Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

PROGRAMUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018

aug. 31, 2018 | Anunțuri

PROGRAMUL ANUAL

al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005

ANUL 2018

 

Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, pentru anul 2018.

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 576.000 lei

Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minim 9.000 lei și maxim 90.000 lei

 

Categorii de proiecte sociale:

 1. a) sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social;
 2. b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
 3. c) prevenirea și combaterea discriminării;
 4. d) incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării;
 5. e) egalizarea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile;
 6. f) reinserția pe piața forței de muncă;
 7. g) solidaritatea socială, responsabilizarea societății civile;
 8. h) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social.

 

Tipuri de activități eligibile:

 1. a) măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;
 2. b) activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;
 3. c) activități de informare despre drepturi și obligații;
 4. d) acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;
 5. e) campanii de promovare a sănătății (anti-tutun, alcool, drog, alte substanțe ilicite);
 6. f) campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională etc.), precum și asupra îmbolnăvirilor cauzate de igiena deficitară;
 7. g) campanii de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială, conștientizarea de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor, infecțiilor cu transmitere sexuală, cât și a riscului întreruperii sarcinii;
 8. h) campanii de educare și informare a populației cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere, principalele semne și simptome, serviciile disponibile, precum și măsurile de prevenire și combatere a infectării cu: HIV/ SIDA, hepatite virale și tuberculoză;
 9. i) măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate.
 10. j) activități și servicii de consiliere pentru reducerea/ eliminarea violenței în familie;
 11. k) activități de sprijin, precum și constituirea de grupuri suport și consiliere psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, status hiv pozitiv și a celorlalte criterii de discriminare recunoscute de lege;
 12. l) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social, precum și organizarea de conferințe, seminarii, evenimente de diseminare a informațiilor către publicul țintă;

m) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Articole Similare

Sari la conținut