Titlul proiectului: Cantina Socială Harul – 1000 de beneficiari/lună din cele șase sectoare ale municipiului București
Documentele normative prin care se aprobă finanțarea: H.C.G.M.B. nr. 871/2018 privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociația Centrul Creștin București, în vederea implementării în comun a proiectului “Cantina Socială Harul – 1000 de beneficiari/lună din cele șase sectoare ale municipiului București”
Stadiul proiectului: în implementare

Denumirea organizației internaționale: ECAD (European Cities Against Drugs, „Orașe europene împotriva drogurilor”)
Documentele normative prin care se aprobă finanțarea:HCGMB nr. 203/13.09.2007, HCGMB nr. 242/20.12.2011, HCGMB nr. 163/27.04.2017
Coordonator proiect/ București: DGASMB
Parteneri:
Stadiul proiectului:În implementare

Titlul proiectului:„Linia telefonică pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”
Program de finanțare:HCGMB nr. 308/2009, HCGMB nr. 13/2011, HCGMB nr. 38/2016
Coordonator proiect: DGASMB
Parteneri:Spitalul Clinic de Psihiatrie„Prof. Dr. Alexandru Obregia”
Asociația de Suicidologie
Stadiul proiectului: În implementare

Titlul proiectului: „A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women” (O viață mai sigură pentru femeile vârstnice: pregătirea profesioniștilor și implementarea mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenței și abuzului împotriva femeilor vârstnice)
Program de finanțare: Contract de finanțare 2017-1-RO01-KA202-037160; HCGMB nr. 600/2017
Coordonator proiect: DGASMB
Parteneri:AsociațiaHabilitas – Centrul de resurseșiformareprofesională (România), Universidade de Mihno (Portugalia), VoimaVanhuuteen – Osk – Voiva – Empowering Old Age Coop (Finlanda), KentroMerimnasOikogeneias Kai Paidiou (Grecia) și de Anziaani e Non Solo SocietaCooperativaSociale (Italia)
Stadiul proiectului:În implementare

Titlul proiectului: „Recognize and change – R&C” (Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrație)
Program de finanțare: Grant Contract – External Actions of the European Union – CSO – LA/2017/388-053
Coordonator proiect:Comune di Torino
Parteneri: ISCOS Piemonte (ITALY), Città di Collegno(ITALY), Disputación Provincial de Huelva (SPAIN), Disputación de Jaén (SPAIN), Ville de Dunkerque (FRANCE), ComunidadeIntermunicipal de Alto Alentejo – CIMAA (PORTUGAL), Vardakeios School for Indigent Children – Ermoupoli (Greece), Serviciul Public AsistențăSocialăBaia Mare (ROMÂNIA), DirecțiaGenerală de AsistențăSocială a MunicipiuluiBucurești (ROMÂNIA), Asociația Caritas București (ROMÂNIA), Caritas Ruse (BULGARIA), Association for Strateic Management Delphi (BULGARIA), Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brazil), Câmara Municipal da Praia (CAPE VERDE)
Stadiul proiectului:În implementare

Titlul proiectului: „Planet Youth”/ Youth in Europe
Program de finanțare:Buget local, conform HCGMB nr. 496/31.10.2017 privindaprobareaPlanuluioperaționalpentruimplementareaStrategiei de dezvoltareșimodernizare a sistemului de asistențăsocială a MunicipiuluiBucurești 2017-2021
Coordonator proiect: ICSRA – Icelandic Center for Social Research and Analysis/RannsoknirogGreining
Parteneri: DGASMB
Data începerii implementării proiectului:2017

Titlul proiectului:Spitalul de Jucării
Coordonator proiect: DGASMB
Punct de colectare: Muzeul de Jucării din Strada Șerban Vodă nr. 48, sector 4, București.
Program zilnic 9:00 – 19:00
Stadiul proiectului: În implementare

spitalul