Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

PROIECTUL “Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu din Municipiul Bucureşti”

iul. 31, 2013 | Proiecte finanțate din Bugetul Local

Scopul proiectului

Mărirea accesului persoanelor defavorizate (vârstnici, persoane cu dizabilitați, bolnavi cronic, etc.) la serviciile de îngrijiri medicale și de recuperare la domiciliu.

Obiective:

 • creșterea confortului fizic și psihic al pacientului într-un mediu familiar lui și asigurarea integrării sociale;
 • reducerea numărului de persoane care solicită instituționalizarea în asezăminte medico sociale sau în spitale;
 • asigurarea mijloacelor necesare pentru recuperarea pacientului și accesibilizarea ambientului acestuia;
 • acordarea de îngrijiri la domiciliul a pacienților cronici ( care nu mai fac obiectul internării în spital ) și a celor cu probleme sociale;
 • recuperarea la domiciliu a beneficiarilor cu mobilitate redusă și diminuarea stării de dependență a acestora;
 • întocmirea și derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al direcțiilor sau instituțiilor aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București și Primăriei Municipiului București, în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare prin asigurarea mijloacelor de recuperare medicală;
 • scaderea absenteismului, cauzat de necesitatea îngrijirii unor astfel de cazuri, de către membrii activi ai familiei beneficiarului;
 • dezvoltarea sentimentului de solidaritate;
 • asigurarea consilierii psihologice și juridice a persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;

Grup țintă:

Persoanele aflate în stare de nevoie medicală din toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

Ca număr de beneficiari direcți :

 • Număr de beneficiari potențial nelimitat la Fundația Crucea Alb-Galbenă pentru îngrijire și recuperare medicală,

 • Toți beneficiarii Centrului Pilot pot beneficia atât de îngrijire și recuperare medicală, cât și de utilizarea gratuită a unor echipamente de recuperare / reabilitare medicală cadre, cârje, fotolii rulante, saltele antiescară, etc., în limita logisticii existente;

Criterii de admitere în proiect:

Criterii generale

– nu are families au nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

– nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

– nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

– se află în imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice;

– nu beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu oferite de alți furnizori publici sau privați ce desfășoară activități în domeniu.

Criterii specifice:

– domiciliul legal și în fapt pe raza municipiului București;

-să nu fi înstrăinat locuința cu clauza de întreținere;

– recomandarea medicului de families au de specialitate pentru servicii de îngrijire la domiciliu;

-să nu fie beneficiar de asistent personal conform legii;

– să nu necesite îngrijire permanentă sau de specialitate în cazul unei boli ce necesită tratament și observație în cadrul unei instituții socio-medicale;

-să nu aibă aparținători, sau aparținătorii acestora să se afle în imposibilitatea financiară sau medical de a asigura servicii de îngrijire echivalente cu cele oferite în programul de îngrijire la domiciliu.

Acte necesare întocmirii dosarului socio-medical pentru îngrijire la domiciliu:

-copie B.I/C.I

– documente doveditoare privind situația financiară a solicitantului

– talon pensie lună în curs sau cât mai recent

– cupon indemnizație handicap (dacă este cazul)

– scrisoare medical de la medicul de familie/specialist care să cuprindă diagnosticul și recomandările medicale (schema terapeutică) care pot fi effectuate la domiciliu (ex: măsurarea T.A, glicemie, etc); din scrisoarea medical trebuie să reiasă faptul că persoana are nevoie de îngrijire temporară/ permanentă la domiciliu și dacă se află în evidență cu boli infecto-contagioase

– copie contract de proprietate, închiriere, etc

-copie certificate de căsătorie (dacă este cazul)

-copie hotărâre divorț (dacă este cazul)

– copie certificate deces soț/ soție (dacă este cazul)

– copie certificate handicap (dacă este cazul)

-declarație, pe propria răspundere, că nu realizează niciun venit (dacă este cazul)

– declarația coproprietarilor că nu se opun îngrijirilor comunitare (dacă este cazul)

-declarație că imobilul unde locuiește nu a fost înstrăinat unei terțe persoane cu clauza de întreținere

– contractual pentru acordarea de servicii socio-medicale gratuite la domiciliu încheiat între furnizor și beneficiar

Articole Similare

Sari la conținut