CENTRALIZATOR

cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise în vederea angajării la Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti, pe durată determinată în perioada stării de alertă, în
conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/ 2020

 

Tot Centralizatorul