Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ

nov. 23, 2020 | Anunțuri, Carieră

ANUNŢ

Având în vedere prevederile:
– H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificrile şi completările ulterioare,
– art.31 din Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cu modificările şi completările ulterioare,
– Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/ serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcţie a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziţia Primarului General nr. 1736/ 03.11.2015,
Ţinând seama de Referatul PMB DMRU nr. 7464/4640/22.10.2020 și nr. 7464/4641/22.10.2020 privind aprobarea organizării examenului de promovare a unor angajați ai instituției, prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul este încadrat, înregistrat la DGASMB cu nr. 4719/ 26.10.2020, aprobat;

Articole Similare

Sari la conținut