ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI CARE DORESC SĂ SE AFILIEZE PROGRAMULUI VOUCHER MATERNA BUCUREȘTI.

Unitățile sanitare publice/private și farmaciile care doresc să se aflilieze programului Voucher Materna București sunt rugate să ne transmită un e-mail pe adresa voucher.materna@dgas.ro în care să ne furnizați nume/prenume, funcția și numărul de telefon al persoanei de contact din partea dvs.

Condiții de acordare a VOUCHER-ULUI MATERNA, IN VALOARE DE 2000 RON

Se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil de cel puțin 6 luni, in Municipiul Bucuresti, înainte de depunerea cererii sau viza de reședință, sub rezerva aceleiasi conditii: minim 6 luni in Municipiul Bucuresti.

IMPORTANT

– Programul Voucher Materna se adreseaza doar femeilor care sunt gravide la momentul depunerii dosarului, pentru cele care au nascut se acordă stimulentul pentru nou – născut – conditii de acordare și alte informații găsiți în secțiunea Stimulente Financiare – Stimulent Nou-Născut.

– Adeverința emisă de către medicul ginecolog, care atestă vârsta biometrică a sarcinii, trebuie să fie eliberată cu cel mult 7 zile calendaristice la momentul depunerii dosarului, pentru gravidele care depun inițial dosarul. În cazul gravidelor care depun doar completarea pentru tranșa a II a, adeverința trebuie să fie eliberată de maxim 30 zile calendaristice.

– Certificatul fiscal emis de către DITL de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local să fie eliberat de maxim 30 zile calendaristice la momentul depunerii dosarului.

– Conform Regulamentului de acordare a Voucherului Materna București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018, completat și modificat prin H.C.G.M.B. nr. 824/22.11.2018 începând cu săptâmâna a 10-a de sarcină se acordă prima tranșă a voucherului în valoare de 1000 de lei, iar a doua tranșă în valoare de 1000 de lei se acordă începând cu săptămâna a 24-a de sarcină.

– Femeile gravide care depun inițial dosarul începând cu săptămâna a 24-a de sarcină vor primi doar a doua tranșa a voucherului în valoare de 1000 de lei.

– Capitolul VI. Mențiune specială al Regulamentului de acordare a Voucherului Materna a fost valabil doar 60 de zile de la data demarării programului, respectiv până la data de 10.08.2018. Începând cu data de 11.08.2018 acest capitol nu se mai aplică.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va derula programul privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucuresti, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna București.

Voucher-ul Materna Bucuresti se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în București sau viză de reședință, de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10 – a de sarcină.

Actele necesare sunt:

– cerere-tip (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B. )

– notă informare beneficiari (modelul tip se poate descărca de pe site-ul D.G.A.S.M.B. )

– copie după actul de identitate al femeii gravide.

– certificat fiscal emis de către Direcția Taxe și Impozite Locale de sector prin care se atestă lipsa datoriilor față de bugetul local.

– adeverință eliberată de un medic ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii.

– copie a ecografiei de confirmare a sarcinii incipiente sau după caz, ultima ecografie efectuată.

* adeverinta de la medicul ginecolog sa fie eliberata cu cel mult 7 zile la data depunerii dosarului

 

– la intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină, se revine cu o nouă adeverință de la medicul ginecolog în care se atestă vârsta biometrică a sarcinii și o copie a ecografiei morfologiei de sarcină trimestrul II, după caz.

 

Condiții de acordare a voucher-ului MATERNA

– Voucherele au fiecare câte o valoare de 1000 lei, împărțite în tichete de câte 50 lei, acordându-se de două ori:

1. După procesarea cererii se acordă primul voucher, în valoare de 1000 lei.

2. După intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină se acordă al doilea voucher, la cererea femeii gravide. Este interzisă acordarea de rest în bani la vouchere.

Fiecare gravidă beneficiază de vouchere în valoare de 2000 lei, indiferent de numarul feților. În cazul sarcinilor gemelare, valoarea voucher-ului nu se dublează.

Nu beneficiază de prevederile prezentului regulament persoanele care:

a) Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament (nu au domiciliul în București, resedința dobândită de o perioadă mai scurtă decât 6 luni la momentul depunerii cererii, sarcina este mai mică de 10 săptămâni până la prezentarea dovezii de intrare în săptămâna 10 de sarcină)

b)Au depus un dosar incomplet, greșit transmis/depus sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile ( nu conțin semnătura și parafa medicului, etc)

c) Înregistrează datorii față de bugetul local.

 

Serviciile și produsele care pot fi achiziționate cu voucher-ul MATERNA

1. Orice serviciu medical necesar monitorizării sarcinii, din orice clinică publică sau privată, cu care societatea emițătoare a voucher-ului are contract. Serviciul medical nu trebuie să fie neaparat de ginecologie-obstetrică.

2. Orice tratament medicamentos, inclusiv suplimente nutritive sau dispozitive medicale, din orice farmacie sau diferența dintre prețul de referință decontat de către CASMB și prețul la raft.

 

Lista unitatilor este disponibila pe site-ul www.dgas.ro.

Cererile privind acordarea voucher-ului MATERNA se pot depune atât fizic, de luni până joi, între orele 9:00-15:00, cât și în format electronic, DOAR la adresa de e-mail voucher.materna@dgas.ro.

Punctele de primire dosare sunt:

  1. #bebedebucuresti – Sos. Ștefan cel Mare nr. 1, sector 1;
  2. #bebedebucuresti – ( în incinta Complexului de Servicii Sociale – Ominis) – Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4;
  3. #bebedebucuresti – ( în incinta sediului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București ) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.

Program de lucru cu publicul , de luni până joi, 9:00 – 15:00.

Cererile transmise în format electronic vor fi doar în format pdf. la rezoluție de 200 x200 dpi.

Cererile transmise electronic care nu sunt scanate la rezoluția cerută sau care conțin documente în format jpeg., sau care sunt trasmise prin alte mijloace/la alte adrese de e-mail ale D.G.A.S.M.B., nu vor fi procesate.

În termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii și documentelor care o însoțesc, secretariatul tehnic constituit la nivelul D.G.A.S.M.B. analizează dosarele în fiecare zi de marți a săptămânii și întocmește lista persoanelor eligibile. Persoanele eligibile vor fi înștiințate, în scris, doar pe e-mail, cu privire la data și ora la care se pot prezenta la sediul D.G.A.S.M.B. indicat pentru ridicarea voucher-ului. La depunerea dosarului/ridicarea voucher-ului se poate prezenta gravida sau o persoana desemnată de catre aceasta, print-o declarație a cărei model se va descarca de pe site-ul DGASMB.

Pentru informații vă stăm la dispoziție la numarul de telefon 021.314.23.15 si la adresa de e-mail: voucher.materna@dgas.ro

Regulament de acordare a Voucherului Materna – HCGMB nr. 260/2018
Cerere
Nota informare beneficiari
Declaratie
Lista unitatilor afiliate Voucherului Materna