Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

ANUNŢ: Concurs DGAS creșe – iunie 2015

iun. 3, 2015 | Anunțuri

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16

e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, în baza prevederilor:

– H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;

– Dispoziţia P.G. nr. 1.709/29.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau în trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora;

– Referatul P.M.B. – D.M.R.U. nr. 3765/1/13.05.2015 înregistrat la D.G.A.S.M.B. sub nr. 1525/15.05.2015, privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante din statul de funcţii al D.G.A.S.M.B., aprobat de Primarul General.

 

Nr.crt. Funcţia Serviciul/ Compart Poziţia stat funcţii Condiţii specifice de participare la concurs Condiţii specifice referitoare la studii
1 animator socioeducativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex”  162 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
2 animator socioeducativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La bunici”  196 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
3 animator socioeducativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare”  256 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
4 animator socioeducativ M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  316 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
5 educator M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul Magic” 213 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, liceul pedagogic/ echivalent/modul pedagogic- cursuri de calificare in domeniu
6 mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 244 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
7 mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 272 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
8 mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 302 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
9 mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 305 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
10 mediator M tr prof I Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 334 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
11 pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Maria” 203 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
12 pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 236 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
13 pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 239 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
14 pedagog M tr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 279 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
15 pedagog MIA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 330 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
16 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Omide” 136 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
17 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 164 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
18 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Maria” 210 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
19 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic”  228 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
20 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Norişorul  jucăuş”  248 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
21 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 257 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
22 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 267 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
23 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 268 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
24 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare” 269 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
25 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 298 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
26 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 300 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
27 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 326 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
28 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici” 331 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
29 pedagog recuperare M Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi” 340 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, profil socio-uman- cursuri de calificare in domeniu
30 pedagog S gr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Omide” 137 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare din domeniul stiintelor socio-umane,- cursuri de calificare in domeniu
31 pedagog S gr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Scăpărici” 149 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare din domeniul stiintelor socio-umane,- cursuri de calificare in domeniu
32 pedagog S gr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 173 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare din domeniul stiintelor socio-umane,- cursuri de calificare in domeniu
33 pedagog S gr prof IA Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic” 301 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvent cu diplomă de licenţă de studii superioare din domeniul stiintelor socio-umane,- cursuri de calificare in domeniu
34 educator S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La Bunici” 181 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii – studii superioare absolvite cu examen de licenţă, pedagogic/ echivalent/ modul pedagogic- cursuri de calificare in domeniu
35 educator S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Maria” 202 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii – studii superioare absolvite cu examen de licenţă, pedagogic/ echivalent/ modul pedagogic- cursuri de calificare in domeniu
36 educator S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul Magic” 348 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii – studii superioare absolvite cu examen de licenţă, pedagogic/ echivalent/ modul pedagogic- cursuri de calificare in domeniu
37 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Scăpărici” 145 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
38 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 166 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
39 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 167 – cel puţin 6 luniexperiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
40 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  La Bunici” 189 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
41 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Maria” 206 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
42 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 219 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
43 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 220 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
44 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Curcubeul magic” 225 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
45 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare”  261 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
46 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Steluţe zâmbitoare”  263 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
47 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic”  292 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
48 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  294 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
49 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Covorul magic”  297 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
50 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  318 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
51 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu pitici”  319 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
52 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  343 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
53 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Casa cu ştrumfi”  344 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
54 îngrijitoare copii G Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Castelul fermecat” 356 – cel puţin 6 lunivechime în muncă experiența de lucru cu copii -absolvente de studii generale  (8 clase)reprezintă un avantaj absolvirea unor cursuri de calificare in domeniu
55 asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3  Alex” 174 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
56 asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Curcubeul magic” 232 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
57 asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Steluţe zâmbitoare” 271 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
58 asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Covorul magic” 309 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; -absolvent şcoală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
59 asistent medical S Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 Casa cu pitici” 336 -experienţa generală de cel puţin 1 an și o experienta de minim 6 luni in domeniul puericulturii; – studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licenţă;avizulOAMGMAMR medicină generală;asigurare profesională
60 şofer I Compartiment transport 92 -permis de conducere categ B, min 4 ani vechime conducător auto – învăţământ general obligatoriu
61 şofer I Compartiment transport 93 -permis de conducere categ B, min 4 ani vechime conducător auto -învăţământ general obligatoriu

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. ) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. ) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. ) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. ) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. ) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. ) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. ) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Responsabilităţile posturilor vacante scoase la concurs sunt cele prevăzute în fişele de post.

