Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Anunț începere proiect „Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”,

oct. 3, 2014 | Proiecte

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București anunță începerea implementării proiectului:Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene”, ID 143828, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, începând cu data de 1 octombrie 2014, pe o perioadă de 12 luni.

Valoarea totală aprobată prin contractul de finanțare este de 4.210.083,92 lei.

Obiectivul general al proiectuluiDezvoltarea economiei sociale la standarde europeneîl constituie dezvoltarea a 7 structuri de economie socială în mediul rural și urban prin servicii integrate de ocupare oferite celor 200 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile: 30 persoane de etnie romă, 20 de persoane cu dizabilități, 100 femei în situații de risc,25 de familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale, 25 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1.Consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine prin informare, consiliere, mediere și orientare profesională în vederea integrării pe piața muncii în special în economia socială a grupului vulnerabil constituit din 30 persoane de etnie romă, 20 persoane cu dizabilități, 100 femei (în situații de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale, 25 persoane care trăiesc din venitul minim garantat precum și informarea și diseminarea acestor informații către cele 200 de persoane care reprezintă grupul vulnerabil.

O2. Furnizarea programelor de formare profesională precum: bucătar, cofetar-patiser, lucrător în tâmplarie, tapițer, în vederea angajării, în special, în structuri de economie socială pentru un număr de 84 de persoane selectate din cele 200 de persoane informate și consiliate psihologic/profesional ce aparțin grupului țintă.

O3.Facilitarea integrării durabile pe piața muncii și dezvoltarea economiei sociale prin înființarea a 7 structuri de economie socială în mediul rural și urban a 56 locuri de muncă (din care 42 aparțin grupurilor vulnerabile)

Activitățile proiectului sunt:

A1. Managementul proiectului. Instruirea și pregătirea echipei de implementare. Elaborarea și actualizarea strategiei de implementare, a matricei de monitorizare și raportare, precum si a procedurilor. Implementarea, monitorizarea și evaluarea. Derularea procedurilor de achiziție. Amenajarea, echiparea și dotarea spațiilor. Auditul proiectului- activitate ce va fi subcontractată. Expertiza contabilă- activitate subcontractată. Arhivarea.

A2. Asigurarea vizibilității proiectului, dezvoltarea de campanii publice și activități de marketing pentru promovarea economiei sociale. Realizarea unei pagini web și a materialelor de promovare a proiectului. Diseminarea informațiilorn pe diferite canale: flyere, afișe, broșuri, pliante, presa scrisă, site. Organizarea și realizarea conferințelor de lansare și de finalizare a proiectului. Lansarea și derularea campaniei de informare privind aspecte de economie socială: Sprijină economia socială”, precum și a campaniei de informare și promovare a unui stil de viață sanatos, a prevenirii riscului de îmbolnăvire și a necesității controalelor medicale periodice: Adoptă un stil de viață sănătos”. Organizarea unor expoziții ca activitate de marketing pentru promovarea structurilor de economie socială. Înregistrarea mărcii pentru prăjitura socială.

A3. Furnizarea serviciilor de ocupare pentru 200 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile. Informare și consiliere profesională. Mediere profesională. Selectarea grupului țintă în vederea furnizării serviciilor de formare.

A4. Furnizarea serviciilor de formare profesională. Recrutarea și selectarea persoanelor vulnerabile.

Autorizarea programelor de formare destinate grupului țintă. Organizarea sesiunilor de formare. Desfășurarea sesiunilor de formare profesională. Furnizarea a 4a programe de formare profesională pentru persoane supuse riscului de excluziune socială: bucătar, cofetar-patiser, lucrător în tâmplărie, tapițer. Evaluarea participanților la formarea profesională.

A5. Înființarea, dezvoltarea și funcționarea a 7 structuri de economie socială.

Articole Similare

Sari la conținut