Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2021

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; În urma şedinţelor de lucru ale Comisiei de selecţie şi evaluare, din data de 02.08.2021, 05.08.2021 și 06.08.2021, s-au stabilit următoarele rezultate:

Tot Anuntul