Se solicită disponibilitatea de a lucra în program de ture (sâmbătă, duminică, sărbători legale, program de noapte) şi desfăşurarea activităţii în alte servicii/ compartimente, în funcţie de necesităţile/ urgenţele apărute.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 17.06.2015 inclusiv), între orele 830- 1630.

La înscriere candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. ) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. ) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. ) opiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. ) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. ) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. ) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru postul respectiv, pentru a lucra in program de noapte, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. ) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Procedura de desfăşurare

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Foişorului nr. 56-58 sector 3 Bucureşti, în data de 25.06.2015 ora 10.00 şi va avea următoarele etape:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – se apreciază cu menţiunea admis/ respins, însoţită de motivul respingerii dosarului.
În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru selecţia dosarelor, la data de 19.06.2015 ora 16.30.

2. Proba scrisă – se va desfăşura în data de 25.06.2015 ora 10.00 şi va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă, în baza tematicii şi bibliografiei ataşate,
– se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, cu afişarea rezultatelor în data de 26.06.2015, ora 16.30.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai evaluează.

III. Interviul – va fi înregistrat audio şi se va desfăşura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 29.06.2015 ora 10.00 şi va fi susţinut numai de candidaţii declaraţi admişi la celelalte probe.

Data exactă şi ora susţinerii interviului se va afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Interviul se apreciază cu puncte de la 1 la 100, punctajul minim de promovare fiind 50 pentru funcţiile contractuale de execuţie şi 70 pentru funcţiile contractuale de conducere, pe baza criteriilor de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora (pt.funcţia de conducere); exercitarea controlului decizional (pt.funcţia de conducere); capacitate managerială (pt.funcţia de conducere).

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Notarea probei scrise şi interviului se face, de regulă, în termen de maximum 1(una) zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Contestaţii

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, practică, interviu, după caz, pot depune contestaţie la Biroul Registratură, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului la proba scrisă şi sau/ a probei practice interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajul propriu obţinut.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la tel. 021/314.23.15 int. 305 (Serviciul Resurse Umane)

Anunţul se publică în Monitorul Oficial Partea a III a din data de 03.06.2015, într-un ziar larga răspândire – Evenimentul zilei, pe site-ul posturi.gov.ro, la avizierul instituţiei din str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti şi pe site-ul www.dgas.ro

Educator S

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de educator S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de educator S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Atribuții specifice educatorului în centrul de îngrijire și educație timpurie
 12. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ:

– Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate:

– Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea periodică a timpului alocat fiecarei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:

– Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:

– Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

– Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurarii acestor activitați;

– Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite;

– Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Sesizează autorităţile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de educator- studii superioare;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Educator M

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de educator M în cadrul Biroului „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3”

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de educator M în cadrul Biroului „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3”

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Atribuții specifice educatorului în centrul de îngrijire și educație timpurie
 12. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

– Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate:

– Planificarea activităților specifice, stabilirea colectivului de copii și integrarea/ repartizarea copilului nou-venit în grupă; stabilirea și ordonarea coerenta a activităților, estimarea atenta și revizuirea periodică a timpului alocat fiecarei teme (proiect tematic) în funcție de interesul manifestat de copii și de capacitățile acestora de învățare urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului:

– Amenajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei invățări stimulative și eficiente;

– Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume:

– Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

– Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurarii acestor activitați;

– Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

– Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Sesizează autorităţile competente pentru orice încălcare a drepturilor;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Animator socio-educativ

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de animator socio educativ M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă
 12. Pedagog S/M gr/tr prof IA

Pedagog S gr prof IA

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog S gr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog S gr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Pedagog M tr prof IA

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog M tr prof IA în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Comunicare interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilităților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ:

– Selectează forma adecvată de comunicare cu copilul şi identifică deficienţele de comunicare ale acestuia,

– Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații în relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficienta, limitează discriminarea cu responsabilitate

