PVC; – constructie solida; si pt. tuburile cu pereti grosi; – pentru tevi subtiri pana la 42 mm;
Cleşti, 2 Cleste combinat 180MM, acoperire maner PVC.
Chei dinamometrice 2 crom-vanadiu, maner protejat, 1 xde 1/2″ ,1 x Clichet de 3/4″,
Set Şurubelniţe 1 Cu varf drept ( DIN 5261 ) 3 x 75 mm 4 x 100 mm 6.5 x 125 mm 6.5 x 150 mm Cu varf cruce (DIN ISO 8764 ) 0 x 60 mm 1 x 80 mm 2 x 100 mm
Trusa chei imbus 1 contine 2×100, 2.5×100, 3×100, 4×150, 5×150, 6×200, 8×200 mm, pentru uz industrial,Greutate: 950 gr, manere ergonomice,suport tabla. Chei hexagonale cu maner pentru suruburi imbus, Material: Otel 59CrMoV4 calitate premium, Marcare clara pe cheie a marimilor de la 3 mm in sus. Tesire a cheilor mai mari de 3 mm pentru o mai usoara insertie.Finisare: crom mat
Antrenor cu clichet, 2 1xCheie clichet, 3/8″, cu articulaţie la 180°, mâner cu aderenţă ridicată. 1xAntrenor cu clichet 1/2″, mâner cu aderență ridicată 1xAntrenor cu clichet, 1/4″
Truse de chei, 1 Contine: 9 chei fixe 8-22, 13 chei tub. scurte 1/4″; 12 chei tub. scurte 1/2″; 2 chei tub. 1/2″ pt jante, 17 biti 1/4″; clicheti 45 dinti, prelungitoare, cardane 1/4″ si 1/2″; adaptor biti.
Trusa Tubulare 1 chei tubulare de la 4 la 34 mm, capete de surubelnita drepte, Phillips, imbus, torx, chei imbus in L dimensiuni de la 1.25-1.50-2.00-2.50-3.00 , doua prelungitoare lungi cu adaptor T si doua prelungitoare scurte, un maner tip surubelnita cu patrat de antrenare de 1/4″, doua cuplaje cardanice, cheie cu click-et de 1/2″ si 1/4″
Ciocan, 4 ciocan simplu cu maner din lemn si variate greutati
Bormasina elecrica/Masina de insurubat/gaurit 1 Tip aplicatii:Insurubat/Gaurit cu percutie. Tip insurubare:ElectricaViteza max (rpm):3100Putere (W):710Viteza variabila:DaTensiune (V):230Numar percutii (bpm):49500Tip percutie:MecanicaTip material lucru:Lemn, Metal,Plastic,Zidarie
Set extractoare suruburi rupte, 2 extractie suruburi rupte.Potrivit pentru urmatoarele dimensiuni: 3 – 6 mm (1/8″ – 1/4″), 6 – 8 mm (1/4″ – 5/16″), 8 – 11 mm (5/16″ – 7/16″),11 – 14 mm (7/16″ – 9/16″), 14 – 19 mm (9/16″ – 3/4″), 19 – 25 mm (3/4″ – 1″)Otel carbon. In cutie de plastic.
Set mistrie 1 contine 3 mistrii: 160mm,180mm,200mm
Mistrie limba de pisica 1 mistrie limba de pisica, dim 140mm
Mistrie inox pentru tencuit 2 mistrie pentru tencuit
Set mistrie pentru chit 1 2 mistrii pentru chit de 120mm si 140mm
Mistrie ingusta 1 dim: 125 x 40 mm
Set spaclu colt interior/exterior 1 contine spaclu interior1, spaclu colt exterior 1, 80mm
Set spaclu cauciuc 1 contine 2 spaclu cauciuc de 180 mm si respectiv 280 mm
Set spaclu gips-carton 1 contine: spaclu pentru gips carton de 200 mm si 300 mm
Spaclu din plastic cu dinti 1 spaclu din plastic cu dinti
Set spaclu, 1 4 spaclu cu dimensiuni: 60mm,40mm,80mm,100mm, cu maner protejat cauciuc
Set patent, 1 1xcleste patent 180 mm 1000V,Cleste patent electroizolant 180 mm 1000V. Material CHROM-VANADIUM, maner ergonomic. Standard : DIN / ISO 5746. 1xCleste varf indoit 1000V, cleste electroizolant la 1000V, Marime 160 mm, Greutate 0.23 Kg. 1xCleste cu varf ascutit 200 mm 1000V, Cleste electroizolant 1000V cu varf ascutit. Material Chrom-Vanadium, maner ergonomic. Standard : DIN / ISO 5745
Cutter, 4 Cutter 18 mm, Aplicatii: Pentru taierea de carton, materiale textile, plastic, piele, si diferite alte materiale
Cutii pentru scule, 3 Dimensiuni externe :latime 514 mm, inaltime 250 mm, adancime 280 mm, Material polipropilena, Contine 1 polita interioara , 2 compartimente exterioare pe capac pentru piese mici, Posibilitatea de a inchide cutia cu lacat.
