ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL PE DURATĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ
În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.27, alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare și art. 1 al HG nr. 1.242 din 8 decembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Tot Anuntul