Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Programul anual 2023

nov. 1, 2023 | Finanțarea Proiectelor, Programul Anual

PROGRAMUL ANUAL
al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005
ANUL 2023

Informații generale privind Autoritatea contractantă: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro.

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile valabil pentru anul 2023: Autoritatea finanțatoare acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Domenii de intervenție selectate:
– un singur domeniu de intervenție, respectiv proiecte sociale care vizează dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale.

Beneficiari direcți:
– persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații și fundații – sau culte religioase recunoscute conform legii, care sunt acreditate și după caz licențiate ca furnizori de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

Suma totală alocată pentru anul 2023 este de 1.000.000 lei.

Sesiunea: se organizează o singură sesiune pentru anul 2023.

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 70/13.04.2023, partea a VI-a.

Articole Similare

Sari la conținut