PROGRAMUL ANUAL

al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005

ANUL 2018

 

Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018 face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, pentru anul 2018.

Suma totală alocată pentru anul 2018 este de 576.000 lei

Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minim 9.000 lei și maxim 90.000 lei

 

Categorii de proiecte sociale:

 1. a) sectorul neguvernamental în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile, dezavantajate social;
 2. b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;
 3. c) prevenirea și combaterea discriminării;
 4. d) incluziunea socială a persoanelor supuse riscului marginalizării;
 5. e) egalizarea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile;
 6. f) reinserția pe piața forței de muncă;
 7. g) solidaritatea socială, responsabilizarea societății civile;
 8. h) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social.

 

Tipuri de activități eligibile:

 1. a) măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;
 2. b) activități de identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup;
 3. c) activități de informare despre drepturi și obligații;
 4. d) acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;
 5. e) campanii de promovare a sănătății (anti-tutun, alcool, drog, alte substanțe ilicite);
 6. f) campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională etc.), precum și asupra îmbolnăvirilor cauzate de igiena deficitară;
 7. g) campanii de informare și educare a tinerilor privind planificarea familială, conștientizarea de către tineri a modalității de transmitere și a complicațiilor, infecțiilor cu transmitere sexuală, cât și a riscului întreruperii sarcinii;
 8. h) campanii de educare și informare a populației cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere, principalele semne și simptome, serviciile disponibile, precum și măsurile de prevenire și combatere a infectării cu: HIV/ SIDA, hepatite virale și tuberculoză;
 9. i) măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate.
 10. j) activități și servicii de consiliere pentru reducerea/ eliminarea violenței în familie;
 11. k) activități de sprijin, precum și constituirea de grupuri suport și consiliere psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, status hiv pozitiv și a celorlalte criterii de discriminare recunoscute de lege;
 12. l) efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul social, precum și organizarea de conferințe, seminarii, evenimente de diseminare a informațiilor către publicul țintă;

m) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.