Logo

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 -Disponibil 24/24

Victimele Violenței Domestice

Protecția Copilului

MFTES – ANPDCA

Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență

021/9524 - 24/24

Victimele Violenței Domestice

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului General al Municipiului București pentru anul 2022

apr. 13, 2022 | Proiecte, Știri

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului  General al Municipiului București pentru anul 2022

Având în vedere : 

  1. Proiectul privind Strategia locală privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei în Municipiul Bucureşti 2022-2027 și Planul Operațional pentru Implementarea Strategiei, care stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune în vederea consolidării sistemului de asistență socială din municipiul București prin acordarea unor servicii sociale de calitate, sustenabile, în concordanță cu nevoile şi situaţiile de dificultate cu care se pot confrunta cetățenii capitalei, astfel:  

Obiectiv transversal: Adaptarea continuă a modului de acordare a asistenței sociale printr-o abordare centrată pe nevoile cetățenilor municipiului București, prin:

– Transparentizarea sistemului de asistență socială;

Întărirea cooperării dintre furnizorii publici și cei privați în vederea acordării serviciilor sociale;

Implementarea conceptului de economie circulară prin susținerea și recunoașterea rolului înteprinderilor sociale la dezvoltarea durabilă a comunității;

Resurse umane și formare profesională;

Eficientizarea procesului de acordare a serviciilor sociale prin digitalizarea acestuia;

Promovarea voluntariatului.

Pe lângă obiectivul transversal și implicit obiectivele operaționale aferente acestuia, strategia are în vedere obiectivele și direcțiile de acțiune specifice persoanelor aflate în risc de excluziune socială, inclusiv al persoanelor care, din cauza unor circumstanțe neprevăzute se confruntă cu situații tranzitorii de sărăcie sau excluziune social, astfel: 

 

Articole Similare

Sari la conținut