Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2024

feb. 7, 2024 | Anunțuri

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în acord cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată precum și cu prevederile Hotărârii nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, supune consultării publice Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2024.

             Documentul poate fi consultat:
• pe site-ul instituției: http://www.dgas.ro;
• la sediul D.G.A.S.M.B.: București, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10
Propunerile respectiv sugestiile și recomandările privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2024, se pot transmite până la data de: 16.02.2024 astfel:
□ în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@dgas.ro
□ prin poştă, la adresa: București, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10
□ la sediul instituţiei, Biroul Registratură, sector 1, str. Constantin Mille, nr. 10
Propunerile transmise vor purta menţiunea „Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul General al Municipiului București pentru anul 2024”.

Articole Similare

Sari la conținut