– Informarea periodică a familiei copilului cu privire la progresul acestuia, comportamentul social etc;

– Solicitarea unor date suplimentare despre comportamentul copilului în familie, atitudinea față de învățare, alte informații, pentru o cunoaștere a copilului din perspective diferite,

– Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalităților de soluționare a acestora. Îndrumă și spijină familia către persoane/ instituții specializate și autorizate pentru consiliere și desfășurarea unor cursuri cu părintii (în calitate de instructor autorizat);

– Planificarea activităților specifice;

– Amenajarea ariilor de stimulare/ colțuri/ zone/ centre de interes în sala de grupă, în vederea unei invățări stimulative și eficiente;

– Consolidează deprinderile de igienă personală ale copilului;

– Participă la servirea mesei,

– Participă la elaborarea și punerea în aplicare a planului personalizat al copilului împreuna cu membrii echipei pluridisciplinare; realizează și actualizează periodic profilul psihosocial și fizic al copilului prin consemnarea datelor relevante in fișa psihopedagogica; completeaza fișa de observare zilnică a copilului; completează fișa de observare lunară a copilului;

– Urmarește integrarea/ reintegrarea copilului în mediul familial și în comunitate; pledează pentru respectarea intereselor copilului și, alături de echipa pluridisciplinară, oferă consiliere socială familiei

– Participă alături de echipa pluridisciplinară la stabilirea scopului de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice pentru stimulare și recuperare; alocă resursele necesare desfășurarii acestor activitați;

– Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfășurării activitaților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

– Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog social;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern , Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Îngrijitoare copii G

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1955 din 18/101995 privind Normele de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.
 4. Ordinul nr. 976 din 16/12/1998 rpivind Normele de igiena pentru productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
 5. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitoare copii G în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Norme generale de conduită a personalului contractual
 2. Drepturile copilului
 3. Norme igienico-sanitare de curatenie si dezinfectie in colectivitatile de copii
 4. Măsuri specifice de prevenire a accidentelor în activitățile cu copii
 5. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Îngrijire, supraveghere și intretinere pentru copiii de vârsta antepreșcolară ( 0 luni -3 ani);

– Ajută/ asistă copilul pentru dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială și pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de lume;

– Asigură condițiile de stimulare a formării acestor deprinderi prin inițierea și repetarea periodică a activitaților specifice implementării rutinelor și tranzițiilor dintre aceste activități;

-Participă la servirea mesei, la schimbarea copiilor de pampers și haine, la pregătirea pentru somn, contribuind astfel la însușirea corectă și formarea deprinderilor igienico-sanitare și premisele unui comportament civilizat, adecvat normelor sociale;

– Semnalează cu promptitudine echipei pluridisciplinare orice modificare legată de comportament, stare de sănătate;

– Asigură securitatea copiilor și verifică în permanență starea spațiului grupei, a sălii pentru servirea mesei, a dormitorului ( mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor în timpul desfășurării activităților instructiv-educative sau pentru formarea deprinderilor pentru preîntampinarea unor accidente sau evenimente nedorite;

-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

– Participă alături de educator/ pedagog la activitățile instructiv-educative desfășurate;

−Insoțește, supravegheaza și asigură securitatea copiilor în timpul jocului în aer liber, al plimbărilor prin parc etc.

−Supraveghează în dormitor somnul copiilor;

−Asigură curăţenia corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară activităţile (săli de joacă, recepţie, sală pentru servitul mesei,dormitoare ,curte interioară, alte dependințe) ;

−Asigură curățarea și dezinfecția periodică a jucăriilor și materialelor didactice utilizate;

−Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

−Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

−Respectă toate prevederile legale pentru calificare de îngijitor copii;

-Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Asistent medical PL/S

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Codul de conduită și deontologie din 9 iulie 2009 al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Ordin nr. 1.668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. Anexa 1.II. Atribuțiile asistentei medicale
 4. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 7. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 8. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical PL/S în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiective generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Atribuțiile asistentei medicale în centrul de îngrijire și educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Efectuează triajul epidemiologic zilnic;

– Izolează copii suspecți sau bolnavi și informează medicul;

– Execută activități de statistică sanitară;

– Acordă primul ajutor în caz de necesitate;

