Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Centrul de zi pentru persoane vârstnice – OMINIS

nov. 5, 2014 | Anunțuri

Aleea Târgu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti

Admiterea în Centrul de zi pentru persoane vârsnice

Cererea privind solicitarea de servicii în Centrul de zi pentru persoane vârstice se va depune la sediul centrului de zi din cadrul Complexului OMNIS din subordinea DGASMB.

Acte necesare admiterii în cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice:

    • Cerere din partea solicitantului;
    • Copii ale actelor de identitate ale solicitantului – copie CI, certificat de naștere, certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, deces, dispoziție de tutelă sau curatelă, acolo unde este cazul, etc.;
    • Adeverință medicală în care să se precizeze ca nu suferă de boli infecto-contagioase
    • Documente din care să reiasă faptul că ultimul domiciliu este pe raza municipiului București

Articole Similare

Sari la conținut