Ruleta, 2 carcasa din ABS vizibila sirezistenta la impact; banda din otel cu strat de polimer rezistenta la abraziuni; manivela pentru bobinare; brat pentru o retractare rapida a benzii; carlig de protectie; gradarea milimetrica; clasa de acuratete: II.
Ciocan rotopercutor 1 găurire cu percuţie fără efort, în beton şi zidărie, dăltuire, găurire şi înşurubare; mecanism de percuţie pneumatic cu o energie de percuţie de 1,7 J – putere mare de percuţie în materiale dure, independent de forţa de apăsare exercitată de utilizator
Ergonomic: greutate activă redusă de 2,2 kg şi design compact; schimbare rapidă şi fără scule a accesoriului
Funcţie integrată de dăltuire;Stop percuţie pentru găurirea în metal
Sistem electronic Bosch de reglare a turaţiei: „Accelerare” de la 0 la maximum, prin intermediul comutatorului cu buton
Lopeti, 4 cap vopsit din otel calit, coada lunga si lacuita de lemn; pentru nisip si materiale de zidarie
Galeti, 10 plasic, cu toarta de metal, incasabila, 12l, 16l si 18l
Set burghie 1 burghie pentru metal, beton si lemn, de diverse dimensiuni
Dalta, 4 dalta lata,Crom Vanadiu , forjat, tratat complet/ Captul tratat prin inductie; dalta lata pentru lemn;diverse dimensiuni
Carote, 2 set (ceramica, ipsos) pentru lemn,ipsos si material plastic; diverse dimensiuni
Cancioc, 4 Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial,Material maner: lemn,Compozitie material: Lemn+fier,Dimensiuni Lxl (mm): 170 x 110
Creion tensiune, 2 izoleaza, indica curentul prin luminarea becului, tensiune 125-250V IP54
Foarfeci, 2 Diametrul de taiere 12 mm, taierea sarmei, tablei, cablului/funiei; cu lame din otel inox. Manere ergonomice cu 2 pozitii pentru taiere cu forta si retezare rapida.
Set drisca 1 inox 280 x 130 mm, lemn 450x145mm, cu pasla 130x270mm, cauciuc 240×95 mm, cu burete 130x270mm
Set bidinea 1 bininea PVC si bidinea rotunda
Set perii, 1 1xPerie sarma cu tija 25 mm Cu fir din otel S 0.3 mm. Coada Ø 6 mm. Viteza maxima 4500 rpm. Greutate 0,067 kg; 1xPerie sarma cu coada lemn pentru utilizare manuala. 5 randuri de sarma. Destinata curatarii suprafetelor dure din mai multe tipuri de materiale, pentru indepartarea vopselii, a murdariei, a ruginii si a altor depuneri greu de indepartat. Suport din lemn de esenta tare. 1 xPerie sarma cu tija 12 mm, cu fir din otel S 0.3 mm. Coada Ø 6 mm. Viteza maxima 4500 rpm. Greutate 0,032 kg. 1x perie sarma cupa cu tija 75 mm,cu fir din otel S 0.3 mm. Coada Ø 6 mm. Viteza maxima 4500 rpm. Greutate 0,137 kg. 1xPerie sarma cupa 100 mm, cu fir din otel 0.3 mm. Piulita M14. Viteza maxima 8500 rpm. Greutate 0.36 Kg
Trafalet, 4 material maner: PVC, Tip material fir: Acril,Compozitie material: Acril,Diametru rola (mm): 70,Domeniu de aplicare: Casnic/Industrial, Lungime fir (mm): 18,Rezista la solutii agresive
Dreptar aluminiu, 2 material: aluminiu, 2m
Rola abraziva pereti 4 role Material suport: Panza,Liant: Rasini,Dimensiuni (mm): 120×1000,Destinatie recomandata : slefuire,Material de prelucrat: lemn, zidarie, metale etc.
Material abraziv: Electrocorindon
Pensula 3 set diverse dimensiuni,pentru vopsit,este confectionata din par natural pe suport din plastic. Se poate utiliza la orice tip de vopsea, lac etc
Ciocan cauciuc 2 materiale: cauciuc, maner din lemn
Cuva plastic cu sita 3 Cadita zidar 30 L . Material polipropilena flexibila, rezistent la frig si inghet, Lungime baza 590 mm, Latime baza 290 mm, Inaltime 195 mm. 1xGratar pentru vopsea
Pistol silicon 1 Pistol silicon profesional pentru aplicarea manuala a materialelor de etansare si a chiturilor. Greutate 0,5750 kg
Pichet PSI dotat complet 1

