Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018

sept. 6, 2018 | Anunțuri, Anunțuri Selecție Parteneri, Finanțarea Proiectelor

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2018

 

Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2018 în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 576.000 lei

Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minim 9.000 lei și maxim 90.000 lei

Domeniul de aplicare:

inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social.

Documentația de referință privind solicitarea finanțării nerambursabile pentru anul 2018:

Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în :

– Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 274/2018

– Ghidul solicitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005.

Conform art. 22, lit. b) din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 274/2018 ”termenul limită de depunere nu poate fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare sau, după caz, conform legislației în materie”, respectiv data respectiv data de 05 Octombrie 2018 ora16:30.

Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București.

 

Perioada de depunere a proiectelor este 06 Septembrie – 08 Octombrie 2018.

Selecția și evaluarea cererile de finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 08 Octombrie – 12 Octombrie 2018.

Se acordă un termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei câștigătorilor pentru formularea de contestații. Acestea se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii de selecție, secretariatul Comisiei de evaluare comunică în scris aplicanților rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate consulta la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București situat în str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București şi poate fi descărcată de pe site-ul instituţiei: www.dgas.ro.

 

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a.

 

Articole Similare

Sari la conținut