Biroul Cantina Socială OMINIS

Complex de Servicii Sociale Ominis

Biroul Cantina Socială OMINIS

Strada Turnu Măgurele nr. 17 A

Complex de Servicii Sociale Ominis

Șef Serviciu Complex Ominis:  Carmen STAMAT

Telefon: 0756 165 848/ 0374 973 602

Adresă e-mail: registratura@dgas.ro

Program de Lucru: Luni – Vineri: 8.30 – 16.30

 

Biroul Cantina Socială OMINIS

Șef Birou : Marilena STOIAN

Telefon: 0758 047 420

Adresa e-mail: registratura@dgas.ro

Program de Lucru: Luni – Vineri: 8.30 – 16.30

 • Furnizare de servicii sociale de interes public, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • Pregătirea şi servirea mesei zilnice pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite
 • Pregătirea şi servirea mesei pentru copiii care beneficiază de serviciile oferite în cadrul centrelor de zi din incinta Complexului OMINIS
 • Distribuirea de hrană rece, conform normelor de aplicare a legii 217/2016
 • Evaluarea şi reevaluarea periodică a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dificultate socio-economică
 • Informarea beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul MMJS 29/2019
 • Legea 217/2016

 • Asigurarea unei mese calde, zilnic, pentru persoanele aflate într-o situaţie de dificultate socio-economică
 • Asigurarea meselor zilnice pentru copiii care beneficiază de serviciile centrelor de zi din incinta Complexului OMINIS
 • Distribuirea de hrană rece, conform normelor de aplicare a legii 217/2016

 • Persoane cu încadrare în grad de handicap, indiferent de veniturile cumulate
 • Persoane cu boli cronice grave, fără încadrare în grad de handicap
 • Familii cu 2 sau mai mulţi copii, lipsite de alte surse de venituri, exceptând alocaţiile copiilor
 • Persoane beneficiare de ajutor social
 • Pensionari cu pensii în cuantum de pâna la 1000 lei/persoană
 • Persoane aflate în situaţii de dificultate socio-economică ca urmare a pierderii propriului spaţiu de locuit

 • Cererea solicitantului aprobată de către şeful de serviciu;
 • Copie dupa actul de identitate/actele de identitate a membrilor familiei;
 • Cupon de pensie/acte care dovedesc veniturile persoanelor ;
 • Documente medicale care să ateste starea de sănătate, pentru cazurile cu diagnostice grave, acte doveditoare a plăţii chiriei pentru persoanele care nu deţin propriul spaţiu de locuit, alte acte ce dovedesc situaţia de dificultate socio economică;
 • Pentru persoanele lipsite de venituri, actul doveditor este adeverinţa de la circa financiară de unde are domiciliul;
 • Referatul evaluării iniţiale;
 • Declaraţia completată de către titularul dosarului.