Caracteristici tehnice: Pichet PSI cu inchidere cu cheie, stingator tip P6, 2x Cange PSI tip 2 cu coada, ranga PSI, lopata PSI (cu coada), cazma cu coada tip PSI, topor-tarnacop cu coada tip PSI, galeata PSI

Lotul II Casa de marcat

 

Casa marcat 1

Detalii tehnice:

Alimentare: priză

Memorii de articole (PLU): 2400.

Număr de caractere ale articolelor PLU: 22

Taste PLU cu accesare directă: 7

Departamente: 8.

Grupe de TVA: 4.

Forme de plată: numerar, plată bancară, tichet.

Dimensiune hârtie folosită: două role de 27,5 mm lăţime şi 18 m lungime (în paralel)

Rulare automată a rolei jurnal în interior. Afişaj cu un rând, atât cel pentru operator cât şi cel pentru client.

Conectare simultană la: PC, sertar de bani, cântar, cititor coduri de bare.

Conectare la PC cu mufă serială.

Poate funcţiona conectată la PC în 3 moduri: Imprimantă fiscală (bonuri emise cu comandă de la PC); Off Line (programare articole din PC); On Line (apelarea listei de articole memorată pe PC).

Viteză de tipărire: 12 rânduri / sec.

Dimensiuni (L x l x h): 226 x 320 x 92 mm.

Greutate (inclusiv role de hârtie): 1,6 kg

Fiabilitate deosebită; conectată la diverse programe de gestiune; încărcare logo grafic.

CONDIŢII GENERALE

Procedura achiziţiei publice ACHIZIŢIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucţiunilor AMPOSDRU şi a normelor/prevederilor legale în vigoare

1. CONDIŢII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI SERVICIILE CERUTE

 • Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menţine relaţia cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.
 • Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătăţire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorităţii Contractante.
 • Pregătirea, implementarea şi gestionarea tuturor activităţilor ce fac obiectul acestui document şi al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziţie publică, se va face sub directa supraveghere şi cu participarea Autorităţii Contractante.

2. CONDIŢIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE

Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiţia ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 • Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie, cu mijloacele de transport puse la dispoziţie de către furnizor, la locaţiile indicate de Autoritatea Contractantă.
 • Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privinţele specificaţiile tehnice descrise în prezentul document;
 • Produsele trebuie să fie noi, funcţionale şi pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcţionare presupune accesorii suplimentare celor din specificaţia tehnică, acestea vor livrate de furnizor, fără costuri suplimentare.
 • Furnizorul va asambla produsele livrate, astfel încât, cerinţele şi natura aplicaţiei să fie respectate;
 • Recepţia se va executa în spaţii anunţate în prealabil, în prezenţa unei persoane delegate de către Autoritatea Contractantă, pe baza fişei tehnice şi a unei probe funcţionale.
 • Produsele furnizate vor fi ambalate în cutii separate, nu vor prezenta pete, zgârieturi, piese lipsă etc.;
 • La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
 1. Certificat de garanţie
 2. Manual de întreţinere, utilizare (asamblare) în limba română (1 exemplar pentru fiecare produs).

Cerinţe generale privind condiţiile de garanţie

 • Asigurarea garanţiei, conform prevederilor legale din domeniu si tinand cont de caracteristicile/destinatia fiecarui produs de la data recepţiei produselor
 • Timpul de reparaţie în caz de defectare va fi de 48 ore, iar timpul de înlocuire de 96 de ore de la data aducerii la cunoștința Furnizorului;
 • Orice componentă lipsă sau defectă, constatată la recepţia cantitativă, calitativă, va fi înlocuită de furnizor pe propria cheltuială;
 • În perioada garanţiei costul manoperă şi pentru toate piesele de schimb sunt suportate de furnizor.
 • Dacă defecţiunea nu este remediată, furnizorul va înlocui în totalitate produsul defect cu altul nou cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor tehnice ale bunului original şi cu o nouă perioadă de garanţie de 2 ani, din momentul recepţiei calitative a produsului;
 • Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care Autoritatea Contractantă a sesizat defecţiunea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare;
 • Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile specificate de furnizor sau de către reprezentanţii acestuia;

OFERTA PRESTATORULUI

Oferta tehnică

Prestatorul trebuie să înainteze oferta sa completă, în conformitate cu prezentul document.