– Indeplineste și alte sarcini pentru o buna desfăsurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de asistent medical;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Mediator M tr prof I

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de post de de mediator M tr prof I în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

– Evaluează interlocutorul pe baza abilităților de comunicare non-verbală;

– Stabilește modul de comunicare în raport cu caracteristicile psiho-sociale ale subiecților;

-Transmite informații clar, ținându-se seama în limbajul folosit de pregătirea profesională, particularitățile interlocutorului și stare psihică a acestuia la momentul respectiv;

– Identifică nevoile și solicitările beneficiarilor privind aplicarea reglementărilor legale;

– Evaluează raportul împreună cu echipa pluridisciplinară;

– Indeplineste și alte sarcini pentru o buna desfăsurare a activităților din cadrul centrului la cererea superiorului ierarhic;

– Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

– Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

– Respectă toate prevederile legale pentru calificare de mediator social;

– Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Pedagog recuperare M

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale
 5. Legea 215/2001 – Legea privind administraţia publică locală (cu modificările si completările ulterioare);
 6. Legea nr. 53/ 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.C.G.M.B. nr. 305/ 18.12.2013 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro/acte administrative.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului de pedagog recuperare M în cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani

 1. Administrația publică locală – organizare și atribuții
 2. Instituții de asistență socială
 3. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială
 4. Atribuțiile serviciului public de asistență social în domeniul protecției copilului
 5. Furnizori și beneficiari de servicii sociale
 6. Norme generale de conduită a personalului contractual
 7. Obiectivele generale ale educației timpurii
 8. Drepturile copilului
 9. Conținutul educativ al activității de educație timpurie
 10. Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 11. Răspunderea disciplinara; Modificarea contractului individual de muncă.

Atribuţii principale

-Comunicarea interpersonală și analizarea/ stabilirea modului de comunicare al copilului/ interlocutorului in funcție de caracteristicile psiho-sociale și a nevoilor personale ale copilului dar și pe baza abilitaților de comunicare (verbal/ non-verbală); și transmiterea de informații cu caracter instructiv-educativ

-Stabilirea căilor de comunicare pentru facilitarea schimbului de informații in relațiile: educator-copil, copil-copil, educator-copil-părinte, echipa pluridisciplinară-copil pentru o cooperare si interacționare cât mai eficientă, limitează discriminarea cu responsabilitate

-Descoperirea cauzelor unor comportamente și identificarea modalitaților de soluționare a acestora.

-Participarea la activitățile instructiv-educative specific în funcție de interesul manifestat de copii urmărind cu atenție derularea procesului educațional al copilului;

-Elaborează și participă la aplicarea planului personalizat al copilului împreună cu membrii echipei pluridisciplinare; studiază periodic profilul psihosocial si fizic al copilului a datelor relevante cuprinse în fișa psihopedagogică, fișa de observare zilnică a copilului și fișa de observare lunară a copilului; modifică planul personalizat ori de câte ori este nevoie pentru a evita o situație de criză

-Participă la îngrijirea copilului prin dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală și socială a acestuia, dar și la dezvoltarea unei atitudini pozitive fața de sine și fața de lume

-Alături de echipa pluridisciplinară stabileste: scopul de recuperare pe baza informațiilor din dosarul personal al copilului; activitățile specifice de stimulare si recuperare; alocă resursele necesare desfăsurarii acestor activități;

-Asigură securitatea copiilor în timpul desfășurării activităților, verifică în permanență starea spațiului grupei (mobilier, echipamente etc.) a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul desfăsurarii activităților instructiv-educative, în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente nedorite; aplică normele de igiena a mediului;

-Identifică situaţiile de risc, înlătură situaţiile de risc şi acordă măsuri de prim-ajutor cu operativitate, pentru înlaturarea cauzelor incidentului/ accidentului;

-Respectă normele P.S.I. și S.S.M.;

-Sprijină ceilalți membrii ai echipei pluridisciplinare;

-Respectă toate prevederile legale pentru calificare de pedagog recuperare;

-Respectă secretul profesional și confidențialitatea privind activitatea desfășurată, Regulamentul Intern, Codul de Etică și Metodologia de Lucru, aprobate în cadrul D.G.A.S., precum și legislația în vigoare.

Articole Similare

Sari la conținut