Logo

Direcția Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență
Proiect DSU

9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

Oportunitate de calificare şi angajare

nov. 7, 2014 | Știri

Cursuri de calificare în meserii căutate pe piața muncii!!!

BUCĂTAR, COFETAR-PATISER, LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE, TAPIȚER

POSIBILITATEA ANGAJĂRII CA URMARE A ABSOLVIRII CURSURILOR!!!

Grup țintă: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale și persoane care beneficiază de venit minim garantat

Cerințe: minim 8 clase, persoanele nu sunt angajate la momentul înscrierii.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Bucureștiului implementează proiectul “Dezvoltarea economiei sociale la standarde europene” POSDRU/168/6.1/S/143828, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Pentru mai multe detalii privind dosarul de înscriere vă puteți adresa experților implicați în implementarea proiectului prin intermediul adresei de e-mail dgas_mb@yahoo.co.uk sau prin intermediul datelor de contact ale sediilor de mai jos:

  1. Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sf. Ioan

Adresă: Bd.ul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, București (vizavi de hypermarketul Auchan Pallady)

Persoană de contact: doamna Liliana BOIDACHE – 021.780.45.42 sau 0756.152.215

  1. Complexul de Servicii Sociale – OMINIS

Adresă: Șos. Turnu Măgurele nr. 17, sector 4, București

Persoană de contact: doamna Marilena STOIAN – 0721.361.521

Articole Similare

Sari la conținut