 • Nu sunt acceptate oferte alternative.
 • Nu sunt acceptate oferte parțiale.

Oferta tehnică trebuie să conţină:

 • Listele cantităţilor de componente

– Fişe tehnice pentru fiecare produs ce urmează a fi achiziţionat, unde este cazul

– Manual de utilizare a produsului, în limba română, unde este cazul

– Contractorul va prezenta propunerile, luând în considerare timpul necesar Autorităţii contractante pentru feed – back .

Oferta financiară

Oferta financiară va fi elaborată conform următorului tabel:

 

Nr. Crt.

Produs

UM

Preţ/UM, cu TVA -lei-

Cantitate

Valoare totală lei cu TVA

Echipament profesional construcții

X

1

X

TOTAL:

W

 

Preţul ofertat va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuielile de transport, s.a) in vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin prezenta documentaţie.

Întocmit,

Tatiana Mirela MIHAI

Resonsabil stuctură economie socială 1


 

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ………………….

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC,

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)………………………………………….. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de ……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………………… (denumirea serviciului si codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante),

declar pe proprie răspundere că:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit, până la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia de a nu-mi îndeplinit sau a-mi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false sau nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica …………… (se menţionează procedura), având ca obiect …………….. (denumirea produsului şi codul CPV), la data de ……. (zi/luna/an), organizată de ………………….. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei …………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)


FORMULAR 4

Scrisoare de înaintare a ofertei

CATRE: ……………………………………..

Nume(le) Ofertantului(Ofertanţilor)

Lider

Membru în asociere 2*

Membru în asociere 3 *

……….


 

Oferta noastra este depusă pentru …………….. (DENUMIREA ACHIZITIEI)……………………………., în numele următorilor:

* adăugaţi / ştergeţi linii în plus pentru parteneri, după caz. Dacă această ofertă este depusă de către un singur Ofertant, numele Ofertantului ar trebui să fie introdus ca „lider” (şi toate celelalte linii trebuie şterse).

Persoana de contact în scopul acestei proceduri de atribuire este:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului său

……………………………………………………..

Numele semnatarului

……………………………………………………….

Capacitatea semnatarului

……………………………………………………….


 

FORMULAR 5

OFERTANTUL,

………………………………………..

(denumirea/numele)

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011

privind conflictul de interese in cadrul procedurilor de achizitie

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin……………………………………………………………………., in calitate de ofertant la procedura de achizitie……………………………………………………………….., cod(uri) CPV: …………………………………………… avand ca Achizitor …………………………………., strada …………………………………… (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea:

 • Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:
 • nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.
 • De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitordaca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

OFERTANTUL

………………………………………..

(denumirea/numele)


Formularul nr. 6

FORMULAR DE OFERTA

Doamnelor/Domnilor,

După examinarea Documentaţia de Atribuire şi după ce avem o înţelegere completă a cerinţelor contractului, noi, subsemnaţii, ne angăjăm să începem, să executăm şi să finalizăm contractul în conformitate cu Documentaţia de Atribuire şi propunerea noastră tehnică ataşată, pentru preţul specificat mai jos, aşa cum a rezultat din propunerea noastră financiară.

Noi, subsemnaţii, declarăm că:

Am examinat conţinutul Documentaţia de Atribuire pentru cumparare directa [introduceţi numele procedurii de atribuire] şi le acceptăm în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii.

Ne oferim pentru a furniza, în conformitate cu termenii Documentaţia de Atribuire, precum şi condiţiile şi termenele prevăzute, fără rezervă sau restricţie, următoarele:

Preţul din propunerea noastră este de ………………………..[introduceţi preţul total şi moneda].

TVA-ul aferent preţului oferit este de … … … … … … … … … şi

Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada egală cu – 60 zile – de la data depunerii ofertelor, că ne va ţine răspunzători, şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.

Dacă oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem executarea contractului în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale.

Înţelegem că achizitorul nu este obligat să continue acest proces de achiziţie şi că îşi rezervă dreptul de a anula procedura, sau de a acorda numai o parte a contractului. Achizitorul nu va suporta nici o răspundere faţă de noi în acest caz.

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

(numele in clar)____________________, (semnatura), in calitate de _____________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)


 

Formularul nr. 7

OFERTANTUL………………………………………..(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

 

Nr. Crt.

Denumire produs/ serviciu

UM

Cant.

Pret unitar, lei, fara T.V.A.

Valoare totala, lei fara T.V.A.

Valoare T.V.A.

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

.

TOTAL

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stamplia), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________.

(denumire/nume operator economic)

Notă: Toate spaţiile goale trebuie completate de către Ofertant sau de către reprezentantul acestuia.

Articole Similare

Sari la conținut