Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 -Disponibil 24/24

Victimele Violenței Domestice

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 - 24/24

Victimele Violenței Domestice

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2021

aug. 9, 2021 | Anunțuri Selecție Parteneri, Finanțarea Proiectelor, Știri

Anunț selecționare și evaluare proiecte anul 2021

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local și Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; În urma şedinţelor de lucru ale Comisiei de selecţie şi evaluare, din data de 02.08.2021, 05.08.2021 și 06.08.2021, s-au stabilit următoarele rezultate:

Articole Similare

Sari la conținut