CENTRALIZATOR cu rezultatul procedurii derulată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în vederea angajării, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în
conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020 ( interviu 17.12.2021)

Tot Centralizatorul